Laden...

Verzoekschriftprocedure kantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKantonrechter > Procedures > Verzoekschriftprocedure kantonrechter

In een verzoekschriftprocedure vraagt u aan de kantonrechter om iets te doen. De andere partij, of een belanghebbende, kan hierop reageren (in verweer gaan). Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

U start een procedure met een verzoek

U kunt aan de kantonrechter vragen om iets voor u te doen. Dit doet u per brief (verzoekschrift). Is de kantonrechter de rechter die uw zaak kan behandelen? Lees dan hieronder bij stap 1 hoe u een verzoek kunt indienen.

U kreeg een verzoekschrift

Heeft de kantonrechter u een kopie van een verzoekschrift gestuurd? Uw reactie op het verzoek kan van invloed zijn op de beoordeling van het verzoekschrift. Lees hieronder bij stap 3 wat u kunt doen.

De stappen van een verzoekschriftprocedure zijn:

>Alles uitklappen

 • U start de procedure door de kantonrechter een brief te sturen. Deze brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker.

  Juridisch advies

  Voordat u een procedure start, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u bij welke organisaties u hiervoor terecht kunt. U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht. Hieronder leest u de stappen om zelf een procedure te starten.

  Inhoud verzoekschrift

  In het verzoekschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en)
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)
  • wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)
  • naam, adres en telefoonnummer van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde

  U kunt ook de data vermelden waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen. U dateert en ondertekent het verzoekschrift. Als u een advocaat of gemachtigde heeft, dan doet hij dit.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verzoekschrift opsturen

  U stuurt het verzoekschrift, met bijlagen, in drievoud naar de rechtbank (team kanton, afdeling griffie). Of u geeft de stukken af bij de informatiebalie van de rechtbank.

  Welke rechtbank?

  Hoofdregel is dat de zaak wordt behandeld door de rechtbank die de woon- of vestigingsplaats van de verzoeker in het werkgebied heeft. Afhankelijk van het onderwerp van uw verzoek, kan dit ook nog een rechtbank zijn.

  Procesreglement

  Meer informatie vindt u in het Landelijk procesreglement verzoekschriften kanton: • De rechtbank stuurt aan de verzoeker, andere partij en eventuele belanghebbenden een oproep voor een mondelinge behandeling. In de oproep staat wanneer (datum+tijdstip) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. De andere partij en belanghebbenden ontvangen bij de oproep een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen.

  Andere datum

  Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  De kantonrechter kan beslissen dat er geen zitting nodig is. Bijvoorbeeld als er geen andere partijen/belanghebbenden zijn. Of als deze het met het verzoek eens zijn. Het kan ook zijn dat het verzoek en de situatie geen vragen oproepen. En de kantonrechter voldoende informatie heeft om een beslissing te nemen. Lees voor het vervolg van een procedure zonder zitting verder bij stap 5: Uitspraak (beschikking), Procedure zonder zitting.


 • Bent u het niet eens met het verzoek? U kunt hiertegen in verweer gaan en een verweerschrift indienen. In dit geval bent u de verweerder. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting.

  Juridisch advies

  Wilt u juridisch advies over uw situatie? Op de pagina juridisch advies leest u bij welke organisaties u hiervoor terecht kunt. U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht. Hieronder leest u wat u als verweerder zelf kunt doen.

  Inhoud verweerschrift

  In het verweerschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • uw reactie op het verzoekschrift, met argumenten

  Dateer en onderteken het verweerschrift.

  Eigen verzoek

  U mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Dit tegenverzoek moet wel verband houden met het verzoek in het verzoekschrift.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van de stukken waarnaar u in het verweerschrift verwijst, nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld overeenkomsten of schriftelijke getuigenverklaringen.

  Verweerschrift opsturen

  U stuurt het verweerschrift, met bijlagen, in drievoud naar de rechtbank (team kanton, afdeling griffie). Het moet daar minimaal 5 dagen voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

  Procesreglement

  Meer informatie vindt u in het Landelijk procesreglement verzoekschriften kanton: • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Uw mondelinge toelichting en antwoord op vragen kunnen invloed hebben op de beoordeling van het verzoek.

  Andere aanwezigen bij zitting

  Advocaat of andere gemachtigde

  Laat u zich bij de mondelinge behandeling vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of iemand anders die op de hoogte is van de zaak? Geef deze gemachtigde dan een schriftelijke volmacht mee. Heeft u een advocaat, dan is geen volmacht nodig.

  Gemachtigde

  Getuigen

  Tijdens de zitting worden geen getuigen gehoord. U mag betrokkenen meenemen, maar zij zijn dan toehoorders en geen getuigen.

  Andere geïnteresseerden

  De zitting is in principe openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. Zittingen over personen- en familierecht zijn niet openbaar. Bijvoorbeeld over curatele, bewind en mentorschap.

  Zitting bijwonen


  De mondelinge behandeling

  Tijdens de mondelinge behandeling stelt de kantonrechter vragen. De andere partij en de belanghebbende(n) mogen daarop reageren.

  3 methoden van conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: 

  1. Schikking

  De kantonrechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de kantonrechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u toegestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  2. Uitspraak van de kantonrechter

  De kantonrechter kan een oordeel geven over het verzoek, of hij het toewijst of afwijst. Dit doet hij in een uitspraak (vonnis). Hij zegt dan tijdens de zitting wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Meestal is dat binnen 3 weken na de zitting.

  3. Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de kantonrechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation naast rechtspraak. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Procedure met zitting

  Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak:

  • als de verzoeker de procedure intrekt, of 
  • als u een schikking treft, of
  • als u via mediation een akkoord bereikt

  Wel uitspraak

  U krijgt de uitspraak toegestuurd. Een uitspraak in een verzoekschriftprocedure heet een beschikking. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

   

  Procedure zonder zitting

  Geen uitspraak

  De rechtszaak eindigt zonder uitspraak als de verzoeker het verzoek intrekt.

  Wel uitspraak

  De kantonrechter informeert u schriftelijk wanneer de uitspraak volgt. Een uitspraak in een verzoekschriftprocedure heet een beschikking. U krijgt de beschikking toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

   

  Wat staat in de uitspraak (beschikking)?

  Oordeel en motivering

  Als de kantonrechter het verzoek toewijst, staat in de uitspraak waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de kantonrechter het verzoek afwijst, leest u in de uitspraak wat daarvoor de reden is.

  Kostenveroordeling

  De kantonrechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De kantonrechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kostenveroordeling

  Vervolg
  U kunt meestal in hoger beroep gaan als u het niet met de uitspraak eens bent. Een hogere rechter behandelt de zaak dan opnieuw. Lees hieronder verder.


 • Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter kunt u meestal in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Kosten procedure bij kantonrechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een procedure bij de kantonrechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht kanton.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.