Laden...

Hoe wordt mijn zaak aan een rechter toegewezen?

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtspraak in Nederland > Rechters > Hoe wordt mijn zaak aan een rechter toegewezen?

Hoe wordt mijn zaak aan een rechter toegewezen?

Er zijn ongeveer 2.500 rechters in Nederland. Hoe komt uw zaak bij de rechter (of raadsheer bij het gerechtshof) terecht die uw zaak behandelt? De hoofdregels zijn vastgesteld in de Code Zaakstoedeling. De gerechten hebben de Code verder uitgewerkt. Deze regels zijn opgeschreven in de zaakstoedelingsregelingen.

 

 

Wat voor soort zaak heeft u?

Eerst wordt gekeken wat voor soort zaak u heeft. Binnen de gerechten werken de rechters in teams. In deze teams worden verschillende soorten zaken behandeld, bijvoorbeeld over huurrecht, arbeidsrecht of familierecht.

 • Heeft u bijvoorbeeld een conflict met uw werkgever? Dan gaat uw zaak naar het team met rechters die arbeidsrechtzaken behandelen.
 • Heeft u een conflict met uw verhuurder? Dan gaat uw zaak naar het team met rechters die huurzaken behandelen.

 

 

Toedeling van uw zaak

Het toewijzen van een zaak gaat als volgt:

 • Uw zaak komt bij de teamvoorzitter van het specifieke team rechters.
 • De teamvoorzitter deelt de zaak toe aan de rechter. De hoofdregel is dat uw zaak willekeurig aan een rechter wordt toegewezen. Uw zaak gaat dan naar de rechter die het eerste tijd heeft om uw zaak te behandelen. De rechter die uw zaak behandelt, heeft hier zelf dus geen invloed op.

Uitzondering: maatwerk

Soms kan uw zaak niet willekeurig aan een rechter worden toegewezen. Bijvoorbeeld:

 • als uw zaak juridisch heel ingewikkeld is, of
 • als uw zaak veel aandacht krijgt in de media (op internet, op televisie en radio), of
 • als uw zaak niet alleen over het conflict met uw verhuurder gaat, maar ook nog over een conflict met uw echtgenoot van wie u wilt scheiden.

De teamvoorzitter zoekt dan een rechter die uw zaak het beste kan behandelen en wijst uw zaak dan rechtstreeks toe aan die rechter. Dit noemen we maatwerk. De teamvoorzitter kijkt ook naar de ervaring en specialisatie van de rechter(s). Of bijvoorbeeld naar ervaring met de media als uw zaak veel aandacht krijgt.

 

Wie wordt mijn rechter?

 • U ontvangt uiterlijk twee dagen voor de zitting een brief waarin de naam van de rechter die uw zaak inhoudelijk behandelt aan u bekend wordt gemaakt. Heeft u zo'n brief niet ontvangen en wilt u weten wie uw zaak behandelt? Neem dan contact met het gerecht op waar uw zitting zal plaatsvinden. Dit kan vanaf twee werkdagen voor de datum van de zitting.
 • Soms behandelt op het laatste moment toch nog een andere rechter uw zaak. Bijvoorbeeld als de rechter ziek wordt. Of wanneer u terechte bezwaren heeft tegen de rechter aan wie uw zaak is toegewezen. Dit heet wraking. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht welke nieuwe rechter uw zaak zal behandelen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact