Laden...

Echtscheiding met kinderen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Echtscheiding > Echtscheiding met kinderen

Voor een echtscheiding moet u naar de rechter. U kunt een scheiding aanvragen met uw ex-partner of alleen. Hoe lang een procedure duurt, hangt af van uw situatie. Is het gelukt om samen afspraken te maken? Heeft u kinderen? Allemaal zaken die van invloed zijn.

De echtscheidingsprocedure valt onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Echtscheiding met kinderen

Als u kinderen heeft, bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. De echtscheiding vraagt u aan bij de rechtbank. Dit is een verzoekschriftprocedure, die onder het civiele recht valt. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen, die namens u het verzoekschrift indient.

De informatie hieronder geldt ook als u kinderen heeft en een geregistreerd partnerschap laat ontbinden.

 Belangrijke informatie

>Alles uitklappen
 • Gaan u en uw partner scheiden en heeft u samen een kind of kinderen? Dan bent u verplicht om een aantal zaken te regelen voor de kinderen. Dit legt u vast in een ouderschapsplan (rijksoverheid.nl).

  Hierin staan onder andere afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding, hoe u de omgang met de kinderen regelt en hoe u elkaar informeert over belangrijke onderwerpen. Het ouderschapsplan kan deel uitmaken van uw gezamenlijke echtscheidingsovereenkomst.

  Echtscheidingsconvenant

  Een echtscheidingsconvenant (echtscheidingsovereenkomst) is een document waarin u op het moment van echtscheiding alles vastlegt wat u moet regelen of verdelen, denk aan pensioenuitkering, alimentatie, geld, spullen, uw huis. Let wel: het opstellen een echtscheidingsconvenant is niet verplicht. Het opstellen van een ouderschapsplan is wél verplicht.
 • Heeft u een meningsverschil met uw ex-partner over uw kind(eren)? Dan heeft u wellicht baat bij hulpverlening. Tijdens de zitting bij de rechtbank kan de rechter het Uniforme Hulpaanbod (UHA) met u bespreken.

  Het Uniforme Hulpaanbod omvat een aantal basistrajecten voor hulp, waar de rechter naar kan verwijzen. Deelname aan de hulp is vrijwillig.

 • De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar per brief op voor een kindgesprek. Zo'n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. De ouders mogen daar niet bij zijn. In een echtscheidingsprocedure is een kind niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook. De rechter vraagt kinderen van 16 en 17 jaar tijdens het kindgesprek ook naar hun mening over de kinderalimentatie.

 • Als u en uw partner gaan scheiden, houdt u samen het gezag over uw kind(eren). Als u dit niet wilt, kunt u aan de rechter vragen het gezag aan 1 ouder toe te kennen. De rechter staat dit alleen toe als dit in het belang is van het kind. Voor deze procedure heeft u een advocaat nodig.

  De rechter bepaalt welke ouder het (eenhoofdig) gezag krijgt. Bij meerdere kinderen bepaalt de rechter voor ieder kind afzonderlijk wie het gezag krijgt. Als een kind ouder is dan 12, dan vraagt de rechter naar de mening van het kind.

  Meer over eenhoofdig gezag aanvragen bij de rechter

 • Zorgregeling

  Als u allebei gezag heeft over uw kind en het niet lukt om samen afspraken te maken, kunt u de rechter verzoeken om een zorgregeling vast te stellen. Een minderjarig kind mag de rechter ook zelf om een zorgregeling vragen. Dit doet het kind door een briefje te sturen naar de rechtbank.

  Meer over de zorgregeling    

  Omgangsregeling

  Heeft u als ouder geen gezag over uw kind, maar wilt u wel met uw kind omgaan? Dan kunt u de rechter vragen om een omgangsregeling, oftewel bezoekregeling.

  Meer over procedure omgang met kinderen

  Co-ouderschap

  Bij co-ouderschap wonen uw kinderen afwisselend bij u en uw ex-partner en deelt u samen de kosten. Gaan uw kinderen bij één van u wonen? Dan betaalt u of uw ex-partner kinderalimentatie aan de ander.

  Meer over co-ouderschap (Nibud.nl)

 • Kinderalimentatie is een bijdrage die het kind maandelijks ontvangt voor de kosten van opvoeding en levensonderhoud. De rechter bepaalt de hoogte van de kinderalimentatie. Het bedrag wordt daarna ieder jaar aangepast.

  U kunt gemaakte afspraken over kinderalimentatie vastleggen in het ouderschapsplan. Vervolgens laat u de afspraken door de rechter toetsen aan de wettelijke normen. De rechter maakt de afspraken vervolgens definitief.

  De rechter behandelt uw alimentatieverzoek als onderdeel van de echtscheidingsprocedure. Ook een eventueel verzoek om partneralimentatie kan worden meegenomen in het verzoekschrift voor kinderalimentatie. De rechter behandelt alle verzoeken in 1 procedure.

  Meer over de alimentatieprocedure

 • Als u en uw ex-partner een conflict hebben of als het minderjarige kind zelf een conflict heeft met zijn ouders, kan de rechter een bijzondere curator benoemen. Denk bij een belangenconflict aan onenigheid over de verzorging, opvoeding of het vermogen van het kind.

  De rechter bepaalt de precieze taken van de bijzondere curator. Deze voert in ieder geval gesprekken met alle betrokkenen. Hij brengt daarvan verslag uit aan de rechtbank en geeft zijn mening en advies.

  In een echtscheidingsprocedure kan een rechter op eigen initiatief een bijzondere curator benoemen.

  Meer over de bijzondere curator

Uitgelicht: kindgesprek

Kinderen worden geconfronteerd met het feit dat hun ouders uit elkaar gaan en moeten daar een weg in zien te vinden. Een kind of jongere kan vertrouwelijk met de rechter praten. In de animatie ziet u hoe dit werkt vanaf het moment dat het kind de uitnodiging ontvangt. In het filmpje vertelt kinderrechter Susanne Tempel meer over het gesprek zelf.


Kindgesprek

Een video die kinderen te zien krijgen wanneer ze met de rechter te maken hebben. Om ze gerust te stellen.

 

Hoe werkt een kindgesprek?

In deze video legt kinderrechter Susanne Tempel uit hoe een kindgesprek werkt.

 

 

Vraag en antwoord

Welke vormen van echtscheiding zijn er?

Er zijn 3 vormen: echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed. In alle gevallen gelden dezelfde procedurestappen.

Wat is het verschil tussen een gemeenschappelijk en een eenzijdig verzoek tot echtscheiding?

Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek dienen u en uw (ex-)partner één verzoekschrift in. U bent het over alle afspraken eens. Een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is een verzoek van één van beide partners aan de rechtbank om het huwelijk te ontbinden.

Wanneer ben ik getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen?

Voor 2018 was trouwen in gemeenschap van goederen de standaard. Bent u na 1 januari 2018 getrouwd (of als partners geregistreerd)? Dan bent u getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact