Laden...

Vechtscheidingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Thema's > Vechtscheidingen

Wat is een vechtscheiding?

 

Het grootste deel van de ouders die uit elkaar gaan, lukt het om afspraken te maken over de zorg voor hun kinderen, de verdeling van geld en goederen en eventuele alimentatie. In sommige gevallen lukt dit niet. Deze scheidingen kunnen zodanig uit de hand lopen dat gesproken wordt van een vechtscheiding.

Positie kinderen

Bij een aantal problematische echtscheidingen (vechtscheidingen) vraagt vooral de positie van kinderen om aandacht. Ouders zijn soms zo verbeten bezig met hun eigen strijd, dat ze de belangen van de kinderen uit het oog verliezen. Vooral als de kinderen tijdens complexe scheidingen inzet zijn van strijd, is dat zeer schadelijk. 

Jaarlijks krijgen tienduizenden kinderen te maken met de praktische, financiële en emotionele gevolgen van het feit dat hun ouders uit elkaar gaan.

Werkwijze familierechters

Familierechters hebben verschillende initiatieven ontwikkeld om binnen procedures over vechtscheidingen de problemen voor kinderen te verminderen, en er in ieder geval voor te zorgen dat die niet erger worden.

Het Uniforme Hulpaanbod (UHA)

Het Uniforme Hulpaanbod (UHA) is een samenwerking tussen de rechtbanken en gemeentes, waarbij passende hulp wordt aangeboden aan ouders en kinderen in met name (v)echtscheidingen en omgangszaken.

Pilot schottenaanpak

Een voorbeeld daarvan is de schottenaanpak van de gerechten in Brabant en Limburg. De aanpak is ingrijpend en wordt alleen ingezet als ouders tijdens een complexe echtscheiding helemaal niet in staat zijn om afspraken met elkaar te maken. Het komt erop neer dat vader en moeder maximaal negen maanden geen enkel contact hebben. Ook hun families mogen zich niet met elkaar bemoeien. De kinderen, die tijdelijk onder toezicht worden gesteld, krijgen wel alle ruimte om met hun ouders en verdere familie om te gaan. In het Rechtspraak magazine uit juli 2021 (pdf#page=26, 0 B), leest u meer over deze pilot.

Procedure gezamenlijke toegang ouders

De procedure gezamenlijke toegang ouders is een procedure waarin ouders van minderjarige kinderen zich samen met één deelnameformulier tot de rechter kunnen wenden bij onderlinge familierechtelijke juridische geschillen. Ouders worden in die procedure aangemoedigd om samen aan een oplossing te werken. De procedure gezamenlijke toegang ouders kan bij de rechtbanken Den Haag en Oost-Brabant worden gestart.

Podcast (22-09-2020) - In het belang van het kind

Klik hier en ga naar tab afbeelding om een afbeelding toe te voegen en de alt-tekst aan te passen  
 

Rechters Johan Visser en Deirdre Klijn spreken over vechtscheidingen. Bij een scheiding beëindig je het partnerschap, maar niet het ouderschap. Hoe voorkom je dat een scheiding verandert in een vechtscheiding?

De podcast is te beluisteren op:

 

Scheidingsrechter

Scheidingsrechter Johan Visser over de rol van de rechter bij echtscheidingen

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact