Laden...

Voorarrest

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Thema's > Voorarrest

Wat is voorarrest?

Voorarrest is de periode dat een verdachte wordt vastgehouden voordat zijn zaak door een rechter is beoordeeld.

Een verdachte in voorarrest is in afwachting van de uitkomst van zijn strafzaak. Voorarrest is soms nodig om bijvoorbeeld het opsporingsonderzoek goed te laten verlopen of slachtoffers en de maatschappij te beschermen.  

Voorarrest

Strafrechter Elianne van Rens legt uit wat voorarrest is, wat de 4 gronden zijn waarop iemand langer voorarrest is te houden. En wie gaat er over het voorarrest en hoe zit het als je wordt vrijgesproken?

Klik op de afbeelding voor een groter plaatje

 

 


 

Tijdsverloop van voorarrest

Voorarrest kan uit meerdere fasen bestaan: ophouden voor onderzoek en verhoor, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis.

 
 1. Onderzoek en verhoor Genomen stap
 2. Inverzekeringstelling Genomen stap
 3. Voorlopige hechtenis Genomen stap
 4. Verlengen Genomen stap
 5. Einde voorarrest Genomen stap
 
 

Onderzoek en verhoor

Nadat een verdachte is aangehouden, kan hij op het politiebureau worden vastgehouden om te worden verhoord. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de zaak en vast te stellen wie de verdachte is. De verdachte mag hiervoor maximaal 9 uur worden vastgehouden. De tijd tussen middernacht en 9 uur ’s ochtends telt daarbij niet mee.

Inverzekeringstelling

Na de eerste 9 uur kan het zijn dat de verdachte langer op het politiebureau moet blijven in belang van het onderzoek. De inverzekeringstelling duurt maximaal 3 dagen, maar kan in geval van ‘dringende noodzakelijkheid’ 1 keer met 3 dagen worden verlengd. De inverzekeringstelling mag dus in totaal maximaal 6 dagen duren.

Voorlopige hechtenis

Als de officier van justitie wil dat de verdachte nog langer in voorarrest blijft, vraagt hij de rechter-commissaris om een bevel tot bewaring. Deze speciale rechter kan beslissen dat de verdachte maximaal veertien dagen langer mag worden vastgehouden. Dit mag hij niet zomaar doen. De wet noemt verschillende eisen waaraan moet zijn voldaan. Zo moet de bijvoorbeeld sprake zijn van verdenking van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en moet er sprake zijn van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Als de rechter-commissaris beslist dat de verdachte langer vast blijft zitten, begint een periode die voorlopige hechtenis heet.

Verlengen

Zijn de 14 dagen voorlopige hechtenis afgelopen en wil de officier van justitie opnieuw verlengen, dan gaat hij naar de raadkamer van de rechtbank. De officier van justitie vordert dan de gevangenhouding. In de raadkamer zitten 3 rechters. De raadkamer kan een bevel gevangenhouding geven voor in totaal maximaal 90 dagen. Meestal wordt door de raadkamer eerst een bevel voor een korte periode gegeven dat daarna een of meer keren kan worden verlengd. Na een periode van 90 dagen moet de strafzaak voor de eerste keer bij de rechtbank komen.

Einde voorarrest

De verdachte kan aan de rechter een verzoek doen om de voorlopige hechtenis te beëindigen of te schorsen. Hij kan dan op vrije voeten komen, ook als de zaak nog niet bij de rechtbank is geweest. De uitkomst van zijn strafzaak mag hij dan in vrijheid afwachten. Soms zijn hier voorwaarden aan verbonden. Zo kan de rechter bepalen dat de verdachte een enkelband om moet. In sommige gevallen krijgt de verdachte ook een contactverbod met het slachtoffer. Als de verdachte zich niet aan deze voorwaarden houdt, bestaat de kans dat hij terug in voorarrest geplaatst wordt.

             

 Veelgestelde vragen over voorarrest

>Alles uitklappen
 • Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand de rechtszaak niet buiten de gevangenis af mag wachten. Zo kan de verdachte vluchtgevaarlijk zijn, of gevaarlijk voor de maatschappij. Het voorarrest kan ook noodzakelijk zijn voor het aan de dag brengen van de waarheid.

  De regels rondom voorarrest zijn streng. Zolang een rechter nog niet geoordeeld heeft over een zaak is de verdachte onschuldig. Hij mag niet zonder reden vastgehouden worden. Een rechter moet altijd kijken of er andere manieren zijn om het beoogde doel te bereiken. Soms kan bijvoorbeeld worden volstaan met elektronisch toezicht, zoals een enkelband.

 • ​Het voorarrest duurt totdat de uitspraak van de rechter in de zaak onherroepelijk is geworden. Dat betekent dat de verdachte of het Openbaar Ministerie niet meer in hoger beroep of cassatie kunnen gaan. Het voorarrest kan ook al eerder eindigen, bijvoorbeeld omdat verwacht wordt dat de straf die aan de verdachte zal worden opgelegd gelijk is aan het aantal dagen dat de verdachte inmiddels in voorarrest heeft doorgebracht.

 • ​Na de inverzekeringstelling bepaalt de rechter-commissaris of de verdachte in voorarrest mag blijven. De rechter-commissaris kan besluiten tot inbewaringstelling van 14 dagen. Mocht de officier van justitie de verdachte nog langer in voorarrest willen houden, dan moet hij naar de raadkamer van de rechtbank. Dat zijn meerdere rechters die samen beslissen over het voortduren van het voorarrest.

  De rechter mag niet zomaar beslissen om iemand langer vast te houden. Dat mag alleen als de verdachte van een strafbaar feit wordt verdachte waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Als de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en wordt verdacht van een strafbaar feit waar een gevangenisstraf op staat, kan het voorarrest ook verlengd worden. Wel moet er in alle gevallen sprake zijn van ‘ernstige bezwaren’ en specifieke gronden om de voorlopige hechtenis te verlengen.

 • ​Als de rechter aan de verdachte een gevangenisstraf, hechtenis of taakstraf oplegt, moet het voorarrest daar van af worden getrokken. Legt de rechter alleen een geldboete op dan hoeft dit niet. De rechter kan dan zelf bepalen of het voorarrest hierop in mindering wordt gebracht.

 • ​Dat kan. In sommige gevallen kan de rechter besluiten dat de verdachte de rechtszaak onder bepaalde voorwaarden in vrijheid mag afwachten. De voorlopige hechtenis wordt dan geschorst. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld elektronisch toezicht zijn. In dat geval mag de verdachte bijvoorbeeld alleen binnen zijn gemeente blijven. Dat wordt gecontroleerd met een enkelband. Het opleggen van een contactverbod kan ook een voorwaarde tot vrijlating zijn.

 • ​Als de verdachte die in voorarrest heeft gezeten door de rechter wordt vrijgesproken, kan hij bij de raadkamer van de rechtbank een verzoek tot schadevergoeding indienen. De rechter kan die schadevergoeding ook toekennen als de verdachte is veroordeeld, maar aan hem geen straf of maatregel is opgelegd of als hij wordt veroordeeld voor een feit waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegestaan. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de verdachte door de rechter is veroordeeld voor een lichter strafbaar feit dan waarvoor hij was vastgezet. De rechter kan besluiten om het verzoek (deels) af te wijzen, bijvoorbeeld als de verdachte de verdenking zelf heeft veroorzaakt.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact