Belanghebbende

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Rechtszaak tegen de overheid starten

Rechtszaken tegen de overheid vallen onder het bestuursrecht. Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak alleen inhoudelijk in behandeling als u een rechtstreeks belang heeft. Dit kan een individueel belang, collectief of algemeen belang zijn.

Afschrift verzoekschrift ontvangen

Als u een oproepbericht en een afschrift van een verzoekschrift heeft ontvangen, bent u belanghebbende in een civiele zaak. In het verzoekschrift staat wie de rechtszaak is gestart en wat het verzoek inhoudt.

Wanneer u schade heeft geleden door een overtreding of strafbaar feit, heeft u wel een rechtstreeks belang bij de zaak, maar bent u geen belanghebbende. In dit geval bent u benadeelde, oftewel slachtoffer.

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum