Kanton

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

illustraieve afbeelding

 

 

Naar de kantonrechter

Ik wil een rechtszaak beginnen

U heeft een conflict en wilt dat de kantonrechter hierover oordeelt. Bekijk hoe u een rechtszaak start.

Ik ben tegenpartij in een rechtszaak

Er is een rechtszaak tegen u aangespannen. Bekijk welke stappen u kunt nemen.

Ik ben betrokken bij een rechtszaak

U kunt om allerlei redenen betrokken zijn bij een rechtszaak. Bijvoorbeeld omdat u getuige bent of zelf belang heeft bij de zaak. Lees wat u kunt verwachten tijdens de rechtszaak.

Digitaal procederen bij de eKantonrechter

Eenvoudige conflicten over wonen, werken en winkelen kunt u online laten behandelen door de eKantonrechter.

 

 

Kantonprocedures

De kantonrechtspraak kent verschillende procedures: de dagvaardingsprocedure, verzoekschriftprocedure, kort geding, strafprocedure voor overtredingen en de beroepsprocedure Mulderzaken. Met welke procedure u te maken heeft, is afhankelijk van het soort zaak dat u heeft.

 

 

Kosten rechtszaak

Aan het voeren van een rechtszaak zijn verschillende kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, belastingadviseur of tolk als u deze inschakelt

 

 

Nieuws over kanton  Nieuws over kanton

 

 

Juridische professionals gevraagd naar mening over de Rechtspraak3-4-2017 22:00:00Advocaten, deurwaarders, officieren van justitie en andere juridische professionals worden gevraagd mee te doen aan het klantwaarderingsonderzoek van de Rechtspraak.Advocaten, deurwaarders, officieren van justitie en andere juridische professionals worden gevraagd naar hun ervaringen met de Rechtspraak. Vandaag (3 april 2017) ontvangen zij een e-mail met een uitnodiging deel te nemen aan een <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=d44c9272-2c54-434a-ae24-ef2353237f16&TermSetId=a51a88d0-0f31-4b54-98d1-2a396233e1a6&TermId=2a8aceb2-f2b5-4b10-b2be-d84c35000eac">klantwaarderingsonderzoek</a>.
'Pas verplicht digitaal procederen als we helemaal zeker zijn'14-2-2017 23:00:00KEI-directeur Monique Commelin geeft antwoord op 7 vragen over de stand van zaken in het moderniserings- en digitaliseringsprogramma KEI.<p>Vanaf dit jaar wordt het voor professionele partijen (zoals advocaten, curatoren, en deurwaarders) op enig moment verplicht digitaal te procederen in bestuursrecht en civiel recht. Wat is de huidige stand van zaken? Monique Commelin, directeur van het <a href="/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtspraak-in-Nederland/modernisering-rechtspraak">moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie</a>, geeft antwoord op 7 vragen. </p>
Meer rechtszaken door ruimere bevoegdheid kantonrechter17-1-2017 23:00:00​Ruimere bevoegdheid kantonrechter heeft geleid tot ongeveer 25 procent meer rechtszaken met een financieel belang tussen 5 duizend en 25 duizend euro. <p>De verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter heeft geleid tot ongeveer 25 procent meer rechtszaken met een belang tussen 5 duizend en 25 duizend euro. Dit blijkt uit het eindrapport over de <a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/documenten/rapporten/2017/01/18/lagere-drempels-voor-rechtzoekenden-wodc-cahier-2016-14">evaluatie van de competentiegrensverhoging</a> (Rijksoverheid.nl) in 2011. Toen werd de zogenoemde competentiegrens voor zaken waar de kantonrechter over mag beslissen, verhoogd van 5 duizend naar 25 duizend euro. De kantonrechter behandelt onder meer arbeidszaken, huurzaken en consumentenkoopzaken. </p>

  
 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum