Laden...

Veelgestelde vragen digitaal toezicht op Wsnp-zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Insolventierecht > Veelgestelde vragen digitaal toezicht op Wsnp-zaken

 Werken in Mijn Rechtspraak Toezicht - Wsnp

>Alles uitklappen
 • Gebruik de standaard functionaliteit van de browser hiervoor. Dit is toetscombinatie Ctrl+F (Windows) of Cmd+F (Mac).
  Er verschijnt een kleine zoekbalk. In de ene browser staat hij linksonder, in de andere bijvoorbeeld rechtsboven. Typ uw zoekterm in de zoekbalk en druk op Enter.
  Tijdens het typen wordt de webpagina doorzocht op de zoekterm. Achter de zoekterm staat hoeveel overeenkomsten er zijn met uw zoekterm. De overeenkomstige woorden / cijfers zijn gemarkeerd met een kleur.

 • Rechtbanken gaan geleidelijk aan werken met Mijn Rechtspraak Toezicht in zaken op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. De rechtbank in uw arrondissement neemt zelf contact met u op als u aan de beurt bent om aan te haken. 

 • De rechtbank kan als enige een nieuwe Toezichtzaak starten. Nadat de griffie de datum van de uitspraak, de naam van de saniet, de naam van de Wsnp-bewindvoerder en de rechter-commissaris (RC) heeft vastgelegd, ontvangt u een e-mailnotificatie. Daarna kunt u de zaak inzien en behandelen. Via Mijn Rechtspraak – Toezicht Wsnp kunt u verzoeken, het vertrouwelijke plan van aanpak (vertrouwelijke 'brief') en voortgangsverslagen indienen. Via digitale berichten kunt u beveiligd communiceren met de Rechtspraak.

 • De informatie die u invoert in Mijn Rechtspraak - Toezicht Wsnp is voor u direct zichtbaar. Ook als dit nog conceptinformatie is. Voor rechtspraakmedewerkers is alleen uw definitieve informatie direct beschikbaar.

 • U ontvangt per e-mail een bericht (‘notificatie’) als

  • de rechtbank een (nieuwe) zaak heeft geregistreerd.
  • de rechtbank u een bericht heeft gestuurd.
  • er een overschrijding van een termijn heeft plaatsgevonden.
  • een verzoek of zitting is gewijzigd.
  • de rechtbank meer informatie heeft opgevraagd bij een financieel eindverslag.
  In de notificatie staat het zaaksnummer en eventueel de datum en het tijdstip van de indiening van het verzoek. Nadat u bent ingelogd, kunt u de inhoudelijke informatie lezen.
 • Als u 15 minuten niet actief bent in Mijn Rechtspraak Toezicht, wordt u automatisch uitgelogd. Dit heeft met beveiligingsvoorschriften te maken. U kunt eenvoudig voorkomen dat de sessie automatisch wordt beëindigd door:

  • een willekeurige toets in te drukken terwijl het browservenster actief is. Bijvoorbeeld de spatiebalk.
  • een muisknop in te drukken terwijl het browservenster actief is.
  • te scrollen terwijl het browservenster actief is.
 • Dit heeft te maken met beveiligingsvoorschriften. Die voorschriften gelden voor alle Rechtspraak-portalen waar u inlogt om gegevens uit te wisselen. De Rechtspraak gebruikt eHerkenning (eherkenning.nl) om veilig inloggen mogelijk te maken. Ook andere overheidsorganisaties en bedrijven gebruiken eHerkenning. Om de veiligheid in het eHerkenning-netwerk te garanderen, moet de Rechtspraak voldoen aan het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten (afsprakenstelsel.etoegang.nl). Automatisch uitloggen na 15 minuten inactiviteit is 1 van de technische vereisten (afsprakenstelsel.etoegang.nl) waar de Rechtspraak zich aan moet houden.

 • U bent uw gegevens niet kwijt als u automatisch wordt uitgelogd na 15 minuten inactief te zijn geweest. Mijn Rechtspraak slaat de gegevens automatisch op in een conceptbericht, -verzoek of -verslag. Als u opnieuw inlogt, dan kunt u ermee verdergaan door op ‘het pennetje’ te klikken.

 • U kunt geen schriftelijke informatie (mail of brief) over een zaak meer uitwisselen met de rechtbank. In een zaaksdossier kunt u via Mijn Rechtspraak op gestructureerde wijze informatie aanleveren via een bericht, een verzoek, een plan van aanpak of een verslag. U kunt wel bellen met de rechtbank.

 • De rechtbanken bepalen in overleg met de Wsnp-bewindvoerder wanneer en welke lopende zaken van papier worden omgezet naar digitaal.

 • Bent u ingelogd in Mijn Rechtspraak – Toezicht Wsnp? En bent u als Wsnp-bewindvoerder benoemd in een schuldsaneringsregeling? Dan ziet u in het opdrachtenoverzicht standaard alleen uw eigen dossiers (‘opdrachten’). Bovenaan het opdrachtenoverzicht kunt u filteren op namen van collega’s. In de keuzelijst klikt u één of meer namen naar keuze aan. Stelt u geen filter in? Dan ziet u alle dossiers (‘opdrachten’) van u en uw collega’s.
 • Bent u ingelogd in Mijn Rechtspraak – Toezicht Wsnp? En bent u als Wsnp-bewindvoerder benoemd in een schuldsaneringsregeling? Dan ziet u in het taakoverzicht standaard alleen uw eigen taken. Bovenaan het taakoverzicht kunt u de taken filteren op namen van collega’s. In de keuzelijst klikt u één of meer namen naar keuze aan. Stelt u geen filter in? Dan ziet u alle taken van u en uw collega’s.
 • Ja, dit is mogelijk. Bent u in een schuldsaneringsregeling benoemd als Wsnp-bewindvoerder? En heeft de rechtbank aangegeven dat informatie-uitwisseling digitaal verloopt? Dan ziet u de zaak als u met uw advocatenpas inlogt in Mijn Rechtspraak – Toezicht Wsnp. U ziet hier alleen de Wsnp-zaken waarin u benoemd bent.
 • De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt of het is toegestaan om zaaksinhoudelijke informatie op te nemen in een e-mailbericht. Er bestaat geen bezwaar om de naam van de rechtspersoon op te nemen in notificaties bij zaken van rechtspersonen. Vanuit privacyoverwegingen is dit anders in zaken van natuurlijke personen en personenvennootschappen. Om die reden bevat de notificatie in deze zaken alleen een zaaksnummer.
 • Gebruik de standaard functionaliteit van de browser hiervoor. Dit is toetscombinatie Ctrl+F (Windows) of Cmd+F (Mac). Er verschijnt een kleine zoekbalk. In de ene browser staat hij linksonder, in de andere bijvoorbeeld rechtsboven. Typ uw zoekterm (bijvoorbeeld een deel van het zaaksnummer) in de zoekbalk en druk op Enter. Tijdens het typen wordt de webpagina doorzocht op de zoekterm. Achter de zoekterm wordt aangegeven staat hoeveel overeenkomsten er zijn met uw zoekterm. De overeenkomstige woorden / cijfers zijn gemarkeerd met een kleur.
 • In het aanvangsverslag worden de volgende velden automatisch gevuld:

  • Naam schuldenaar;
  • (voorheen) Handelend onder de naam;
  • Adres;
  • Geboortedatum;
  • Datum van toepassing schuldsaneringsregeling en
  • Boedelrekeningnummer

  In het vervolgverslag worden de velden automatisch gevuld:

  • Betreft periode;
  • Naam schuldenaar;
  • (voorheen) Handelend onder de naam;
  • Adres;
  • Geboortedatum;
  • Datum van toepassing schuldsaneringsregeling en
  • Boedelrekeningnummer

  U kunt de informatie in het betreffende veld aanpassen. U corrigeert daarmee alleen de inhoud van het huidige conceptverslag; niet van de volgende verslagen. De bron van deze vooraf ingevulde informatie is het Toezicht-systeem van de rechtbank. Wilt u de informatie definitief laten aanpassen, zodat het in het volgende conceptverslag vooraf correct is ingevuld? Neem voordat u het huidige verslag indient, contact op met de rechtbank: stuur een bericht vanuit Mijn Rechtspraak – Toezicht Wsnp en geef hierin de juiste gegevens door. Wacht met de indiening van het huidige verslag totdat de rechtbank bevestigt dat ze de gegevens heeft aangepast. Alleen zo staat in het volgende conceptverslag de correcte vooraf ingevulde informatie.

 • Mijn Rechtspraak - Toezicht Wsnp berekent de einddatum voor het indienen van een verslag vanaf de datum waarop de schuldsaneringsregeling is uitgesproken. Bij een reguliere looptijd van 3 jaar betekent dit dat u het aanvangsverslag uiterlijk 1 maand na datum uitspraak indient. De vervolgverslagen 2 tot en met 6 dient u hierna, telkens na 6 maanden, in: respectievelijk 7, 13, 19, 25 en 31 maanden na datum uitspraak. Het eindverslag dient u 33 maanden na datum uitspraak in; de einddatum van het financieel eindverslag is 40 maanden na datum uitspraak.

  Wordt de regeling verkort of verlengd? En staat er een vervolgverslag klaar, terwijl dit een eindverslag zou moeten zijn, of andersom? Dan wordt de verslagcyclus automatisch aangepast, waarbij ook rekening wordt gehouden met de einddatum van de looptijd.

 • Dit komt soms voor in zaken die gedurende de looptijd 'gemigreerd' zijn van papier naar Mijn Rechtspraak - Toezicht Wsnp. Neem in dit geval contact op met het insolventieteam van de rechtbank: vraag of een medewerker een eindverslag wil klaarzetten in de zaak. Hiermee vervalt het vervolgverslag.

 • U kunt hierover contact opnemen met uw rechtbank.

 Technische vragen

>Alles uitklappen

 Helpdesk en storingen

>Alles uitklappen

Verbeteringen

Als gebruiker van Mijn Rechtspraak heeft u waardevolle kennis voor de verbetering van onze digitale systemen. Uw vragen, opmerkingen en tips kunt u doorgeven aan het Rechtspraak Servicecentrum.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

volg ons op instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp