Laden...

Kort geding handel en familie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Kort geding handel en familie

Sinds 6 mei 2024 kunt u als advocaat voor de eiser of de gedaagde digitaal procederen in kort geding handel en kort geding familie.

Wilt u als gedaagde reageren op een kort geding handel of familie en heeft u geen advocaat ingeschakeld? Dan procedeert u op papier.

 

Voordelen digitaal procederen kort geding

 • Eenvoudig stukken (documenten) in pdf-formaat uploaden en downloaden.
 • Digitale ontvangstbevestiging na elk (nieuw) ingediend stuk.
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk inzicht in uw dossiers.
 • Een kennisgeving per e-mail als de rechtbank iets heeft toegevoegd of gewijzigd in het dossier.
 • Geen stukken op papier nasturen aan de griffie, zoals bij Veilig Mailen.

Direct aanvragen kort geding

U logt in met uw advocatenpas of -app. Let op: start u met uw A-pas het kort geding? Dan bent u de enige die toegang heeft tot het digitaal dossier. U kunt een collega of medewerker machtigen om ook toegang te hebben.

Inloggen Mijn Rechtspraak 

 

Digitaal procederen in kort geding handel en familie bestaat uit de volgende stappen:

Let op: Uw indiening verwerkt de griffie handmatig. Dat betekent dat het even kan duren voordat de andere partij(en) en/of de rechter de stukken kunnen inzien in Mijn Rechtspraak. Heeft het spoed? Bel dan met de griffie.
>Alles uitklappen
 • Vul het digitale aanvraagformulier kort geding in en sla het bestand op in pdf/a-formaat.

 • Let op: start u met uw A-pas het kort geding? Dan bent u de enige die toegang heeft tot het digitaal dossier. U kunt een collega of medewerker machtigen om ook toegang te hebben.

  U logt in met uw advocatenpas of -app.

  Inloggen Mijn Rechtspraak 

  Na inloggen:

  • Kies 'Nieuwe zaak indienen' en vul de gevraagde gegevens in.

  • Upload de pdf van de aanvraag kort geding.

  • Voeg de concept-dagvaarding en eventuele andere bijlagen toe.

  Klik op de knop Bericht versturen om uw aanvraag en de bijlagen in te dienen.

  Let op: 

  • Bijlagen en producties uploadt u als afzonderlijke pdf-bestanden in Mijn Rechtspraak. Dit kunnen alleen pdf/a-bestanden zijn. Een bestand kan tot 25 MB groot zijn.
  • Audio- en videobestanden verstuurt u via Veilig Mailen. In Mijn Rechtspraak uploadt u dan een bericht waarmee u de rechtbank dat laat weten.

  Indieningsnummer
  Na het indienen ziet u direct een ontvangstbevestiging met datum en tijd van indienen en het indieningsnummer.

  Griffierecht
  U ontvangt per post een uitnodiging om het griffierecht te betalen.

 • Als de griffie de aanvraag kort geding heeft verwerkt, laat de rechtbank u als eiser per e-mail weten dat er een nieuw bericht klaar staat in Mijn Rechtspraak. In dat bericht leest u het zaaknummer, de datum en het tijdstip waarop de zitting plaatsvindt (dagbepaling) en welke rechter het kort geding behandelt. De dagbepaling en het zaaknummer stuurt u naar de gedaagde. U kunt daarbij melden dat u digitaal procedeert. En dat de gedaagde, wanneer die zich laat bijstaan door een advocaat, zich kan aanmelden in de lopende zaak om ook digitaal te procederen.

 • Vertegenwoordigt u de gedaagde partij in het kort geding? Dan kunt ook u digitaal procederen en uw stukken digitaal indienen.

  • U logt daarvoor in op Mijn Rechtspraak. In het startscherm kiest u 'In lopende zaak aanmelden'.
  • Vul de gevraagde gegevens in, zoals uw e-mailadres en het volledige zaaknummer. Het zaaknummer bestaat uit een letter/2 cijfers/6 cijfers. Bijvoorbeeld: C/10/123456. Dit zaaknummer vindt u in de dagbepaling die u van de andere partij heeft ontvangen.
  • Voeg in ieder geval een bijlage toe met daarin de gegevens van de verwerende partij.
  • U kunt ook andere bijlagen toevoegen: uw verweer en eventueel bewijsstukken (documenten).
  • Met de knop Bericht versturen meldt u zich aan in de lopende zaak.

  Let op: Bijlagen uploadt u als afzonderlijke pdf-bestanden in Mijn Rechtspraak. Dit kunnen alleen pdf/a-bestanden zijn. Een bestand kan tot 25 MB groot zijn.

  Nadat de rechtbank uw aanmelding heeft verwerkt, ontvangt u daarover een e-mail. U ziet dan in Mijn Rechtspraak de zaak staan bij Mijn dossiers.

  Bent u geen advocaat? Dan procedeert u op papier. Meer informatie vindt u op de pagina Reageren op het kort geding bij de civiele rechter.

 • Als eiser dient u het afschrift van de betekende dagvaarding uiterlijk 3 werkdagen vóór de mondelinge behandeling in. Dat kan vanuit het dossier als Nieuw bericht. Of kies op de startpagina voor 'Bericht in lopende zaak opstellen'. De betekende dagvaarding (kleurenscan) uploadt u als pdf/a-bestand in het webportaal en voegt deze toe aan het bericht.

 • Aanvullende stukken indienen
  Wilt u (aanvullende) stukken indienen? Ook deze verstuurt u via Mijn Rechtspraak. Dien de stukken zo snel mogelijk, en minimaal 24 uur (één werkdag) voor de zitting in.

  Procedeert de andere partij niet digitaal? Stuur de (aanvullende) stukken dan ook direct naar de andere partij. En laat de rechtbank weten dat u dat heeft gedaan.

  Piketregeling
  Wilt u stukken indienen in een zeer spoedeisend kort geding? Upload dan de stukken in Mijn Rechtspraak. En verstuur deze ook direct via Veilig mailen naar het e-mailadres dat u van de dienstdoende voorzieningenrechter ontvangt.

 • Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt. Meestal is dat binnen 2 weken na de zitting. U ontvangt per e-mail een bericht wanneer de uitspraak is toegevoegd aan het dossier. Deze kunt u in het portaal bekijken en downloaden.

  De rechtbank stuurt u de grosse op papier.

 
Digitale toegang bestuursrecht en civiel recht

De maatschappij digitaliseert steeds meer. In die ontwikkeling gaat de Rechtspraak mee. De komende jaren biedt de Rechtspraak partijen in steeds meer bestuursrechtelijke en civiele zaken digitale toegang tot de rechter (pdf, 145,3 KB). Zo worden procedures sneller en toegankelijker. Meer over het project Digitale Toegang van de Rechtspraak.

 

 


Vraag en antwoord

Welke browser kan ik gebruiken?

U kunt werken met een actuele versie van een browser zoals Google Chrome, Edge, Firefox of Safari (niet: Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy). U heeft de nieuwste versie van deze browser nodig om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken. Het kan voorkomen dat een bepaalde browser in combinatie met lokale instellingen problemen veroorzaakt. Het advies is dan een andere browser te proberen of de software van uw browser bij te werken naar een nieuwere versie.

Welke documenten kan ik uploaden?

U kunt alleen pdf/a-bestanden uploaden. Die kunnen maximaal 25 MB zijn en mogen niet beveiligd zijn met bijvoorbeeld een wachtwoord. Word- en Excel-documenten en foto’s slaat u op als pdf/a-bestand. Heeft u papieren documenten? Gebruik dan een scanner en software die pdf/a-bestanden kunnen maken van voldoende kwaliteit. Bij voorkeur met een resolutie van 300 dpi en met een OCR-laag voor tekstherkenning. Audio- en videobestanden verstuurt u via Veilig Mailen. Voeg een begeleidende brief bij, waarin u onderbouwt wat u met deze bestanden wil aantonen. Die begeleidende brief uploadt u vervolgens ook in Mijn Rechtspraak.

Kan ik medewerkers van mijn kantoor machtigen om handelingen namens mij te verrichten?

Ja, dat kan via de site van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onder 'Pasbeheer' (advocatenpas.nl) kunt u iemand een machtiging toekennen. Hiervoor logt u in en selecteert 'Digitale diensten Rechtspraak'.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact