Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de Rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR, dat ook deze website beheert, valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

Digitaal toegankelijke rechtspraak

Informatievoorzieningsorganisatie (IVO) Rechtspraak ontwikkelt digitale systemen zodat steeds meer rechtzoekenden of hun procesvertegenwoordigers digitaal en veilig toegang hebben tot de Rechtspraak. Ook zorgt IVO Rechtspraak voor goede ICT-ondersteuning van rechters, juridisch medewerkers en administraties. 

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

Veilig Mailen

Vertrouwelijke berichten en processtukken verstuurt u digitaal via een beveiligd platform voor Veilig Mailen.
Leest u voordat u gaat mailen eerst hoe Veilig Mailen in de praktijk werkt.

 

Indienen Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Woo staat voor Wet open overheid. Op grond van deze wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden.

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

‘Goed om te zien dat kabinet blijft investeren in rechtsstaat’‘Goed om te zien dat kabinet blijft investeren in rechtsstaat’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Goed-om-te-zien-dat-kabinet-blijft-investeren-in-rechtsstaat.aspxDen Haag18-9-2023 22:00:00‘Het is goed om te zien dat het kabinet blijft investeren in een sterke democratische rechtsstaat.’ Dit zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in reactie op de vandaag gepubliceerde Prinsjesdagstukken.<p>‘Het is goed om te zien dat het kabinet blijft investeren in een sterke democratische rechtsstaat.’ Dit zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in reactie op de vandaag gepubliceerde <a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-en-andere-officiele-stukken">Prinsjesdagstukken (rijksoverheid.nl)</a>. Financiële stabiliteit helpt volgens Naves om door te gaan met ontwikkelingen die een lange adem vergen. ‘Zo kunnen we extra rechters blijven opleiden, nodig om tijdige rechtspraak te leveren en de werkdruk te verlagen. Maar het stelt ons ook in staat om meer wijkrechtspraak op te zetten en verder te gaan met ontwikkelingen op het gebied van innovatie en digitalisering.’<br></p>
Digitaal procederen in kort geding handels- en familiezaken bij rechtbank RotterdamDigitaal procederen in kort geding handels- en familiezaken bij rechtbank Rotterdamhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitaal-procederen-in-kort-geding-handel--en-familiezaken-bij-rechtbank-Rotterdam.aspxDen Haag13-9-2023 22:00:00Vanaf 16 oktober 2023 kunnen procespartijen op een eenvoudige manier digitaal procederen in kort gedingen voor handels- en familiezaken bij de rechtbank Rotterdam. Digitaal procederen is snel, laagdrempelig en overzichtelijk en kost minder papier.<p>Vanaf 16 oktober 2023 kunnen procespartijen op een eenvoudige manier digitaal procederen in kort gedingen voor handels- en familiezaken bij de rechtbank Rotterdam. Digitaal procederen is snel, laagdrempelig en overzichtelijk en kost minder papier. Procespartijen hebben altijd een actueel overzicht van ingediende zaken en het bijbehorende berichtenverkeer in een digitaal zaakdossier. Dat kan men op ieder gewenst moment inzien. <br></p>
Visitatiecommissie adviseert Rechtspraak: investeer in kwaliteit van de organisatie en verbinding met samenlevingVisitatiecommissie adviseert Rechtspraak: investeer in kwaliteit van de organisatie en verbinding met samenlevinghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Visitatiecommissie-adviseert-Rechtspraak-investeer-in-kwaliteit-van-de-organisatie-en-verbinding-met-samenleving.aspxDen Haag 4-9-2023 22:00:00Uit visitatierapport 2022-2023 blijkt dat de Rechtspraak kwalitatief goed werk levert in, maar het is belangrijk een eenduidig beeld te vormen van wat onder kwaliteit wordt verstaan. <p><span>De Rechtspraak heeft de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt en het lukt rechters en ondersteunende medewerkers om, ondanks toenemende druk, kwalitatief goed werk te leveren in rechtszaken. Wel is het van belang dat de Rechtspraak een helder, eenduidig beeld vormt van wat precies onder kwaliteit wordt verstaan. Dat maakt het ook voor de samenleving duidelijker waarom bepaalde prioriteiten worden gesteld als er bijvoorbeeld meer zaken binnenkomen dan afgehandeld kunnen worden. Dit concludeert het <a href="/SiteCollectionDocuments/Kwaliteit%20van%20rechtspraak%20-%20versterking%20door%20samenwerken.%20Visitatierapport%202022-2023.pdf" title="Kwaliteit%20van%20rechtspraak%20-%20versterking%20door%20samenwerken.%20Visitatierapport%202022-2023.pdf">visitatierapport van de Rechtspraak 2022-2023 <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,1 MB)</span></a>.</span></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.