Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

5 vragen en antwoorden over de rol van de rechter bij uithuisplaatsingen5 vragen en antwoorden over de rol van de rechter bij uithuisplaatsingenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/5-vragen-en-antwoorden-over-de-rol-van-de-rechter-bij-uithuisplaatsingen.aspxDen Haag27-10-2021 22:00:00Antwoorden op veelgestelde vragen over uithuisplaatsingen, naar aanleiding van het bericht dat ruim 1100 uithuisgeplaatste kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire.<p>Naar aanleiding van een bericht van het CBS eerder deze week over de uithuisplaatsing van ruim 1100 kinderen van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, zijn er bij de Rechtspraak ook veel vragen binnengekomen over de rol van de rechter bij deze zaken. Daarom zetten we hierbij de antwoorden op de 5 meestgestelde vragen op een rij:</p>
Polen uit Europees netwerk Raden voor de rechtspraak gezetPolen uit Europees netwerk Raden voor de rechtspraak gezethttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/ENCJ-beslist-over-positie-Poolse-Raad.aspxDen Haag27-10-2021 22:00:00De Poolse Raad voor de rechtspraak (KRS) wordt uit het European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) gezet. Dit maakte het netwerk van Raden voor de rechtspraak <a href="https://www.encj.eu/node/605">zojuist bekend (encj.eu)</a>. De Poolse Raad voldoet niet meer aan de eisen die aan het lidmaatschap van het ENCJ worden gesteld, zoals onafhankelijkheid van de zittende regering. Door maatregelen van de Poolse regering staat de rechtsstaat in Polen al lange tijd zwaar onder druk.
Vanaf 15 november digitaal procederen in beslagrekesten mogelijkVanaf 15 november digitaal procederen in beslagrekesten mogelijkhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Vanaf-15-november-digitaal-procederen-in-beslagrekesten-mogelijk.aspxDen Haag25-10-2021 22:00:00​Advocaten kunnen vanaf 15 november bij alle rechtbanken eenvoudig digitaal procederen in de zaakstroom beslagrekesten. Dat biedt de advocatuur een snelle en meer eenvoudige toegang tot de Rechtspraak.<p>Advocaten kunnen vanaf 15 november bij alle rechtbanken eenvoudig digitaal procederen in de zaakstroom beslagrekesten. Dat biedt de advocatuur een snelle en meer eenvoudige toegang tot de Rechtspraak. Ook hebben advocaten op elk moment een actueel overzicht van ingediende zaken en de bijbehorende correspondentie in een digitaal zaakdossier.<br></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.