Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de Rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR, dat ook deze website beheert, valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

Digitaal toegankelijke rechtspraak

Informatievoorzieningsorganisatie (IVO) Rechtspraak ontwikkelt digitale systemen zodat steeds meer rechtzoekenden of hun procesvertegenwoordigers digitaal en veilig toegang hebben tot de Rechtspraak. Ook zorgt IVO Rechtspraak voor goede ICT-ondersteuning van rechters, juridisch medewerkers en administraties. 

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

Veilig Mailen

Vertrouwelijke berichten en processtukken verstuurt u digitaal via een beveiligd platform voor Veilig Mailen.
Leest u voordat u gaat mailen eerst hoe Veilig Mailen in de praktijk werkt.

 

Indienen Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Woo staat voor Wet open overheid. Op grond van deze wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden.

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Rechters luiden noodklok over voortdurende verslechtering van zorg voor kwetsbare kinderen Rechters luiden noodklok over voortdurende verslechtering van zorg voor kwetsbare kinderen https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechters-luiden-noodklok-over-voortdurende-verslechtering-van-zorg-voor-kwetsbare-kinderen-.aspxDen Haag10-5-2022 22:00:00De Rechtspraak wil met minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in gesprek over de tekortschietende zorg voor kwetsbare kinderen.<div><span>De Rechtspraak wil met minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in gesprek over de tekortschietende zorg voor kwetsbare kinderen. Dat staat in <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/PublishingImages/Verzoek%20om%20gesprek%20over%20ontwikkelingen%20in%20jeugdzorg.pdf" title="Verzoek%20om%20gesprek%20over%20ontwikkelingen%20in%20jeugdzorg.pdf">een brief aan de bewindslieden uit maart <span class="rnl-file-properties">(pdf, 157,1 KB)</span></a>, waar nog geen formele reactie op is gekomen. In de brief wordt aangedrongen op onmiddellijke maatregelen. Rechters luidden al eerder de noodklok, maar zien dat de situatie alleen maar slechter wordt. </span></div>
Jaarverslag Rechtspraak: uitspraak in ruim 1,4 miljoen zakenJaarverslag Rechtspraak: uitspraak in ruim 1,4 miljoen zakenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Jaarverslag-Rechtspraak-uitspraak-in-ruim-1-4-miljoen-zaken.aspxDen Haag10-5-2022 22:00:00In 2021 deden rechters uitspraak in ruim 1,4 miljoen zaken, een stijging van 4 procent in vergelijking met 2020. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak dat vandaag wordt gepubliceerd.<p>In 2021 deden rechters uitspraak in ruim 1,4 miljoen zaken, een stijging van 4 procent in vergelijking met 2020. Het aantal zaken ligt nog wel onder het niveau van voor de coronacrisis. Dit blijkt uit het <a href="https://jaarverslagrechtspraak.nl/">jaarverslag van de Rechtspraak</a>. Het aantal nieuwe zaken dat bij de gerechten werd aangebracht lag met bijna 1,4 miljoen zaken op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het jaarverslag laat nog meer cijfers zien. Bijvoorbeeld over hoeveel mensen er bij de Rechtspraak werken en het aantal gepubliceerde uitspraken en wrakingsverzoeken. <br></p><p><em>Bericht gaat verder onder de infographic.</em><br></p>
Rechters: knellende wetgeving leidt tot onrechtvaardige situatiesRechters: knellende wetgeving leidt tot onrechtvaardige situatieshttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechters-knellende-wetgeving-leidt-tot-onrechtvaardige-situaties.aspxDen Haag10-5-2022 22:00:00Rechters maken zich zorgen over de onrechtvaardige uitwerking van een aantal wetten. In het jaarverslag van de Rechtspraak worden 11 zogenoemde buikpijndossiers expliciet genoemd.<p><span>Rechters maken zich zorgen over de onrechtvaardige uitwerking van een aantal wetten. In het vandaag gepubliceerde <a href="https://jaarverslagrechtspraak.nl/" target="_blank">jaarverslag van de Rechtspraak</a> worden 11 zogenoemde buikpijndossiers expliciet genoemd. Het gaat bijvoorbeeld over knellende wetgeving rondom transitievergoedingen en het gebrek aan menselijke maat bij de uitvoering van (een deel van) de zorgverzekeringswet. Maar ook om het taakstrafverbod, waardoor rechters niet de meest rechtvaardige, passende en effectieve straf kunnen opleggen. </span><br></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.