Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

De Raad voor de rechtspraak zorgt dat rechters hun werk goed kunnen doen en komt op voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek. Hij behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten naar buiten, draagt zorg voor gerechtsoverstijgende voorzieningen, houdt toezicht op bedrijfsvoering en financieel beheer en geeft voor zover nodig algemene aanwijzingen op het gebied van de bedrijfsvoering.

Korte geschiedenis

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de Rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Internationale samenwerking

De Rechtspraak draagt bij aan de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') in andere landen. 

 

Kwaliteit

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Samenstelling Raad voor de rechtspraak


Mr. H.C. Naves
Functie: Voorzitter


Mr. A.A.E. Dorsman
Functie: Vicevoorzitter


Mr. P.W.E.C. Pulles
Functie: Rechterlijk lidA.J.M. Kerkvliet RE RA
Functie: Niet-rechterlijk lid


Drs. C. Euving MBA
Functie: Niet-rechterlijk lid

 

 

Contact met de Raad voor de rechtspraak

Neem contact op

Kijk op de onderstaande pagina voor een overzicht van alle contactgegevens van de Raad voor de rechtspraak.

Indienen Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Woo staat voor Wet open overheid. Op grond van deze wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden.

  

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Nieuw in Mijn Rechtspraak: eenvoudig communiceren met het gerechtNieuw in Mijn Rechtspraak: eenvoudig communiceren met het gerechthttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Nieuw-in-Mijn-Rechtspraak-eenvoudig-communiceren-met-het-gerecht.aspxUtrecht14-7-2024 22:00:00Vanaf 22 juli kunnen advocaten en gemachtigden via Mijn Rechtspraak eenvoudig communiceren met het gerecht. Bijvoorbeeld voor een vraag of korte mededeling. Nu wordt dit nu in alle digitale zaken mogelijk.<p><strong>Vanaf 22 juli kunnen advocaten en gemachtigden via Mijn Rechtspraak eenvoudig communiceren met het gerecht. Bijvoorbeeld voor een vraag of korte mededeling. Na succesvolle ervaringen met deze nieuwe webportaalfunctie bij kort geding handel en familie, wordt dit nu in alle digitale zaken mogelijk.</strong><br></p>
Rechtspsycholoog Annelies Vredeveldt: ‘Geheugen is geen videocamera’Rechtspsycholoog Annelies Vredeveldt: ‘Geheugen is geen videocamera’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspsycholoog-Annelies-Vredeveldt-Geheugen-is-geen-videocamera.aspxDen Haag4-7-2024 22:00:00Getuigen kunnen in rechtszaken van groot belang zijn bij de zoektocht naar wat er precies is gebeurd. Maar hoe weten rechters eigenlijk of een getuige de waarheid spreekt?<p>Getuigen kunnen in rechtszaken van groot belang zijn bij de zoektocht naar wat er precies is gebeurd. Maar hoe weten rechters eigenlijk of een getuige de waarheid spreekt? Dat is helemaal niet eenvoudig, blijkt uit een <a href="/SiteCollectionDocuments/professionele-standaard-getuigenverhoor.pdf" title="professionele-standaard-getuigenverhoor.pdf">professionele standaard voor het horen van getuigen <span class="rnl-file-properties">(pdf, 361,7 KB)</span></a> die de civiele afdelingen van de gerechtshoven onlangs hebben gepubliceerd. Raadsheren (rechters in hoger beroep) riepen daarvoor de hulp in van de wetenschap, met verrassende uitkomsten.<br></p>
Rechtspraak vraagt in brief aan minister-president aandacht voor belang sterke rechtsstaatRechtspraak vraagt in brief aan minister-president aandacht voor belang sterke rechtsstaathttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-vraagt-in-brief-aan-minister-president-aandacht-voor-belang-sterke-rechtsstaat.aspxDen Haag3-7-2024 22:00:00Bij de start van het nieuwe kabinet vraagt de Raad voor de rechtspraak aandacht voor verschillende onderwerpen die volgens de Rechtspraak belangrijk zijn de komende kabinetsperiode.<p>Bij de start van het nieuwe kabinet vraagt de Raad voor de rechtspraak aandacht voor verschillende onderwerpen die volgens de Rechtspraak belangrijk zijn de komende kabinetsperiode. In <a href="/SiteCollectionDocuments/Brief%20Rvdr%20aan%20minister-president%202024.pdf" title="Brief%20Rvdr%20aan%20minister-president%202024.pdf">een brief aan minister-president Schoof <span class="rnl-file-properties">(pdf, 278,1 KB)</span></a> wijst de Raad onder andere op het belang om samen de democratische rechtsstaat uit te dragen en de toegang tot de rechter te verbeteren.<br></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact