Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak onderhandelt elke 3 jaar met het ministerie van Veiligheid en Justitie over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld over de gerechten. De Raad stelt de jaarlijkse begrotingen op en het jaarverslag van de Rechtspraak.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

 

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Raad: ‘Verander systeem voorwaardelijke invrijheidstelling niet zomaar’17-6-2018 22:00:00De Raad voor de rechtspraak adviseert minister Dekker het voorstel waarmee het systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling wordt aangepast, te heroverwegen. Het huidige systeem werkt goed.De Raad voor de rechtspraak adviseert minister Dekker het wetsvoorstel waarmee het systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling wordt aangepast, te heroverwegen. De Raad herkent de geluiden in de samenleving tegen het automatisme van de voorwaardelijke invrijheidstelling waarop de minister het voorstel baseert. Maar als wordt gekeken naar het doel van voorwaardelijke invrijheidsstelling, dan werkt het huidige systeem goed. Dit schrijft de Raad in een vandaag gepubliceerd <a title="2018-18-advies-wijziging-van-de-regelingen-inzake-detentiefasering-en-voorwaardelijke-invrijheidstelling.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/2018-18-advies-wijziging-van-de-regelingen-inzake-detentiefasering-en-voorwaardelijke-invrijheidstelling.pdf">wetgevingsadvies <span class="rnl-file-properties">(pdf, 969,5 KB)</span></a>.
Steeds vaker mediation in strafzaken13-6-2018 22:00:00Het aantal mediations in strafzaken stijgt. Werden in 2017 nog 950 zaken aangedragen, in de eerste helft van 2018 zijn dat er al 650. Dit staat in het vandaag verschenen Infoblad Mediation in Strafzaken. <p>Het aantal mediations in strafzaken stijgt. Werden in 2017 nog 950 zaken aangedragen, in de eerste helft van 2018 zijn dat er al 650. Dit staat in het vandaag verschenen <a title="0026%20RVR%20infoblad%20mediation%20nr3_web.pdf" href="/SiteCollectionDocuments/0026%20RVR%20infoblad%20mediation%20nr3_web.pdf">Infoblad Mediation in Strafzaken <span class="rnl-file-properties">(pdf, 725,4 KB)</span></a>.</p>
Вторая Палата одобряет законы в отношении судебного процесса по делу MH1712-6-2018 22:00:00Russian translation of news article about the Dutch House of Representatives passing legislation on MH17 trial.<p>This is a Russian translation of: <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/House-of-Representatives-passes-legislation-on-MH17-trial.aspx">House of Representatives passes legislation on MH17 trial</a></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum