Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de Rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR, dat ook deze website beheert, valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

Digitaal toegankelijke rechtspraak

Informatievoorzieningsorganisatie (IVO) Rechtspraak ontwikkelt digitale systemen zodat steeds meer rechtzoekenden of hun procesvertegenwoordigers digitaal en veilig toegang hebben tot de Rechtspraak. Ook zorgt IVO Rechtspraak voor goede ICT-ondersteuning van rechters, juridisch medewerkers en administraties. 

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

Veilig Mailen

Vertrouwelijke berichten en processtukken verstuurt u digitaal via een beveiligd platform voor Veilig Mailen.
Leest u voordat u gaat mailen eerst hoe Veilig Mailen in de praktijk werkt.

 

Indienen Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Woo staat voor Wet open overheid. Op grond van deze wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden.

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Telehoren van verdachten zonder toestemming kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallenTelehoren van verdachten zonder toestemming kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Online-horen-van-verdachten-zonder-toestemming-kan-alleen-in-zeer-uitzonderlijke-gevallen.aspxDen Haag29-6-2022 22:00:00Alleen zeer concrete en uitzonderlijke veiligheidsrisico’s voor een rechtszitting kunnen aanleiding geven om een verdachte in een strafzaak verplicht te horen via een online verbinding, stelt de Raad voor de rechtspraak in een wetsadvies.Alleen zeer concrete en uitzonderlijke veiligheidsrisico’s kunnen aanleiding geven om een verdachte in een strafzaak verplicht te horen via een online verbinding. Dat stelt de Raad voor de rechtspraak na uitgebreide consultatie met strafrechters hierover in een vandaag gepubliceerd <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Wetgevingsadvies/Paginas/wetgevingsadvies-2022.aspx#825e3e2a-c13d-47ab-a623-b15b2aa2f2f7892cf88e-5061-4c45-b576-d51e6f9bc2b2136">wetgevingsadvies </a>voor het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Videoconferentie. De beslissing om te telehoren moet uiteindelijk altijd bij de rechter liggen, vindt de Raad. <br>
Rechtspraak gaat uithuisplaatsing kinderen in toeslagenaffaire onderzoekenRechtspraak gaat uithuisplaatsing kinderen in toeslagenaffaire onderzoekenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-gaat-uithuisplaatsing-kinderen-in-toeslagenaffaire-onderzoeken.aspxDen Haag27-6-2022 22:00:00De Rechtspraak gaat zelf onderzoek doen naar de uithuisplaatsing van kinderen uit gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Om dit mogelijk te maken is wel nieuwe wetgeving nodig.<p><span>De Rechtspraak gaat zelf onderzoek doen naar de uithuisplaatsing van kinderen uit gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Dat is nu nog niet mogelijk omdat de persoonsgegevens van de gedupeerden niet bekend zijn en dus onduidelijk is om welke zaken het gaat. Minister Weerwind heeft echter wetgeving aangekondigd die inzage in en het delen van die persoonsgegevens mogelijk moet maken. Zodra dat geregeld is, kan het onderzoek van start. </span><br></p>
Verplichtezorgdossiers digitaal inzien? Landelijke uitrol van start Verplichtezorgdossiers digitaal inzien? Landelijke uitrol van start https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Verplichtezorgdossiers-digitaal-inzien-Landelijke-uitrol-van-start-.aspxUtrecht26-6-2022 22:00:00Vanaf vandaag kunnen advocaten altijd en overal het digitale zaakdossier in verplichtezorgzaken (Wvggz, Wzd en Wfz) raadplegen via Mijn Rechtspraak.<p><strong>Vanaf vandaag kunnen advocaten </strong><strong>altijd en overal het digitale zaakdossier</strong><strong> in verplichtezorgzaken (Wvggz, Wzd en Wfz) raadplegen via Mijn Rechtspraak. </strong><strong>Via het webportaal kunnen zij ook digitaal communiceren over de zaak met de rechtbank</strong><strong>. Na een succesvolle pilot bij de rechtbank Gelderland kunnen advocaten zich </strong><strong><a href="/aanmelden-verplichte-zorg">nu bij alle rechtbanken aanmelden</a> </strong><strong>om toegang te krijgen tot hun digitale verplichtezorgdossiers.</strong></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.