Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak onderhandelt elke 3 jaar met het ministerie van Veiligheid en Justitie over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld over de gerechten. De Raad stelt de jaarlijkse begrotingen op en het jaarverslag van de Rechtspraak.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

 

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Joyce Sylvester volgt Femke Halsema op als voorzitter commissie Visitatie Gerechten 201816-7-2018 22:00:00​Joyce Sylvester is de nieuwe voorzitter van de commissie Visitatie Gerechten 2018. Ze volgt Femke Halsema op.<p><a href="https://twitter.com/joycesylvester">Joyce Sylvester (twitter.com)</a> is de nieuwe voorzitter van de commissie Visitatie Gerechten 2018. Ze volgt Femke Halsema op die stopt als voorzitter vanwege haar benoeming tot burgemeester van Amsterdam. De visitatiecommissie <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Visitatie-gerechten-van-start.aspx">evalueert de kwaliteitszorg</a> binnen de Rechtspraak.</p>
Raad voor de rechtspraak: 'Pas regels wrakingsprocedure aan'12-7-2018 22:00:00De Raad voor de rechtspraak pleit voor een mogelijkheid om sommige wrakingsverzoeken vereenvoudigd te kunnen afdoen. Dat geeft de Raad samen met het College van procureurs-generaal aan in een brief aan minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. <p>De Raad voor de rechtspraak pleit voor een mogelijkheid om sommige wrakingsverzoeken vereenvoudigd te kunnen afdoen. Dat geeft de Raad samen met het College van procureurs-generaal aan in een <a title="20180711%20-%20Misbruik%20van%20Strafrecht%20-%20brief%20FB%20aan%20Min%20Dekker.pdf" href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Documents/20180711%20-%20Misbruik%20van%20Strafrecht%20-%20brief%20FB%20aan%20Min%20Dekker.pdf">brief  <span class="rnl-file-properties">(pdf, 518,2 KB)</span></a>aan minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Het aantal wrakingsverzoeken is de afgelopen 10 jaar toegenomen, terwijl het aantal gegrond verklaarde wrakingen relatief laag is. De Raad wil het gemakkelijker maken wrakingsverzoeken die, kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn, sneller af te handelen zodat behandeling niet onnodig wordt vertraagd.</p>
Eerste Kamer stemt in met wetten MH17-rechtszaak10-7-2018 22:00:00De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 unaniem ingestemd met de wetsvoorstellen die het mogelijk maken dat verdachten van het veroorzaken van het neerstorten van vlucht MH17 in Nederland worden berecht. <p>De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 unaniem ingestemd met de wetsvoorstellen die het mogelijk maken dat verdachten van het veroorzaken van het neerstorten van vlucht MH17 in <a href="/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/strafzaak-mh17/Paginas/default.aspx">Nederland worden berecht</a>. Alle partijen in de Eerste Kamer steunden de wetsvoorstellen, die betrekking hebben op het verdrag voor internationale, juridische samenwerking dat Nederland en Oekraïne in juli 2017 sloten.</p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum