Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

Mailen met de Rechtspraak

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform (ZIVVER).

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

‘Harde wetten zijn een garantie voor onrecht’‘Harde wetten zijn een garantie voor onrecht’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Harde-wetten-zijn-een-garantie-voor-onrecht.aspxDen Haag3-3-2021 23:00:00De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak roept politici op de balans in de rechtsstaat beter te bewaken en de rechter niet verder te beperken in zijn mogelijkheden tot maatwerk.‘Harde wetten waarbij de weg naar maatwerk voor de rechter is afgesneden, zijn een garantie voor onrecht.’ Dat stelt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak in het vandaag gepubliceerde <a href="/SiteCollectionDocuments/jaarplan-van-de-Rechtspraak-2021.pdf" title="jaarplan-van-de-Rechtspraak-2021.pdf">Jaarplan 2021 van de Rechtspraak <span class="rnl-file-properties">(pdf, 1,1 MB)</span></a>. Hij roept politici op de rechter niet verder te beperken in zijn mogelijkheid om een oordeel te vellen over de persoon die voor hem in de zittingszaal verschijnt. ‘Een wet kan de werkelijkheid maar zelden vangen.’
‘Het is belangrijk dat slachtoffers zich gehoord en gezien voelen in het strafproces’‘Het is belangrijk dat slachtoffers zich gehoord en gezien voelen in het strafproces’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Het-is-belangrijk-dat-slachtoffers-zich-gehoord-en-gezien-voelen-in-het-strafproces.aspxDen Haag21-2-2021 23:00:00Hoe houden rechters in de zittingszaal zo goed mogelijk rekening met slachtoffers, zonder daarbij de rechten van de verdachte uit het oog te verliezen?<p>De positie van het slachtoffer in de maatschappij, daar gaat het om bij de Europese Dag van het Slachtoffer die jaarlijks op 22 februari plaatsvindt. Hoe houden rechters in de zittingszaal zo goed mogelijk rekening met slachtoffers, zonder daarbij de rechten van de verdachte uit het oog te verliezen?</p>
5 vragen en antwoorden over de avondklok-zaak5 vragen en antwoorden over de avondklok-zaakhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Vragen-en-antwoorden-over-de-avondklok-zaak.aspxDen Haag17-2-2021 23:00:00De rechtszaak over de avondklok is volop in het nieuws. Heel veel mensen volgen de ontwikkelingen en hebben vragen over verschillende onderwerpen die rondom deze zaak voorbij zijn gekomen. 5 van die vragen worden hieronder beantwoord.<p><strong><span>De rechtszaak over de avondklok is volop in het nieuws. Heel veel mensen volgen de ontwikkelingen en hebben vragen over verschillende onderwerpen die rondom deze zaak voorbij zijn gekomen. 5 van die vragen worden hieronder beantwoord.<span> <br></span></span></strong></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.