Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de Rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR, dat ook deze website beheert, valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

Digitaal toegankelijke rechtspraak

Informatievoorzieningsorganisatie (IVO) Rechtspraak ontwikkelt digitale systemen zodat steeds meer rechtzoekenden of hun procesvertegenwoordigers digitaal en veilig toegang hebben tot de Rechtspraak. Ook zorgt IVO Rechtspraak voor goede ICT-ondersteuning van rechters, juridisch medewerkers en administraties. 

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

Veilig Mailen

Vertrouwelijke berichten en processtukken verstuurt u digitaal via een beveiligd platform voor Veilig Mailen.
Leest u voordat u gaat mailen eerst hoe Veilig Mailen in de praktijk werkt.

 

Indienen Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Woo staat voor Wet open overheid. Op grond van deze wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden.

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

‘Heroverweeg wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid’‘Heroverweeg wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Heroverweeg-wetsvoorstel-handhaving-sociale-zekerheid.aspxDen Haag8-11-2023 23:00:00De Raad voor de rechtspraak heeft grote zorgen over de kwaliteit van het wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid. De samenhang met alle andere lopende wetsvoorstellen op hetzelfde terrein ontbreekt, wat mogelijk negatieve gevolgen kan hebben.<p>De Raad voor de rechtspraak heeft grote zorgen over de kwaliteit van het wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid. De samenhang met alle andere lopende wetsvoorstellen op hetzelfde terrein ontbreekt, wat mogelijk negatieve gevolgen kan hebben. In een vandaag gepubliceerd <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Wetgevingsadvies/Paginas/wetgevingsadvies-2023.aspx#f7ee823d-c7d8-4b28-9671-997566e51385892cf88e-5061-4c45-b576-d51e6f9bc2b2214">wetgevingsadvies</a> roept de Raad het demissionaire kabinet daarom op om het huidige wetsvoorstel te heroverwegen. <br></p>
Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding indienen? Graag digitaal!Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding indienen? Graag digitaal!https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Gemeenschappelijk-verzoek-echtscheiding-indienen-Graag-digitaal.aspxDen Haag5-11-2023 23:00:00Voor advocaten is het vanaf vandaag bij de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Midden-Nederland en Limburg mogelijk om digitaal te procederen in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak’. <span>Voor advocaten is het vanaf vandaag mogelijk om digitaal te procederen in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak’. Dit kan bij de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Midden-Nederland en Limburg. Vanaf 5 februari 2024 is het ook mogelijk om bij de andere rechtbanken digitaal te procederen in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen. Om te zorgen dat het digitaal indienen soepel verloopt voor u en ons, vraagt de Rechtspraak u om verzoeken alleen in te dienen bij de voor u gebruikelijke rechtbank. </span>
Week van de Rechtspraak 2023: bekijk het programma en doe mee!Week van de Rechtspraak 2023: bekijk het programma en doe mee!https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Week-van-de-Rechtspraak-2023-wat-gaan-we-doen.aspxDen Haag1-11-2023 23:00:00Van maandag 13 t/m vrijdag 17 november 2023 vindt de Week van de Rechtspraak (WvdR) plaats met als thema ‘Open deuren’. <p><span>Tijdens de Week van de Rechtspraak bieden we via interviews en takeovers op onze social media kanalen een kijkje achter de schermen van de Rechtspraak. Daarnaast geven veel rechters en juridisch medewerkers gastlessen op scholen. En er zijn nog veel meer activiteiten. De Week van de Rechtspraak (WvdR) kent dit jaar als thema 'Open Deuren' en vindt plaats van maandag 13 tot en met vrijdag 17 november.</span><br></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn Bewind:

volg ons op X (Twitter) X (Twitter)

logo Insta Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.
  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact