Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak
Uitsnede rechtspraak - hoofd vrouwe justia

Wat doet de Raad voor de rechtspraak

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak onderhandelt elke 3 jaar met het ministerie van Veiligheid en Justitie over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld over de gerechten. De Raad stelt de jaarlijkse begrotingen op en het jaarverslag van de Rechtspraak.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

 

Waarom een Raad voor de rechtspraak?

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

Portret van Mr. F.C. Bakker 
 

Mr. F.C. Bakker

Geboren

1955

Functie Rvdr

Voorzitter
Sinds 2013

Portret van  Mr. C.H.W.M. Sterk 
 

Mr. C.H.W.M. Sterk

Geboren

1962

Functie Rvdr

Vice-voorzitter
Rechterlijk lid, onder andere ICT
Sinds 2013

Portret van Drs. P. Arnoldus 
 

Drs. P. Arnoldus

Geboren

1965

Functie Rvdr

Niet-rechterlijk lid Huisvesting en financiën
Sinds 2014

Portret van Mr. H. Rappa-Velt 
 

Mr. H. Rappa-Velt

Geboren

1960

Functie Rvdr

Niet-rechterlijk lid, onder andere Human Resource Management (sinds 2014)

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Proef met telehoren in Almelo18-10-2016 22:00:00 De rechtbank Overijssel, locatie Almelo, heeft zich gevoegd in het rijtje rechtbanken dat experimenteert met telehoren in strafzaken. Dordrecht, Amsterdam en Arnhem gingen Almelo voor.
Minder misdaad maar meer strafzaken in 201516-10-2016 22:00:00Rechtspraak handelde in 2015 5 procent meer strafzaken af dan in 2014. De criminaliteit is in 2015 opnieuw afgenomen. Toch handelde de Rechtspraak 5 procent meer strafzaken af dan in 2014. Dat blijkt uit Criminaliteit en rechtshandhaving 2015 (cbs.nl), een gezamenlijke uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak.
Verhalen schade steeds meer vast onderdeel strafproces12-10-2016 22:00:00​Het verhalen van schade door slachtoffers is een steeds meer geaccepteerd onderdeel van het strafproces geworden. Dat blijkt uit de studie Civiel schadeverhaal via het strafproces. Het verhalen van schade door slachtoffers is een steeds meer geaccepteerd onderdeel van het strafproces geworden. Dat blijkt uit de studie Civiel schadeverhaal via het strafproces (wodc.nl).

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum