Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

De Raad voor de rechtspraak zorgt dat rechters hun werk goed kunnen doen en komt op voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek. Hij behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten naar buiten, draagt zorg voor gerechtsoverstijgende voorzieningen, houdt toezicht op bedrijfsvoering en financieel beheer en geeft voor zover nodig algemene aanwijzingen op het gebied van de bedrijfsvoering.

Korte geschiedenis

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de Rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Internationale samenwerking

De Rechtspraak draagt bij aan de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') in andere landen. 

 

Kwaliteit

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Samenstelling Raad voor de rechtspraak


Contact met de Raad voor de rechtspraak

Neem contact op

Kijk op de onderstaande pagina voor een overzicht van alle contactgegevens van de Raad voor de rechtspraak.

Indienen Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Woo staat voor Wet open overheid. Op grond van deze wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden.

 

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Extern onderzoek naar aanleiding van mogelijk onrechtmatig handelen rechterExtern onderzoek naar aanleiding van mogelijk onrechtmatig handelen rechterhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Extern-onderzoek-naar-aanleiding-van-mogelijk-onrechtmatig-handelen-rechter.aspxDen Haag18-2-2024 23:00:00De Raad voor de rechtspraak laat een extern onderzoek uitvoeren naar aanleiding van het mogelijk onrechtmatig handelen door een rechter bij het gerechtshof Den Haag.<p>De Raad voor de rechtspraak laat een extern onderzoek uitvoeren naar aanleiding van het mogelijk <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Mogelijk-onrechtmatig-handelen-door-rechter-gerechtshof-Den-Haag.aspx">onrechtmatig handelen door een rechter, tevens leidinggevende, bij het gerechtshof Den Haag</a>. De Raad wil met het onderzoek uitsluiten dat deze werkwijze ook bij andere gerechten is toegepast.<br></p>
Digitaal gemeenschappelijk verzoek echtscheiding indienen bij alle rechtbanken mogelijkDigitaal gemeenschappelijk verzoek echtscheiding indienen bij alle rechtbanken mogelijkhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Digitaal-gemeenschappelijk-verzoek-echtscheiding-indienen-bij-alle-rechtbanken-mogelijk.aspxDen Haag4-2-2024 23:00:00​Voor advocaten is het vanaf vandaag mogelijk om digitaal te procederen in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak’. <p><span>Voor advocaten is het vanaf vandaag mogelijk om digitaal te procederen in gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheidingen via het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak’. Dit kan vanaf vandaag bij alle rechtbanken. Om te zorgen dat het digitaal indienen soepel verloopt voor u en ons, vraagt de Rechtspraak u om verzoeken alleen in te dienen bij de voor u gebruikelijke rechtbank. </span><br></p>
Raad voor de rechtspraak kritisch over wetsvoorstel om langdurig zieke werknemers eerder te kunnen vervangenRaad voor de rechtspraak kritisch over wetsvoorstel om langdurig zieke werknemers eerder te kunnen vervangenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Raad-voor-de-rechtspraak-kritisch-over-wetsvoorstel-om-langdurig-zieke-werknemers-eerder-te-kunnen-vervangen.aspxDen Haag17-1-2024 23:00:00De Raad voor de rechtspraak is in wetgevingsadvies kritisch over een wetsvoorstel dat het voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) mogelijk maakt om werknemers eerder te vervangen. <p> <strong>De Raad voor de rechtspraak is in <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Wetgevingsadvies/Paginas/wetgevingsadvies-2024.aspx#a242c188-9f30-4a7b-9534-bc92e0761432892cf88e-5061-4c45-b576-d51e6f9bc2b2220">een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies</a> kritisch over een wetsvoorstel dat het voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) mogelijk maakt om werknemers eerder te vervangen. Het wetsvoorstel heeft als doel dat mkb-bedrijven meer ruimte krijgen om langdurig zieke werknemers na hun eerste ziektejaar niet meer te laten re-integreren binnen het eigen bedrijf. <strong>De Raad vindt dat dit wetsvoorstel de problemen voor kleine werkgevers rondom langdurige arbeidsongeschiktheid niet oplost, maar juist zorgt voor een toename van conflicten tussen werkgever en een zieke werknemer. Ook kan het de re-integratie van een zieke werknemer belemmeren. <br></strong></strong></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

volg ons op X (Twitter) X (Twitter)

logo Insta Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.
  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact