Laden...

Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de Rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak maakt elke 3 jaar afspraken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld onder de gerechten en de landelijke diensten.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR, dat ook deze website beheert, valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

Digitaal toegankelijke rechtspraak

Informatievoorzieningsorganisatie (IVO) Rechtspraak ontwikkelt digitale systemen zodat steeds meer rechtzoekenden of hun procesvertegenwoordigers digitaal en veilig toegang hebben tot de Rechtspraak. Ook zorgt IVO Rechtspraak voor goede ICT-ondersteuning van rechters, juridisch medewerkers en administraties. 

Opgericht in 2002

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

Veilig Mailen

Vertrouwelijke berichten en processtukken verstuurt u digitaal via een beveiligd platform voor Veilig Mailen.
Leest u voordat u gaat mailen eerst hoe Veilig Mailen in de praktijk werkt.

 

Indienen Woo-verzoek

Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Woo staat voor Wet open overheid. Op grond van deze wet mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle onderwerpen van de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden.

Bestuur Raad voor de rechtspraak

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Wetsvoorstel uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel moet beter uitgewerkt wordenWetsvoorstel uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel moet beter uitgewerkt wordenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Wetsvoorstel-uitbreiding-strafbaarstelling-mensenhandel-moet-beter-uitgewerkt-worden.aspxDen Haag22-5-2023 22:00:00Het huidige wetsvoorstel dat betere bescherming moet bieden tegen mensenhandel moet verder worden uitgewerkt voor de wet kan worden ingevoerd. Zo stelt de Raad voor de rechtspraak in een vandaag verschenen wetgevingsadvies.Het huidige wetsvoorstel dat betere bescherming moet bieden tegen mensenhandel moet op een aantal belangrijke punten verder worden uitgewerkt voor de wet kan worden ingevoerd. Zo stelt de Raad voor de rechtspraak in een vandaag verschenen <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Wetgevingsadvies/Paginas/wetgevingsadvies-2023.aspx#f7ee823d-c7d8-4b28-9671-997566e51385892cf88e-5061-4c45-b576-d51e6f9bc2b2190">wetgevingsadvies</a>. Hoewel de Raad in beginsel positief is over het voorstel, moet een aantal onduidelijkheden nog wel verder worden opgehelderd in de toelichting op het wetsvoorstel. Dit om discussies in de rechtszaal én mogelijke rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid voor de burger te voorkomen.<br>
Raad voor de rechtspraak opent deuren tijdens ‘Rondje Rechtsstaat’Raad voor de rechtspraak opent deuren tijdens ‘Rondje Rechtsstaat’https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Raad-voor-de-rechtspraak-opent-deuren-tijdens-Rondje-Rechtsstaat.aspxDen Haag16-5-2023 22:00:00Heb je altijd al een toga aan willen trekken? Of heb je een brandende vraag die je aan een rechter wil stellen? Kom dan op zaterdag 3 juni naar de Raad voor de rechtspraak in Den Haag voor het ‘Rondje Rechtsstaat’.<p>Heb je altijd al een toga aan willen trekken? Of heb je een brandende vraag die je aan een rechter wil stellen? Kom dan op zaterdag 3 juni naar de Raad voor de rechtspraak in Den Haag voor het ‘Rondje Rechtsstaat’. Samen met 9 andere instituties die de rechtsstaat vormgeven, opent de Raad die dag haar deuren voor jong en oud. Bezoekers zijn tussen 10.00 tot 16.00 uur welkom om een kijkje te nemen in het bijzondere pand aan de Kneuterdijk of deel te nemen aan de verschillende activiteiten die op het programma staan. <br></p>
Rechtbank Gelderland start pilot Digitale Toegang JeugdbeschermingszakenRechtbank Gelderland start pilot Digitale Toegang Jeugdbeschermingszakenhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Gelderland-start-pilot-Digitale-Toegang-Jeugdbeschermingszaken.aspxDen Haag10-5-2023 22:00:00Op 5 juni start bij de rechtbank Gelderland een pilot Digitale Toegang in de zaakstroom Jeugdbeschermingszaken. Vanaf die datum kunnen advocaten via ‘Mijn Rechtspraak’ digitaal communiceren met de rechtbank in bestaande jeugdbeschermingszaken. <p>Op 5 juni start bij de rechtbank Gelderland een pilot Digitale Toegang in de zaakstroom Jeugdbeschermingszaken. Vanaf die datum kunnen advocaten via het beveiligde webportaal ‘<a href="https://mijn.rechtspraak.nl/keuze">Mijn Rechtspraak</a>’ digitaal communiceren met de rechtbank in bestaande jeugdbeschermingszaken. De pilot is onderdeel van het project Digitale Toegang, dat is gericht op laagdrempelige, digitale toegang tot de Rechtspraak. <br></p>

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.