Raad voor de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Raad voor de rechtspraak
Uitsnede rechtspraak - hoofd vrouwe justia

Wat doet de Raad voor de rechtspraak

 

Kwaliteit van rechtspraak

De samenleving verandert. De eisen aan rechtspraak ook. De Raad voor de rechtspraak bevordert de kwaliteit van de rechtspraak. Bijvoorbeeld door de rechtseenheid te bevorderen tussen de verschillende gerechten. En door te helpen om de doorlooptijden van rechtszaken korter te maken.

Nieuwe wetten en de rechtspraak

Een nieuwe wet of wetswijziging heeft soms grote gevolgen voor de Rechtspraak. Zo kan een nieuwe wet leiden tot meer rechtszaken of zwaardere zaken. De Raad voor de rechtspraak geeft regering en Staten-Generaal advies over wetgeving en beleid met gevolgen voor de rechtspraak.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de Rechtspraak bij zijn taken. De Raad voor de rechtspraak doet zelf onderzoek, werkt mee met onderzoek en geeft opdracht voor onderzoek. De Raad verspreidt onderzoeksresultaten onder rechters, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties.

Financiering van de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak onderhandelt elke 3 jaar met het ministerie van Veiligheid en Justitie over het budget voor de Rechtspraak. De Raad verdeelt het geld over de gerechten. De Raad stelt de jaarlijkse begrotingen op en het jaarverslag van de Rechtspraak.

 

Ondersteuning voor alle gerechten

Het Landelijk Diensten Centrum voor de Rechtspraak (LDCR) ondersteunt de Rechtspraak met bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met huisvesting, ICT, inning van griffierechten en het personeelsbeleid. Het LDCR valt onder de Raad voor de rechtspraak.

Internationale samenwerking

De Nederlandse Rechtspraak heeft mede een verantwoordelijkheid voor de internationale rechtsontwikkeling en de bevordering van goede rechtspraak en de rechtsstatelijkheid ('Rule of law') elders in de wereld. Daarom vindt de Rechtspraak participatie in internationale activiteiten van groot belang.

 

 

Waarom een Raad voor de rechtspraak?

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 als onafhankelijke buffer tussen de rechtspraak en de regering. De Raad hoort bij de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht.

 

Jaardocumenten

De jaardocumenten, zoals het jaarplan, jaarverslag en de kengetallen, zijn onderdeel van planning en verantwoording van de Rechtspraak als geheel.

 

Bestuur Raad voor de rechtspraak

Optioneel plaatje 
 

Mr. F.C. Bakker

Geboren

1955

Functie Rvdr

Voorzitter
Sinds 2013

Optioneel plaatje 
 

Mr. C.H.W.M. Sterk

Geboren

1962

Functie Rvdr

Vice-voorzitter
Rechterlijk lid, onder andere ICT
Sinds 2013

Optioneel plaatje 
 

Drs. P. Arnoldus

Geboren

1965

Functie Rvdr

Niet-rechterlijk lid Huisvesting en financiën
Sinds 2014

Optioneel plaatje 
 

Mr. H. Rappa-Velt

Geboren

1960

Functie Rvdr

Niet-rechterlijk lid, onder andere Human Resource Management (sinds 2014)

 

Nieuws Raad voor de rechtspraak  Nieuws Raad voor de rechtspraak

 

 

Kamer bespreekt aparte begroting Rechtspraak28-9-2016 22:00:00Verslag van Algemeen Overleg Rechtspraak in de Tweede Kamer, waar met name werd gesproken over een niet-departementale begroting voor de Rechtspraak. Moet de Rechtspraak een niet-departementale begroting krijgen? Over deze vraag ging vandaag (donderdag 29 september 2016) een belangrijk deel van het Algemeen Overleg Rechtspraak in de Tweede Kamer. Aanleiding hiervoor was een amendement dat SP, D66, SGP, ChristenUnie, GroenLinks en PvdD hadden ingediend. Dit amendement regelt dat de Rechtspraakbegroting wordt losgekoppeld van de rest van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie (zie ook Steun voor financiële onafhankelijkheid Rechtspraak). Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over het amendement.
Europese rechters bespreken schorsing Turkse raad28-9-2016 22:00:00 Het Europese netwerk van raden voor de rechtspraak (ENCJ) komt in december naar Den Haag om de status van de Turkse raad in het netwerk te bespreken. Het ENCJ-bestuur zal de leden voorstellen om de Turkse Raad voor Rechters en Aanklagers (HSYK) te schorsen als waarnemer.
Onderzoek: artikel 12-procedure duurt vaak te lang27-9-2016 22:00:00Een artikel 12-procedure duurt vaak langer dan de 6 maanden die betrokken instanties voor ogen hebben. Dit komt vooral door de complexiteit van de procedure. Een artikel 12-procedure, waarmee het gerechtshof het Openbaar Ministerie (OM) de opdracht kan geven een misdrijf toch te vervolgen, duurt vaak langer dan de 6 maanden die betrokken instanties voor ogen hebben. Dit komt vooral door de complexiteit van de procedure, maar ook omdat tijdens de procedure verschillende organisaties van elkaar afhankelijk zijn en op elkaar zitten te wachten. Tot deze conclusies komen onderzoekers van het Montaigne Onderzoekscentrum in een onlangs verschenen onderzoek.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum