Laden...

Veilig Mailen met de kinderrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Uw situatie

U heeft een brief ontvangen van de rechtbank met het verzoek om te reageren, stukken of vertrouwelijke informatie op te sturen.

 

Ik wil een e-mail sturen

De rechtbank vindt het belangrijk dat uw vertrouwelijke gegevens beschermd zijn. Daarom kunt u alleen in een beveiligde omgeving e-mails naar de rechtbank sturen en ontvangen. Dit heet Veilig Mailen. 

Veilig Mailen houdt in dat u via een beveiligd e-mailplatform vertrouwelijke berichten en processtukken digitaal kunt uitwisselen met een rechtbank, gerechtshof en bijzonder college.

Kies hieronder de rechtbank waarmee u wilt mailen.

Ik wil een brief sturen

Vermeld in uw brief uw zaaknummer. U vindt dit in de brief van de rechtbank. 

Bovenaan in die brief ziet u de adresgegevens van de rechtbank waar u uw brief naartoe kunt sturen.

Ik wil meer weten over Ondertoezichtstelling

Als u te horen krijgt dat er een ondertoezichtstelling (OTS) voor uw kind(eren) is aangevraagd bij de kinderrechter, kunt u veel vragen en emoties hebben. Zeker als u nog niet goed weet wat een OTS is, waarom het is aangevraagd, hoe het gaat bij de kinderrechter en hoe u kunt reageren. Lees meer informatie over OTS.

 

 

Vraag en antwoord

Mag ik een reguliere mail sturen aan de Rechtspraak?

Voor het versturen van vertrouwelijke gegevens gebruikt u altijd Veilig Mailen. In andere gevallen, kunt u een reguliere mail sturen.

Is Veilig Mailen wettelijk geregeld?

Veilig Mailen kan volgens het Besluit Elektronisch procederen (Bep) (wetten.overheid.nl) worden gebruikt als elektronische communicatie voor processtukken. In de actuele procesreglementen staat of en hoe u Veilig Mailen moet gebruiken. Bijvoorbeeld of het document per post moet nasturen of aan welke andere voorwaarden uw Veilige Mail moet voldoen.

Het lukt niet om een veilige mail van de Rechtspraak te beantwoorden. Wat moet ik doen?

U kunt contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact