Laden...

Chemie-Pack

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken > Chemie-Pack
Illustratieve afbeelding

Dossier Chemie-Pack

Op 5 januari 2011 ontstond brand bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk. Bij de brand waren grote hoeveelheden chemische stoffen betrokken. Het bluswater en de chemicaliën zijn opgevangen in de riolering en afgedamde sloten en afgevoerd door het Waterschap Brabantse Delta. De gemeente Moerdijk maakt het bedrijfsterrein schoon, samen met de provincie Noord-Brabant.

   
DatumOmschrijving

Links naar uitspraken en nieuwsberichten

06-04-2011

Kort geding
De rechtbank Breda oordeelt als volgt in twee kort gedingen die zijn aangespannen in verband met de brand bij Chemie-Pack. 1.  Chemie-Pack en Holding Gerard Spiering moeten binnen tien dagen afschriften van polissen van hun brand-, (milieu)aansprakelijkheids- en bedrijfsschadeverzekeringen ter beschikking van de Staat stellen. 2.  Chemie-Pack en de gemeente Moerdijk moeten vervuild bluswater dat is opgeslagen in een schip in de haven van Moerdijk binnen een half jaar verwijderen. Tot dat moment moeten zij gezamenlijk de opslagkosten hiervoor betalen.

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ0360

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ0364

Actualiteit: Chemie-Pack moet Staat inzage geven in verzekeringspolissen

21-04-2011Bestuursrecht
Chemie-Pack heeft de bestuursrechter verzocht het besluit van het waterschap om bestuursdwang toe te passen, te schorsen en de beslagen op verzekeringsgelden op te heffen. Dit verzoek wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ2058

Actualiteit

27-04-2011

Kort geding
De rechtbank Breda oordeelt dat het waterschap Brabantse Delta de beslagen die zij heeft gelegd op de verzekeringsgelden van Chemie-Pack, niet hoeft op te heffen.

ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ2774

Actualiteit

02-05-2011Civiel recht
De rechtbank Breda beslist over een verzoek omtrent de verkoop van in beslag genomen aandelen.
ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ3401
08-06-2011Civiel recht (hoger beroep uitspraak 27 april 2011)
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bepaalt in hoger beroep dat het waterschap Brabantse Delta het beslag op de verzekeringsgelden van Chemie-Pack deels moet opheffen. Het gaat om een bedrag van ruim € 382.000,- bestemd voor loonkosten en enkele investeringen en om een bedrag van € 150.000 voor de kosten van juridische bijstand, waarvoor Chemie-Pack een aparte verzekering had afgesloten.

ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ7541

Actualiteit

 

28-06-2011Strafrecht
De directeur van Chemie-Pack en drie leidinggevenden worden aangehouden. Zij worden verdacht van het opzettelijk opslaan en verwerken van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen op plaatsen waar dit niet was toegestaan.
01-07-2011Strafrecht
Drie van de vier verdachten die op 28 juni werden aangehouden, zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris vindt het voor het onderzoek niet nodig, dat zij langer blijven vastzitten en heeft om die reden de vordering tot inbewaringstelling afgewezen.
Actualiteit
03-07-2011Strafrecht
Drie van de vier verdachten worden opnieuw aangehouden in verband met een nieuwe verdenking van opzettelijke brandstichting.
04-07-2011Strafrecht
De rechter-commissaris in Breda is van oordeel dat de aanhouding en inverzekeringstelling op 3 juli 2011 van de drie verdachten onrechtmatig is. Hij beslist dat zij onmiddellijk in vrijheid dienen te worden gesteld. Volgens de rechter-commissaris is er geen redelijk vermoeden van schuld voor opzettelijke brandstichting.

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0303

Actualiteit

 

21-07-2011Strafrecht, raadkamer
De raadkamer bevestigt het oordeel van de rechter-commissaris.
ECLI:NL:RBBRE:2011:BR2507
02-08-2011Civiel recht
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt – anders dan de rechtbank Breda – dat alleen de gemeente Moerdijk de kosten van het bluswater moet betalen.

ECLI:NL:GHSHE:2011:BR3933

Actualiteit

 

23-08-2011Civiel recht
De rechtbank Breda spreekt het faillissement van Chemie-Pack uit.

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR5613

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR5581

 

18-10-2011Civiel recht
Chemie-Pack procedeert in hoger beroep tegen de gemeente Moerdijk en Wilchem BV over wie moet opdraaien voor de kosten van het opruimen en opslaan van het bluswater. De zaak wordt geroyeerd door de partijen: de lopende procedure wordt afgebroken.
25-10-2011Civiel recht
Chemie-Pack procedeert in hoger beroep tegen de gemeente Moerdijk over wie aansprakelijk is voor het betalen van het opruimen en opslaan van het bluswater. Het gerechtshof heeft besloten om de zaak te royeren: de lopende procedure wordt afgebroken.
09-12-2011Strafrecht
Regiezitting Chemie-Pack 19-04-2012 om 9.30 uur
Bestuursrecht
Zitting inzake Waterschap Brabantse Delta dat 11,5 miljoen kwijt was aan het schoonmaken van de vervuilde sloten in de omgeving van Chemie-Pack.
18-01-2012Civiel recht
De rechtbank 's-Gravenhage doet uitspraak in een kort geding van Chemie-Pack tegen de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar aanleiding van het conceptrapport van de Onderzoeksraad over de brand op 5 januari 2011 bij Chemie-Pack.

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV1149

21-06-2012Bestuursrecht
De rechtbank Breda heeft vandaag uitspraak gedaan in een bestuursrechtelijk geschil tussen Chemie-Pack en het waterschap Brabantse Delta. Het waterschap wil de kosten (ruim 11 miljoen euro) voor het schoonmaken van de vervuilde sloten na de grote brand in Moerdijk verhalen op Chemie-Pack. Chemie-Pack heeft hiertegen beroep ingesteld. De rechtbank is van oordeel dat het waterschap het kostenverhaal moet heroverwegen.

ECLI:NL:RBBRE:2012:BW9002

ECLI:NL:RBBRE:2012:BW8992

Actualiteit

12-10-2012Het hof in Arnhem moet opnieuw onderzoeken of de gemeente Moerdijk aansprakelijk kan worden gehouden voor extra kosten van de opslag van verontreinigd bluswater van de brand bij Chemie-Pack in 2011. Dit heeft de Hoge Raad beslist. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het hof in Den Bosch (LJN BR3933) waarin de gemeente Moerdijk is veroordeeld tot het betalen van deze kosten. Actualiteit
21-12-2012Strafrecht
De rechtbank is van oordeel dat de brand bij Chemie-Pack is ontstaan door grove onvoorzichtigheid van een medewerker, maar is toe te rekenen aan de rechtspersoon, de directeur, de bedrijfsleider en de veiligheidscoördinator van dat bedrijf. De opslag van gevaarlijke stoffen op het binnenterrein was niet vergund en heeft de ernst en omvang van de brand enorm vergroot. Aan de directeur wordt een taakstraf opgelegd van 240 uren plus een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk. Bovendien wordt aan de directeur het recht ontzegd om als leidinggevende te werken in een soortgelijk bedrijf voor de duur van twee jaar.

ECLI:NL:RBBRE:2012:BY7000

Actualiteit

 

27-02-2013Bestuursrecht
De vennootschap Holding Gerard Spiering B.V. hoeft niet de ruim anderhalf miljoen euro aan kosten te betalen die Rijkswaterstaat heeft gemaakt voor het schoonmaken van de Noordelijke Insteekhaven en de Insteekhaven Roode Vaart en het voorkomen van vervuiling van het Hollandsch Diep na de brand bij het bedrijf Chemie-Pack in januari 2011. De rechtbank heeft geoordeeld dat de verontreiniging van de waterwegen niet direct aan deze B.V. kan worden toegerekend.

ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ2298

Actualiteit

 

13-08-2014Strafrecht pro forma
Op 13 augustus 2014 heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch zijn beslissing uitgesproken op de preliminaire verweren van de verdediging (van 30 juli 2014) in de zaak Chemie-Pack in hoger beroep.
Actualiteit
10-11-2015Op 10 november start de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van Chemie-Pack. De andere geplande zittingsdagen zijn 12 en 25 november en 2, 4, 9 en 11 december.
15-12-2015Naar aanleiding van het pleidooi van de advocaten heeft het hof besloten om 3 medewerkers van Chemie-Pack als getuigen te horen. Het gaat onder andere om de medewerker die de gasbrander heeft gebruikt waardoor de brand bij Chemie-Pack zou zijn ontstaan. De 3 getuigen zijn gehoord tijdens de openbare zitting op 10 februari 2016. Op 9 maart staat het aanvullend requisitoir gepland en op 30 maart aanvullend pleidooi. De uitspraakdatum is nog onbekend. 
Actualiteit
07-04-2016

De geplande uitspraakdatum is op vrijdag 22 april 2016. 

22-04-2016Het gerechtshof veroordeelt de directeur en 2 leidinggevenden van Chemie-Pack tot taakstraffen en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het bedrijf Chemie-Pack krijgt een geldboete van 730.000 euro opgelegd. Actualiteit
ECLI:NL:GHSHE:2016:1593
ECLI:NL:GHSHE:2016:1594
ECLI:NL:GHSHE:2016:1596
ECLI:NL:GHSHE:2016:1597
10-02-2017Bestuursrecht
Bestuursorganen maken op verzoek van eisende partijen documenten openbaar over vergunningen en toezicht op Chemie-Pack voorafgaand aan de brand op 5 januari 2011. De documenten zijn geanonimiseerd en is alleen een onderverdeling in type medewerkers. De rechtbank vindt deze onderverdeling in categorieën te grof omdat zij geen rekening houdt met andere van belang zijnde factoren die van invloed kunnen zijn op de beantwoording van de vraag of de naam van een persoon in het document openbaar gemaakt kan worden. De rechtbank acht daarom de motivering onvoldoende en beslist dat de bestuursorganen nieuwe besluiten moeten nemen.
ECLI:NL:RBZWB:2017:762
ECLI:NL:RBZWB:2017:795

Laatste nieuws over Chemie-Pack - This Web Part will show items that have been recently viewed by many users. When you add it to the page, this Web Part will show items from the current site. You can change this setting to show items from another site or list by editing the Web Part and changing its search criteria. You can also customize how items are sorted. As new content is discovered by search, this Web Part will display an updated list of items each time the page is viewed.  Laatste nieuws over Chemie-Pack

 

 

Ook in hoger beroep taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen voor leidinggevenden Chemie-PackOok in hoger beroep taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen voor leidinggevenden Chemie-Packhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Ook-in-hoger-beroep-taakstraffen-en-beroepsverbod-voor-leidinggevenden-Chemie-Pack.aspx's-Hertogenbosch21-4-2016 22:00:00<p>In het hoger beroep van de strafzaak naar aanleiding van de brand bij het bedrijf Chemie-Pack in januari 2011 in Moerdijk, zijn de directeur en 2 leidinggevenden van Chemie-Pack veroordeeld tot taakstraffen en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De directeur en de veiligheidscoördinator moeten een taakstraf verrichten van 216 uur. De productieleider is veroordeeld tot een taakstraf van 162 uur. Daarnaast zijn de directeur en de veiligheidscoördinator veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en de productieleider tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden. Aan de directeur en de veiligheidscoördinator is ook een beroepsverbod voor 2 jaar opgelegd. Het bedrijf Chemie-Pack krijgt een geldboete van 730.000 euro. Ook de <a href="http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBBRE:2012:BY7000">rechtbank in Breda</a> veroordeelde de 3 leidinggevenden eerder tot taakstraffen, een voorwaardelijke gevangenisstraf en een beroepsverbod en het bedrijf tot een boete.</p>
Extra getuigenverhoor hoger beroep Chemie-PackExtra getuigenverhoor hoger beroep Chemie-Packhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Extra-getuigenverhoor-hoger-beroep-Chemie-Pack.aspx's-Hertogenbosch14-12-2015 23:00:00In het hoger beroep van Chemie-Pack heeft het hof besloten om 3 medewerkers van Chemie-Pack als getuigen te horen. Het gaat onder andere om de medewerker die de gasbrander heeft gebruikt waardoor de brand bij Chemie-Pack zou zijn ontstaan.<p>In het hoger beroep van Chemie-Pack heeft het hof, naar aanleiding van het pleidooi van de advocaten, besloten om 3 medewerkers van Chemie-Pack als getuigen te horen. Het gaat onder andere om de medewerker die de gasbrander heeft gebruikt waardoor de brand bij Chemie-Pack zou zijn ontstaan. </p>
Volgens het hof zijn verweren verdediging Chemie-Pack te vroegVolgens het hof zijn verweren verdediging Chemie-Pack te vroeghttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Volgens-het-hof-zijn-verweren-verdediging-Chemie-Pack-te-vroeg.aspx's-Hertogenbosch12-8-2014 22:00:00Op 13 augustus 2014 heeft het hof zijn beslissing uitgesproken op de preliminaire verweren van de verdediging in de zaak Chemie-Pack.<p>Op 13 augustus 2014 heeft het hof zijn beslissing uitgesproken op de preliminaire verweren van de verdediging in de zaak Chemie-Pack. Het hof oordeelt dat de verweren voorbarig zijn, omdat die verweren moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de inhoud van de zaak zelf. Het onderzoek van de zaak moet in hoger beroep nog plaatsvinden. Daartoe wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe zittingsdatum gepland. </p>