Deventer moordzaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Bekende rechtszaken > Deventer moordzaak
Illustratieve afbeelding

Kort overzicht

9 november 2006, politie doet onderzoek bij het graf van het slachtoffer [foto: Hollandse Hoogte]

In september 1999 wordt een 60-jarige vrouw dood aangetroffen in haar woning in Deventer. Ze is door verstikking en messteken om het leven gebracht. Haar financieel adviseur, de 46-jarige Ernest L., wordt vervolgd voor de moord. In maart 2000 wordt hij door de rechtbank vrijgesproken, maar later dat jaar in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel. Ernest L. vraagt de Hoge Raad, de hoogste strafrechter, deze uitspraak te vernietigen maar dit cassatieberoep wordt verworpen.

In 2002 wordt de Hoge Raad gevraagd nog een keer naar de zaak te kijken omdat er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen. Dit herzieningsverzoek wordt gegrond verklaard en de zaak moet opnieuw door een gerechtshof worden behandeld. In februari 2004 wordt L. door het gerechtshof weer tot 12 jaar cel veroordeeld. Het daaropvolgende cassatieberoep wordt verworpen.

In 2006 wordt opnieuw een herzieningsverzoek ingediend, dat in 2008 door de Hoge Raad wordt afgewezen.

Op dit moment speelt in deze zaak geen herzieningsverzoek. Wel doet advocaat-generaal (AG) Aben onderzoek naar bepaalde aspecten van de zaak.

Procedure

  1. Uitspraak rechtbank Genomen stap
  2. Uitspraak gerechtshof Genomen stap
  3. Uitspraak Hoge Raad Genomen stap
  4. Uitspraak Hoge Raad (zaak moet over) Genomen stap
  5. Uitspraak gerechtshof Genomen stap

AG doet onderzoek in Deventer moordzaak

Advocaat-generaal Aben gaat in op het verzoek tot nader onderzoek van advocaten Knoops en Acda in de Deventer moordzaak. De advocaten menen dat nader onderzoek nieuwe feiten/inzichten op zou kunnen leveren die mogelijk tot herziening van de zaak kunnen leiden. De AG komt aan een aantal van hun verzoeken tegemoet. Het onderzoek richt zich op het bewijsmateriaal op de blouse van het slachtoffer, het gsm-verkeer tussen de veroordeelde en het slachtoffer en het tijdstip van overlijden van het slachtoffer.


Hoe werkt herziening van een strafzaak?

Herziening kan in uitzonderlijke gevallen een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling ongedaan te maken. De veroordeelde kan hiervoor bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek indienen. De advocaat-generaal bij Hoge Raad kan ook zelfstandig besluiten dat de zaak opnieuw door een gerechtshof moet worden behandeld.

Op dit moment speelt geen herzieningsverzoek in deze zaak. Wel doet de advocaat-generaal onderzoek naar bepaalde aspecten van de zaak.

 

Ontwikkelingen

DatumOmschrijvingUitspraken en nieuws
07-07-2014Advocaat-generaal Aben van de Hoge Raad gaat in op het verzoek tot nader onderzoek van de advocaten Knoops en Acda. Ze denken dat zulk onderzoek nieuwe feiten/inzichten op zou kunnen leveren die mogelijk tot herziening van de zaak kunnen leiden. De advocaat-generaal komt aan een aantal van hun verzoeken tegemoet. De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken adviseerde een aantal aspecten nader te onderzoeken.
06-06-2014De Hoge Raad maakt naar aanleiding van berichten in de media bekend dat er géén herzieningsverzoek is ingediend, maar dat de advocaat van de verdachte de procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft verzocht nader onderzoek te verrichten.
14-06-2011De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van Maurice de Hond tegen zijn veroordeling. Maurice de Hond heeft, in de overtuiging dat in de Deventer moordzaak een onschuldige is veroordeeld, in verschillende media en bij herhaling gezegd dat de moord is gepleegd door De J. (in de media vaak ‘de klusjesman’ genoemd).
13-10-2009 Gerechtshof Amsterdam veroordeelt Maurice de Hond in hoger beroep vanwege smaad en smaadschrift tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden.
21-10-2008 Het gerechtshof Den Haag bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van november 2006 over het onderzoeken van het graf van de vermoorde weduwe.

 

      

Procesdeelnemers

 

Hoge Raad

Advocaat-generaal Diederik Aben doet onderzoek in deze zaak.

Verdediging

mr. G.G.J. Knoops advocaat van de verdachte.

Persvoorlichting Hoge Raad

         

Communicatie en (pers)voorlichting Hoge Raad

Tel: 070 - 361 13 11
E-mail: info@hogeraad.nl

Landelijke Persrichtlijn 2013

Voor zover van toepassing sluit de Hoge Raad aan bij de Persrichtlijn 2013 van de Rechtspraak. Deze richtlijn geeft aan wat journalisten en rechtbanken en gerechtshoven mogen verwachten en hoe de gerechten de pers behoren te voorzien van informatie voorafgaande aan, tijdens en na de rechtszaken.

 

Laatste nieuws over de Deventer moordzaak  Laatste nieuws over de Deventer moordzaak

 

 

AG doet onderzoek in Deventer moordzaak6-7-2014 22:00:00<p>Advocaat-generaal (AG) Aben gaat in op het verzoek tot nader onderzoek van advocaten Knoops en Acda in de Deventer moordzaak. De advocaten menen dat nader onderzoek nieuwe feiten/inzichten op zou kunnen leveren die mogelijk tot herziening van de zaak kunnen leiden. De AG volgt een aantal van hun verzoeken. De ACAS (Adviescommissie Afgesloten Strafzaken) adviseerde een aantal aspecten nader te onderzoeken.</p>
Verzoek nader onderzoek Deventer moordzaak is geen herzieningsverzoek5-6-2014 22:00:00<p>In tegenstelling tot berichten in de media is bij de Hoge Raad geen herzieningsverzoek in de Deventer moordzaak ingediend. De advocaat van de veroordeelde heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad (PG) verzocht nader onderzoek te verrichten in deze zaak. De PG kan in een afgesloten strafzaak nader onderzoek (laten) verrichten als hij van oordeel is dat dit nadere onderzoek nieuwe gegevens kan opleveren die de Hoge Raad tot het oordeel kunnen brengen dat een novum bestaat. In dat geval kan de Hoge Raad de strafzaak heropenen.</p>
Hoge Raad verwerpt cassatieberoep in strafzaak De Hond13-6-2011 22:00:00<p>De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van Maurice de Hond tegen zijn veroordeling door het hof. Strafrechtelijke vervolging en veroordeling van Maurice de Hond is gerechtvaardigd. Dat De Hond in een civiele procedure al is veroordeeld, doet daar niet aan af. </p>