Laden...

Bewind stoppen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Bewind stoppen

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Bewind stoppen

Bewindvoering stopt alleen vanzelf bij tijdelijk bewind, als de betrokkene overlijdt of als het bewind overgaat in curatele. In alle andere gevallen kunt u in een verzoek de kantonrechter vragen het bewind te stoppen. De kantonrechter kan dit ook zelf aan de bewindvoerder en de betrokkene voorstellen.

Als de betrokkene overlijdt, moet de bewindvoerder dit zo snel mogelijk aan de kantonrechter doorgeven. Dit kan schriftelijk of telefonisch. De rechtbank kan vragen om toezending van een overlijdensakte of rouwkaart.

 Bewind stoppen

>Alles uitklappen
 • Iedereen die een aanvraag voor bewind mag indienen, kan de kantonrechter vragen om het bewind te stoppen. Bijvoorbeeld als de betrokkene weer zijn geldzaken kan regelen. Of als doorgaan met de maatregel niet zinvol is. De persoon die het verzoek tot opheffing van het bewind indient, is de verzoeker.

 • U schrijft een brief (verzoekschrift) aan de kantonrechter. Hierin schrijft u op:

  • naam, adres en woonplaats van de betrokkene
  • naam, adres en woonplaats van de bewindvoerder(s)
  • naam, adres en woonplaats van de belanghebbende(n)
  • dat u vraagt om het bewind te stoppen en waarom u dat vraagt
  • uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft

  Stuur het verzoek naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont.

 • De kantonrechter roept de volgende personen op voor een mondelinge behandeling van het verzoek (zitting):

  • de betrokkene
  • de bewindvoerder
  • belanghebbenden als die er zijn

  Tijdens de zitting bespreekt de kantonrechter het verzoek met alle aanwezigen. Hierna doet hij uitspraak. Hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek of het verzoek afwijst. Bewaar de administratie over het bewind 5 jaar voor de kantonrechter (voor andere organisaties zoals de Belastingdienst kan dit anders zijn, vraagt u het daar na).

  • Gaat de kantonrechter akkoord met het verzoek? Dan stopt het bewind. De bewindvoerder(s) moet(en) dan eindrekening en verantwoording afleggen. Bewaar de administratie over het bewind 5 jaar voor de kantonrechter (voor andere organisaties zoals de Belastingdienst kan dit anders zijn, vraagt u het daar na).
  • Wijst de kantonrechter het verzoek af? Dan loopt het bewind gewoon door.

  Beschikking

  De kantonrechter zet de uitspraak op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt de beschikking zo snel mogelijk na de zitting naar:

  • de betrokkene
  • de bewindvoerder
  • de belanghebbende(n)

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Verwijdering uit Centraal Curatele- en bewindregister

  Als de kantonrechter het bewind stopt, dan maakt de griffie dit bekend in het Centraal Curatele- en bewindregister (het CCBR). De griffie verwijdert de registratie zodra de beslissing definitief is. Dit is het geval als de termijn om in hoger beroep te gaan voorbij is. Is het bewind geregistreerd in het kadaster of het handelsregister? Dan verwijdert de bewindvoerder deze registraties.

Kan iemand niet goed beslissen over zijn persoonlijke zaken?

Het kan voorkomen dat een betrokkene wel zijn geldzaken kan regelen, maar niet zelf kan beslissen over zijn persoonlijke zaken. Zoals zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dan is het mogelijk om bij de kantonrechter een verzoek om mentorschap in te dienen. Mentorschap staat los van bewindvoering. U kunt dus altijd alleen om mentorschap vragen bij de kantonrechter.

 

Kosten procedure bewind stoppen

Voor het stoppen van bewind betaalt u griffierechten. Dit zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de kantonrechter. Schakelt u een advocaat in? Dan brengt dit ook kosten met zich mee.

Doorlooptijd procedure bewind stoppen

Over het algemeen vindt de zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Algemene vragen:

Lees meer over contact via WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Financiële vragen:

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur. 
Heeft u een financiële vraag, belt u dan met bovenstaand nummer. Heeft u een vraag over de rekening en verantwoording? Belt u dan met het algemene nummer.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.