Laden...

Bewind stoppen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Bewind stoppen

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Bewind stoppen

Bewindvoering stopt alleen vanzelf bij tijdelijk bewind, als de betrokkene overlijdt of als het bewind overgaat in curatele. In alle andere gevallen kunt u in een verzoek de kantonrechter vragen het bewind te stoppen. De kantonrechter kan dit ook zelf aan de bewindvoerder en de betrokkene voorstellen.

Als de betrokkene overlijdt, moet de bewindvoerder dit zo snel mogelijk aan de kantonrechter doorgeven. Dit kan schriftelijk of telefonisch. De rechtbank kan vragen om toezending van een overlijdensakte of rouwkaart.

 Bewind stoppen

>Alles uitklappen
 • De bewindvoerder en iedereen die een aanvraag voor bewind mag indienen, kan de kantonrechter vragen om het bewind te stoppen. Bijvoorbeeld als de betrokkene weer zijn geldzaken kan regelen. Of als doorgaan met de maatregel niet zinvol is. De persoon die het verzoek tot opheffing van het bewind indient, is de verzoeker.

 • Particuliere bewindvoerder

  Als particuliere bewindvoerder kunt u het verzoek op 2 manieren maken en indienen:

  • digitaal via Mijn CBM als u daarvan gebruik maakt (log in met uw eigen DigiD, niet met de DigiD van de persoon voor wie u bewindvoerder bent), of meld u aan voor Mijn CBM, of
  • per post: maak een brief (verzoekschrift) en zet daarin:
   • naam, adres en woonplaats van de betrokkene
   • naam, adres en woonplaats van de bewindvoerder(s)
   • dat u vraagt om het bewind te stoppen en waarom u dat vraagt
   • uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft

   Stuur de brief naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont.

  Betrokkene, ander persoon of instelling

  U kunt een brief (verzoekschrift) naar de rechtbank sturen zoals hierboven beschreven als u een van deze personen bent of de brief namens een instelling stuurt:

  • de betrokkene (de persoon die een bewindvoerder heeft)
  • de echtgenoot of andere partner
  • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag over de betrokken persoon heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig)
  • namens de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie

  Professionele bewindvoerder

  Als professionele bewindvoerder kunt u het verzoek op 2 manieren maken en indienen:

  • digitaal, of
  • per post:
   • Stuurt u het verzoek samen met de betrokkene: vul het formulier Verzoek opheffing bewind (pdf, 618,7 KB)in en ondertekenen het beiden. Stuur het formulier naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont.
   • Wilt u als enige het verzoek indienen: maak een brief (verzoekschrift) en dien die in zoals hierboven beschreven voor de particuliere bewindvoerder.
 • De kantonrechter roept de volgende personen op voor een mondelinge behandeling van het verzoek (zitting):

  • de betrokkene
  • de bewindvoerder
  • belanghebbenden als die er zijn

  Tijdens de zitting bespreekt de kantonrechter het verzoek met alle aanwezigen. Hierna doet hij uitspraak. Hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek of het verzoek afwijst. Bewaar de administratie over het bewind 5 jaar voor de kantonrechter (voor andere organisaties zoals de Belastingdienst kan dit anders zijn, vraagt u het daar na).

  • Gaat de kantonrechter akkoord met het verzoek? Dan stopt het bewind. De bewindvoerder(s) moet(en) dan eindrekening en verantwoording afleggen. Bewaar de administratie over het bewind 5 jaar voor de kantonrechter (voor andere organisaties zoals de Belastingdienst kan dit anders zijn, vraagt u het daar na).
  • Wijst de kantonrechter het verzoek af? Dan loopt het bewind gewoon door.

  Beschikking

  De kantonrechter zet de uitspraak op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt de beschikking zo snel mogelijk na de zitting naar:

  • de betrokkene
  • de bewindvoerder
  • de belanghebbende(n)

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Verwijdering uit Centraal Curatele- en bewindregister

  Als de rechter het bewind stopt, dan maakt de administratie van de rechtbank dit bekend in het Centraal curatele- en bewindregister (het CCBR). De administratie van de rechtbank beëindigt de registratie in het CCBR op de dag nadat het bewind is gestopt. Is het bewind geregistreerd in het kadaster of het handelsregister? Dan beëindigt de bewindvoerder deze registraties. 

Kan iemand niet goed beslissen over zijn persoonlijke zaken?

Het kan voorkomen dat een betrokkene wel zijn geldzaken kan regelen, maar niet zelf kan beslissen over zijn persoonlijke zaken. Zoals zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dan is het mogelijk om bij de kantonrechter een verzoek om mentorschap in te dienen. Mentorschap staat los van bewindvoering. U kunt dus altijd alleen om mentorschap vragen bij de kantonrechter.

 

Kosten procedure bewind stoppen

Voor het stoppen van bewind betaalt u griffierechten. Dit zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de kantonrechter. Schakelt u een advocaat in? Dan brengt dit ook kosten met zich mee.

Doorlooptijd procedure bewind stoppen

Over het algemeen vindt de zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact