Laden...

Kosten en vergoeding bewind

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Bewind > Kosten en vergoeding bewind

Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan.

U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Kosten en vergoeding bewind

Griffierechten zijn kosten die u betaalt voor de behandeling van de zaak door de rechter. Als u een advocaat inschakelt, brengt dit ook kosten met zich mee. Bij sommige bewindsprocedures hoeft u geen griffierecht te betalen. De rechter kan verder op verzoek een vergoeding voor de bewindvoerder vaststellen.

U betaalt griffierecht als u:

 • bewind aanvraagt
 • vraagt om het bewind te stoppen
 • vraagt om de maatregel bewind uit te breiden met mentorschap
 • vraagt om de maatregel bewind om te zetten in curatele
 • vraagt om tijdelijk bewind te verlengen

In 2020 is het griffierecht per aanvraag tot bewind of hierboven vermelde wijziging van bewind € 83.
Vraagt u tegelijk met bewind ook mentorschap aan, dan blijft het tarief € 83.

U betaalt het griffierecht per aanvraag of een hierboven vermelde wijziging van bewind.

U betaalt geen griffierecht als:

 • u afwezigheidsbewind aanvraagt
 • het bewind stopt omdat de betrokkene is overleden
 • u vraagt om een bewindvoerder te ontslaan
 • u vraagt om een nieuwe of tweede bewindvoerder te benoemen

Let op: het aanstellen of ontslaan van een bewindvoerder is niet hetzelfde als het aanvragen van bewind. Voor het aanvragen van bewind betaalt u wél griffierechten.

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Bij verzoekschriften geldt deze termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend. Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

Overige kosten

Aan deze procedure kunnen meer kosten verbonden zijn. Bijvoorbeeld voor een tolk, een advocaat of notaris als u deze inschakelt. Bekijk met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Vergoeding bewindvoerder

Als de kantonrechter u aanstelt als bewindvoerder, kan hij op uw verzoek een vergoeding vaststellen. U meldt de ontvangen vergoeding ook altijd op het formulier ‘rekening en verantwoording’. Kan de betrokkene de vergoeding niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand (juridischloket.nl). Hiervoor kan de bewindvoerder terecht bij de gemeente.

Hoogte vergoeding 2020

De jaarbeloning inclusief onkostenvergoeding is in 2020:

 • voor een niet-professionele curator € 1.127
 • voor een niet-professionele bewindvoerder € 626
 • voor een niet-professionele mentor € 626

Is een persoon zowel bewindvoerder als mentor? Dan krijgt hij dezelfde vergoeding als de niet-professionele curator. Zijn er 2 curatoren, bewindvoerders of mentoren, dan delen zij de vergoeding. Voor sommige situaties in 2020 geldt een ander tarief (overheid.nl).


Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp