Laden...

Procedures concurrentiebeding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een afspraak (beding) in het arbeidscontract. Daarin staat dat de werknemer direct na het einde van het dienstverband niet mag werken voor een concurrent. Als de ex-werkgever het nieuwe werk van de ex-werknemer concurrerend vindt, kan er een conflict ontstaan. Zowel ex-werkgever als ex-werknemer kunnen dan een procedure starten bij de rechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Voor een procedure bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht.

Procedures concurrentiebeding

Procedures werkgever

Had u met uw ex-werknemer een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst afgesproken en gaat hij na het einde van zijn arbeidsovereenkomst concurrerend werk doen? Dan kunt u de kantonrechter vragen om een snelle, voorlopige beslissing in een spoedprocedure. U kunt ook een uitgebreide procedure starten. Is uw ex-werknemer een procedure gestart, dan kunt u hiertegen in verweer gaan.

 

Zelf procedure starten als werkgever

Spoedprocedure (kort geding)

In een spoedprocedure vraagt u de kantonrechter om een snelle maatregel (voorlopige voorziening) in het arbeidsconflict. U kunt vragen dat de ex-werknemer:

 • het concurrentiebeding nakomt en direct stopt met concurrerende werkzaamheden
 • een voorschot betaalt op de boetebedragen

De voorlopige voorziening geldt tot de rechter in een uitgebreide procedure een definitief oordeel geeft over het concurrentiebeding. Als werknemer en werkgever die procedure achterwege laten, accepteren zij het kortgedingvonnis als definitief oordeel.

Uitgebreide procedure (bodemprocedure)

In een uitgebreide procedure vraagt u de kantonrechter om een definitief oordeel over het concurrentiebeding. U kunt vragen om:

 • een verklaring van de rechter dat het concurrentiebeding geldig is
 • een verklaring van de rechter dat de ex-werknemer het concurrentiebeding overtreedt
 • betaling van de volledige boetes of schadevergoeding

 

In verweer gaan

Uw ex-werknemer kan eveneens een spoedprocedure concurrentiebeding en een uitgebreide procedure concurrentiebeding bij de kantonrechter starten. Als u het niet eens bent met de eis van uw ex-werknemer, kunt u daartegen in verweer gaan.

 

Procedures ex-werknemer

Na het einde van uw arbeidsovereenkomst wilt u ander werk gaan doen, bij een andere werkgever of als zelfstandige. Maakt het concurrentiebeding in het arbeidsovereenkomst dit voor u (bijna) onmogelijk? U kunt de kantonrechter in een spoedprocedure om een snelle beslissing vragen of een uitgebreide procedure concurrentiebeding starten. De rechter weegt uw belang af tegen het belang van de werkgever. Is uw ex-werkgever zelf een procedure gestart, dan kunt u hiertegen in verweer gaan.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Heeft u een tijdelijke arbeidsovereenkomst die is gesloten op of na 1 januari 2015? Een concurrentiebeding mag dan alleen als de werkgever schriftelijk uitlegt waarom dat nodig is. Hij moet een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben. De rechter kan het concurrentiebeding vernietigen als:

 • de werkgever geen of een gebrekkige motivering heeft opgenomen
 • het bedrijfsbelang er niet was toen u het arbeidscontract tekende
 • het bedrijfsbelang er niet (meer) is op het moment dat de werkgever een beroep doet op het beding

Zelf procedure starten als ex-werknemer

Spoedprocedure (kort geding)

In een spoedprocedure vraagt u de kantonrechter om een snelle maatregel (voorlopige voorziening).
U kunt vragen om schorsing van het concurrentiebeding. De voorlopige voorziening geldt tot de rechter in een uitgebreide procedure een definitief oordeel geeft. Als u beide die procedure achterwege laat, accepteert u het kortgedingvonnis als definitief oordeel in het arbeidsconflict.

Uitgebreide procedure (bodemprocedure)

In een uitgebreide procedure vraagt u de kantonrechter om een definitief oordeel over het concurrentiebeding. U kunt vragen om:

 • een verklaring van de rechter dat het concurrentiebeding ongeldig is
 • vernietiging van het concurrentiebeding
 • schadevergoeding voor de tijd dat u gebonden bent aan het concurrentiebeding en belemmerd wordt om ander werk te verrichten (tenzij u zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen)

In verweer gaan

Uw ex-werkgever kan een spoedprocedure concurrentiebeding en een uitgebreide procedure concurrentiebeding bij de kantonrechter starten. Als u het niet eens bent met de eis van uw ex-werkgever, kunt u daartegen in verweer gaan.

 

Vraag en antwoord

Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) concurrentiebeding start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

Wat kost een spoedprocedure?

U betaalt als eiser de kosten voor de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoe lang duurt een spoedprocedure?

De zitting vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak.

 


Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.