Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Concurrentiebeding en relatiebeding

Een (ex-)werkgever en een (ex-)werknemer kunnen een conflict krijgen over een concurrentiebeding of een relatiebeding.

Is het conflict niet op te lossen in gesprek of met mediation, dan is het mogelijk de rechter om een oordeel te vragen.

De procedures vallen onder het civiel recht. Voor een procedure bij de kantonrechter bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het is wel verstandig deskundige hulp te vragen omdat het arbeidsrecht vaak lastig is.

Algemeen

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een afspraak die een werkgever schriftelijk in een arbeidsovereenkomst kan vastleggen. Het doel van deze afspraak is te voorkomen dat de werknemer na uitdiensttreding kennis en ervaring gebruikt voor een andere werkgever, of voor een eigen bedrijf.

Het kan gaan om beperkingen voor:

 • het soort werk (bijvoorbeeld niet hetzelfde werk bij de nieuwe werkgever doen)
 • de nieuwe werkgever (bijvoorbeeld niet bij een concurrent gaan werken)
 • het geografisch gebied (bijvoorbeeld niet hetzelfde werk binnen een bepaalde regio doen)
 • de periode (bijvoorbeeld niet binnen 1 of 2 jaar na uitdiensttreding bij een concurrent hetzelfde werk doen of een eigen bedrijf starten)

Een werkgever kan ook met een zzp’er of een opdrachtnemer een concurrentie-of een relatiebeding overeenkomen, maar daaraan kunnen andere eisen gesteld worden dan bij werknemers.

Wat is een non-concurrentiebeding?

Een non-concurrentiebeding of niet-concurrentiebeding is hetzelfde als een concurrentiebeding.


Wat is een relatiebeding?

In een arbeidsovereenkomst kan ook een relatiebeding staan. Dit is een vorm van concurrentiebeding. Met een relatiebeding wil een werkgever voorkomen dat zijn werknemer na uitdiensttreding voor of met zijn klanten, leveranciers en samenwerkingspartners gaat werken.


Wanneer is een concurrentiebeding of relatiebeding geldig?

In het arbeidsrecht is omschreven wanneer een concurrentiebeding en een relatiebeding geldig zijn. Belangrijk voor de geldigheid is in ieder geval dat:

 • het beding schriftelijk wordt overeengekomen
 • de werkgever in de arbeidsovereenkomst uitlegt waarom een concurrentiebeding en/of relatiebeding belangrijk is, bijvoorbeeld om specialistische kennis of bedrijfsinformatie te beschermen
 • de werknemer begrijpt waarvoor hij of zij tekent en de consequenties daarvan goed kan overwegen (het beding moet zijn geschreven in een taal die de werknemer begrijpt)
 • de werknemer bij het moment van ondertekening meerderjarig is (18 jaar of ouder)

Is het beding geldig, dan moet de werknemer zich eraan houden. Is er een geldig relatiebeding maar geen geldig concurrentiebeding? De werknemer of opdrachtnemer mag dan niet gaan werken voor bijvoorbeeld een klant van zijn ex-werkgever, maar wel voor een concurrent. Hij mag ook een bedrijf in het vakgebied starten.

Heeft de rechter in een ontslagprocedure geoordeeld dat een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, dan kan hij zijn werknemer niet aan een concurrentiebeding houden.


Hoe kan mediation helpen?

Mediation is soms sneller en goedkoper dan een procedure bij de rechter. Ook tijdens een rechtszaak is het nog mogelijk om te kijken of er met hulp van een mediator een oplossing te vinden is. Lees meer over mediation.


Wie kan er naar de rechter?

Lukt het niet om het conflict op te lossen, dan is het mogelijk de rechter om een oordeel te vragen. Zowel de (ex-)werkgever als de (ex-)werknemer kan een procedure starten. 


Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact