Laden...

Andere of tweede curator aanstellen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Andere of tweede curator aanstellen

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de rechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Andere of tweede curator aanstellen

Het is mogelijk om van curator te veranderen of een tweede curator te benoemen. Wijziging van een curator vindt niet zomaar plaats. Daarvoor moeten goede redenen zijn. De rechter oordeelt hierover.

Andere of tweede curator aanstellen

Er is geen verschil in rechten of plichten van een eerste of tweede curator. Als er 2 curatoren zijn, kunnen zij de taken samen maar ook zelfstandig uitvoeren. De curatoren mogen met elkaar afspraken maken over het verdelen van de taken. Als het nodig is, kan de rechter een taakverdeling vaststellen.

 

>Alles uitklappen
 • De curator of de betrokkene kan een verzoek indienen bij de rechter. Deze persoon is de verzoeker.

 • U bent curator

  In een brief (verzoekschrift) vraagt u aan de rechter om een andere of tweede curator aan te stellen. Leg uit waarom u dit wilt. Noem verder in de brief de naam, adres en woon- of vestigingsplaats van:

  • uzelf
  • de voorgestelde nieuwe of tweede curator
  • de betrokkene
  • de belanghebbende(n) als die er zijn

  Stuur de volgende bijlagen mee:

  Sluit de brief af met uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft. Stuur de brief en bijlagen naar de rechtbank die toezicht houdt over de curatele.

  U bent betrokkene
  In een brief (verzoekschrift) vraagt u aan de rechter om een andere of tweede curator aan te stellen. Leg uit waarom u dit wilt. Noem verder in de brief de naam, adres en woon- of vestigingsplaats van:

  • uzelf
  • de voorgestelde nieuwe of tweede curator
  • de curator die er nu is
  • de belanghebbende(n) als die er zijn

  Stuur de volgende bijlagen mee:

  Sluit de brief af met uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft. Stuur de brief en bijlagen naar de rechtbank die toezicht houdt over de curatele.

 • De nieuwe of tweede curator moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  Er zijn ook professionele curatoren. Zij moeten voldoen aan wettelijke eisen (rijksoverheid.nl) voordat de rechter hen kan benoemen.

 • De rechter beoordeelt uw verzoek. Soms vindt hij het nodig om een zitting te houden. De griffie van de rechtbank stuurt dan een uitnodiging naar:

  • de betrokkene
  • de curator die er nu is
  • de voorgestelde nieuwe of tweede curator
  • de belanghebbende(n) als die er zijn
 • De rechter kan met het verzoek akkoord gaan of dit afwijzen. Hij zet zijn beslissing op papier. Dit heet een beschikking. De griffie stuurt de beschikking per post naar:

  • de betrokkene
  • de oude curator
  • de nieuwe curator of tweede curator
  • de belanghebbende(n) die bij de zitting aanwezig waren

  Gaat de rechter akkoord met het verzoek?

  De nieuwe of tweede curator start op de dag nadat de griffie de beschikking heeft verstuurd. De rechter bepaalt op verzoek een vergoeding voor de curator. De griffie registreert de naam van de nieuwe of tweede curator in het Centraal curatele- en bewindregister.

  Heeft de rechter een nieuwe curator benoemd, dan moet de vorige curator eindrekening en verantwoording afleggen. Als de rechter een tweede curator heeft aangesteld, is dit niet nodig.

  Wijst de rechter het verzoek af?

  Dan geeft hij daarvoor in de beschikking zijn redenen.

  Bent u het niet eens met de uitspraak?

  U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan bij het gerechtshof

 • In hoger beroep  legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

 

Kosten procedure

Voor het verzoek voor een andere of tweede curator betaalt u geen griffierechten.

Doorlooptijd procedure

Over het algemeen vindt een zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoek plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

 

 

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.