Laden...

Erkennen kind: vervangende toestemming en erkenning vernietigen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Erkennen kind
Wilt u juridisch ouder worden van een kind door erkenning? Als de moeder (en het kind van 12 jaar of ouder) geen toestemming geeft, kunt u de rechter vragen om vervangende toestemming te verlenen. U kunt de rechter ook vragen om een eerdere erkenning ongedaan te maken. Mét toestemming erkent u het kind via de gemeente of via een notariële akte, u hoeft dan niet naar de rechter.
 
De verzoekschriftprocedures vallen onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen. 

Erkennen kind: vervangende toestemming en erkenning vernietigen

Wie zijn de juridische ouders van het kind? Wanneer erkent u zelf een kind en wanneer via de rechter? Wat doet een bijzondere curator en wat is een kindgesprek?


Wie zijn de juridische ouders van een kind?

Door erkenning wordt u juridisch ouder van het kind dat u erkent. Juridische ouders zijn wettelijke familie van het kind. Ze hoeven niet biologisch verwant te zijn met het kind (ze hoeven niet de verwekkers van het kind te zijn, met andere woorden: hun DNA hoeft niet in het kind te zitten).

Let op: een kind kan nooit meer dan 2 juridische ouders hebben. 

Wie is de juridische moeder van een kind?

 • de vrouw uit wie het kind geboren is, ook als het kind is verwekt met een donoreicel
 • de vrouw die het kind heeft erkend
 • de vrouw die het kind heeft geadopteerd
 • de vrouw van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld

Is het kind verwekt door kunstmatige bevruchting door een onbekende donor (volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting)? Dan is de vrouw met wie de biologische moeder op het moment van de geboorte getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, ook de juridische (duo)moeder van het kind.

Wie is de juridische vader van een kind?

 • de echtgenoot of geregistreerde partner van de moeder tijdens de geboorte van het kind
 • de man die het kind heeft erkend
 • de man die het kind heeft geadopteerd
 • de man van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld

Wanneer zelf een kind erkennen? 

Wilt u juridisch ouder worden van een kind door erkenning? En geeft de moeder (en het kind van 12 jaar of ouder) toestemming om het kind te erkennen?

U hoeft niet naar de rechter en kunt het (ongeboren) kind zelf erkennen:

 • via de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorteakte ligt (u ontvangt een akte van erkenning)
 • via een notariële akte (de notaris stuurt de akte naar de burgerlijke stand waar de geboorteakte ligt)

Lees meer over het zelf erkennen van een kind:

Naar de rechter: vervangende toestemming of erkenning vernietigen

Vervangende toestemming

Geeft de moeder van het kind (en het kind van 12 jaar of ouder) geen toestemming om te erkennen? Dan kunt u de rechter om vervangende toestemming vragen.

Erkenning vernietigen

Heeft u als niet-biologische ouder een kind erkend en wilt u deze erkenning ongedaan maken? Dan kunt u de rechter om vernietiging van de erkenning vragen.

Let op: door erkenning krijgt u meestal automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Of er sprake is van automatisch gezamenlijk gezag hangt ervan af of u het (ongeboren) kind voor of na 1 januari 2023 heeft erkend. 
 

 

Bijzondere curator

Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij de procedure? Dan benoemt de rechtbank altijd een bijzondere curator. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. De bijzondere curator beschermt de belangen van het kind.

Kindgesprek

De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen mag ook.

Mediator in plaats van rechter? 

Bij mediation naast rechtspraak lossen partijen samen hun conflicten op. Dat doen ze via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. Zo kunt u een geschil over erkenning misschien bijleggen en hoeft u niet (meer) naar de rechter. Ook als u al naar de rechter bent gestapt, kunt u nog kiezen voor mediation.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact