Laden...

Identiteitsbewijs kinderen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Identiteitsbewijs kinderen

Ouders vragen voor hun kinderen een reisdocument (paspoort of identiteitskaart) aan. Soms geeft 1 van de gezaghebbende ouders geen toestemming om dit document aan te vragen. Voor een kind met de Nederlandse nationaliteit kan de andere ouder of de gecertificeerde instelling vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter voor een Nederlands reisdocument.

De procedure valt onder het civiele recht (burgerlijk recht). Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht. 

Identiteitsbewijs kinderen

Vervangende toestemming identiteitskaart of paspoort aanvragen

Heeft u een identiteitskaart of paspoort voor uw kind nodig en geeft de andere gezaghebbende ouder geen toestemming om dit document aan te vragen? Heeft uw kind de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen om van de rechter vervangende toestemming te krijgen voor de aanvraag van een Nederlands reisdocument.

Procedure vervangende toestemming

U kunt een procedure vervangende toestemming starten bij de rechtbank

>Alles uitklappen
 • Advocaat niet verplicht 

  Start u een procedure vervangende toestemming voor het aanvragen van een identiteitsbewijs voor uw kind? U hoeft geen advocaat in te schakelen, het mag wel.

  Verzoekschrift

  U (of uw advocaat) start de procedure door een brief te schrijven. Hierin vraagt u de rechter of hij -in plaats van de andere ouder- toestemming wil geven voor het aanvragen van een identiteitsbewijs. Zo'n brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze procedure.

  In het verzoekschrift legt u uit waarom u vervangende toestemming vraagt aan de rechter. U moet bij het verzoekschrift bepaalde documenten meesturen. Deze vraagt u eerst op bij de gemeente of de rechtbank.

  Op te vragen bij de gemeente

  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle belanghebbenden. Vaak zijn dit vader, moeder en kind. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Kopie (afschrift) van de geboorteakte van het kind (niet ouder dan 3 maanden).

  Op te vragen bij de rechtbank

  Uittreksel uit het gezagsregister, niet ouder dan 3 maanden.
  Daarnaast voegt u stukken toe die uw verzoek ondersteunen.  

  Opsturen

  U (of uw advocaat) stuurt het verzoekschrift en de documenten naar de rechtbank (Team Familie- en jeugdrecht) bij u in de buurt. Om te bepalen naar welke rechtbank u het verzoekschrift moet sturen, kijkt u naar de plaats waar u ingeschreven staat. Kies de rechtbank die deze plaats in het werkgebied heeft.

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank stuurt een brief naar de ouder die geen toestemming heeft verleend. In die brief staat dat u een procedure bent gestart.

 • De ouder die geen toestemming heeft verleend, krijgt de mogelijkheid om te reageren. Als verweerder kunt u tot aan de zitting een verweerschrift indienen. Hierin schrijft u waarom u geen toestemming heeft gegeven. Het is ook mogelijk om de rechter te vertellen wat uw standpunten zijn (verweer te voeren) tijdens de zitting.
 • Als verzoeker kunt u in het verzoekschrift aangegeven binnen welke termijn uw kind een identiteitsbewijs nodig heeft. Beide gezaghebbende ouders krijgen een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  U krijgt tijdens de zitting allebei de gelegenheid om vragen van de rechter te beantwoorden en uitleg te geven.

  Niet-openbaar

  Een zitting van familiezaken is niet openbaar. Dit betekent dat er tijdens de zitting geen publiek in de rechtszaal mag zijn.

 • Termijn uitspraak

  De rechter doet zo snel mogelijk uitspraak. Op de zitting vertelt de rechter wanneer de uitspraak (beschikking) gereed zal zijn. U krijgt de beschikking van de rechtbank in een brief thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt u de beschikking via uw advocaat.  

  Geen uitspraak

  Als beide gezaghebbende ouders het tijdens de zitting alsnog eens worden, is er geen vervangende toestemming van de rechter nodig. In dat geval doet de rechter geen uitspraak.

  Wel/geen vervangende toestemming

  De rechter kan wel of geen vervangende toestemming verlenen.
   

  Niet eens met uitspraak rechter

  U kunt tegen de uitspraak van de rechter in beroep bij het gerechtshof.

   

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof dat in de beschikking staat vermeld. U heeft een advocaat nodig om hoger beroep in te stellen. Dit moet uw advocaat doen binnen 3 maanden nadat u de uitspraak (beschikking) heeft ontvangen. Meer over hoger beroep in familiezaak

  Als de rechter vervangende toestemming heeft verleend, mag de ouder direct een identiteitsbewijs aanvragen voor het kind. Ook als de andere ouder in hoger beroep gaat.

   

Kosten vervangende toestemming

Deze procedure kost geld. Als verzoeker betaalt u de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter (griffierecht). Als verweerder betaalt u ook griffierecht als u een verweerschrift indient.

Daarnaast betaalt u de kosten van een advocaat als u deze inschakelt. Hiervoor krijgt u in principe geen subsidie omdat bijstand van een advocaat niet verplicht is. Zo’n subsidie heet een toevoeging (rechtsbijstand.nl). Ga voor meer informatie naar rechtsbijstand.nl.

Doorlooptijd vervangende toestemming

De rechter weet dat het belangrijk is om uitsluitsel te geven over de vervangende toestemming. De zitting wordt zo snel mogelijk ingepland, maar door drukte kan het altijd wat langer duren. Zorg er daarom voor dat u uw verzoek op tijd indient. Wacht niet tot het laatste moment met het aanvragen van de vervangende toestemming.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.