Laden...

Procedure vervangende toestemming

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Geeft de andere gezaghebbende ouder geen toestemming voor het paspoort of identiteitskaart van uw kind? Dan kunt u vervangende toestemming vragen. 

De procedure valt onder het civiele recht (burgerlijk recht). Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht. 

Procedure vervangende toestemming

U kunt een procedure vervangende toestemming starten bij de rechtbank

>Alles uitklappen
 • U (of uw advocaat) start de procedure door een brief te schrijven (een verzoekschrift). Hierin vraagt u de rechter of hij -in plaats van de andere ouder- toestemming wil geven voor het aanvragen van een identiteitsbewijs. In deze procedure bent u dan ook de verzoeker

  In het verzoekschrift legt u uit waarom u vervangende toestemming vraagt aan de rechter.

 • U moet bij het verzoekschrift bepaalde documenten meesturen. Deze vraagt u op bij de gemeente of de rechtbank

  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle belanghebbenden. Vaak zijn dit vader, moeder en kind. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden. 
  • Kopie (afschrift) van de geboorteakte van het kind (niet ouder dan 3 maanden). 
  • Uittreksel uit het gezagsregister, niet ouder dan 3 maanden. 
  • Andere stukken die uw verzoek ondersteunen.
 • U (of uw advocaat) stuurt het verzoekschrift en de documenten naar de rechtbank van uw woon- of verblijfplaats (zie de arrondissementen van de rechtbanken)

 • De rechtbank laat de ouder die geen toestemming heeft gegeven, via een brief weten dat u een procedure bent gestart.

 • Als verzoeker kunt u in het verzoekschrift aangegeven binnen welke termijn uw kind een identiteitsbewijs nodig heeft. Beide gezaghebbende ouders krijgen een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. 

  • U krijgt tijdens de zitting allebei de gelegenheid om vragen van de rechter te beantwoorden en uitleg te geven. 
  • Een zitting van familiezaken is niet openbaar. Dit betekent dat er tijdens de zitting geen publiek in de rechtszaal mag zijn.
  • De rechter kan wel of geen vervangende toestemming verlenen. 
  • De rechter doet zo snel mogelijk uitspraak. Op de zitting vertelt de rechter wanneer u de uitspraak (beschikking) kunt verwachten. 
  • U krijgt de beschikking van de rechtbank in een brief thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt u de beschikking via uw advocaat
  • Als beide gezaghebbende ouders het tijdens de zitting alsnog eens worden, is er geen vervangende toestemming van de rechter nodig. In dat geval doet de rechter geen uitspraak.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof dat in de beschikking staat vermeld. U heeft een advocaat nodig om hoger beroep in te stellen. Dit moet uw advocaat doen binnen 3 maanden nadat u de uitspraak (beschikking) heeft ontvangen. 

  Als de rechter vervangende toestemming heeft verleend, mag de ouder direct een identiteitsbewijs aanvragen voor het kind. Ook als de andere ouder in hoger beroep gaat.

U bent de tegenpartij die geen toestemming geeft

Bent u de ouder die geen toestemming heeft gegeven? Dan krijgt u de mogelijkheid om te reageren. U bent dan de verweerder

U kunt als verweerder een verweerschrift indienen. Hierin schrijft u waarom u geen toestemming heeft gegeven. U moet zorgen dat het verweerschrift op zijn laatst 3 werkdagen voor de zitting binnen is bij de rechtbank.

Het is ook mogelijk om de rechter te vertellen wat uw standpunten zijn (verweer te voeren) tijdens de zitting. 

 

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De rechter weet dat het belangrijk is om uitsluitsel te geven over de vervangende toestemming. De zitting wordt zo snel mogelijk ingepland, maar door drukte kan het altijd wat langer duren. Zorg er daarom voor dat u uw verzoek op tijd indient. Wacht niet tot het laatste moment met het aanvragen van de vervangende toestemming.


Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact