Laden...

Reizen naar het buitenland met kinderen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Reizen naar het buitenland met kinderen

Procedure vervangende toestemming

Wilt u als volwassene met uw minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) naar het buitenland reizen zonder de andere gezaghebbende ouder? Of wilt u met een kind waarover u geen gezag heeft naar het buitenland reizen zonder gezaghebbende ouder? Vraag hiervoor ruim op tijd toestemming aan elke (pleeg)ouder, verzorger of instelling met gezag of voogdij over het kind. Krijgt u die toestemming niet, dan kunt u aan de rechter vervangende toestemming vragen.

De procedure valt onder het civiele recht (burgerlijk recht). U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Gaat u zonder toestemming van de persoon of instelling met gezag of voogdij en zonder vervangende toestemming van de rechter naar het buitenland met het kind? Dit kan internationale kinderontvoering zijn.

Reizen naar het buitenland met kinderen

Wie heeft het gezag of de voogdij over een kind?

Gezag of voogdij over een kind hebben, betekent dat u de taak heeft om het kind op te voeden en te verzorgen. Vaak hebben ouders automatisch het ouderlijk gezag. Soms is het nodig om het ouderlijk gezag aan te vragen bij de rechter.

Iemand anders dan een ouder kan ook het gezag hebben over een kind. Die persoon heet dan de voogd en heeft de voogdij over het kind. Ook een jeugdbeschermingsorganisatie kan de voogdij over een kind hebben.

Gezamenlijk gezag

Wilt u als (gescheiden) ouder met gezamenlijk gezag met uw minderjarige kind naar het buitenland zonder uw (ex-)partner, dan moet u hem of haar toestemming vragen. Krijgt u geen toestemming, dan kunt u de rechter om vervangende toestemming vragen.

Eenhoofdig gezag

Heeft u alleen het gezag over uw kind (eenhoofdig gezag)? Dan heeft u van uw (ex-)partner geen toestemming nodig om met uw kind naar het buitenland te gaan. U heeft wel aanvullende documenten nodig om te laten zien dat u alleen het gezag heeft.

Geen gezag

Heeft u over een kind geen gezag en wilt u naar het buitenland reizen zonder gezaghebbende ouder(s) of voogd erbij? Dan heeft u toestemming van de gezaghebbende ouder(s) of voogd nodig.

 

 

Hoe toont u aan dat u (vervangende) toestemming heeft voor de reis?

Met degene die toestemming moet geven, schrijft u een brief of verklaring. Deze ondertekent u beiden. U kunt ook het toestemmingsformulier van de Rijksoverheid invullen en een handtekening laten zetten door de personen of instelling met gezag of voogdij. Vraag de toestemming op tijd, zeker als u gebonden bent aan een reisdatum.

Gebruikt u het formulier, dan weet u zeker dat u de juiste gegevens bij u heeft.

Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland (Rijksoverheid.nl)

Naast het toestemmingsformulier of de brief neemt u ook de volgende documenten mee:

 • een kopie van het paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de gezaghebbende ouder(s) of voogd
 • een internationaal uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met de ouder- en gezagsgegevens (niet ouder dan 3 maanden) of een internationale geboorteakte.

Heeft de andere ouder met gezag of voogd geen toestemming gegeven voor de reis, maar heeft u vervangende toestemming van de rechter gekregen? Neemt u dan de schriftelijke uitspraak van de rechtbank mee in plaats van het toestemmingsformulier.

Hoe toont u aan dat u alleen het gezag heeft over een kind?

Bij de grenscontrole kan u gevraagd worden aan te tonen dat u het eenhoofdig gezag heeft. Neem daarom tijdens uw reis een internationaal uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met ouder- en gezagsgegevens mee. Dit uittreksel kunt u opvragen bij de meeste gemeentes.

Is het uittreksel ouder dan 3 maanden? Neem dan ook een uittreksel uit het gezagsregister mee, dat u opvraagt bij de rechtbank.

Geen internationaal uittreksel BRP?

Kunt u bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven geen internationaal uittreksel BRP krijgen? Met andere documenten kunt u ook aantonen dat u het eenhoofdig gezag heeft. Dit zijn:

 • een (internationale) geboorteakte van het kind. Dit vraagt u aan bij de gemeente waar uw kind is geboren, en
 • een uittreksel BRP van u als ouder met het eenhoofdig gezag, met daarop uw burgerlijke staat, niet ouder dan 3 maanden. Dit uittreksel vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven, en
 • een recent uittreksel uit het gezagsregister, dat u opvraagt bij de rechtbank.
 • Mocht één van de ouders met gezag zijn overleden, dan neemt u ook de overlijdensakte mee.

Op Reizen met kinderen (kinderontvoering.org) vindt u meer informatie. U vindt op deze website een stappenplan. Als u dat doorloopt, dan krijgt u aan het einde advies welke documenten u moet meenemen op uw reis.

 

Welke documenten heeft u nodig op reis?

Naast de documenten die u hierboven beschreven vindt, heeft u ook de ‘gewone’ verplichte reisdocumenten nodig:

 • voor uzelf een geldig paspoort of identiteitskaart
 • voor een kind onder de 18 jaar een geldig paspoort of identiteitskaart

De identiteitskaart is geldig in een aantal landen (rijksoverheid.nl), in deze lijst kunt u de landen vinden.

In sommige landen gelden extra eisen voor reizen met kinderen. Vraag ernaar bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist (rijksoverheid.nl).

Met minderjarige kinderen op vakantie, hoe werkt dat?

Kinderrechter Susanne Tempel legt in onderstaande video uit welke papieren je nodig hebt en hoe je daar aan kunt komen. Ook vertelt ze hoe het werkt met het gezag over het kind en hoe je met een spoedprocedure in kort geding alsnog toestemming kunt krijgen om op reis te gaan.Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact