Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Schulden > Surseance van betaling

Surseance van betaling is uitstel van betaling voor een bedrijf dat in tijdelijke financiële problemen verkeert. Surseance van betaling moet met een verzoekschrift worden aangevraagd bij de rechtbank. De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U kunt alleen voor uw eigen bedrijf surseance van betaling aanvragen, dus niet voor een ander bedrijf. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Algemeen

Tijdelijke financiële problemen

Surseance van betaling houdt ‘uitstel van betaling’ in en is gericht op het voortbestaan van een onderneming.

Voor een surseance van betaling moet er sprake zijn van tijdelijke en op korte termijn op te lossen financiële problemen.

Als blijkt dat de financiële problemen niet tijdelijk zijn en het bedrijf structureel haar rekeningen niet meer kan betalen, volgt meestal alsnog een faillissement.

Verzoekschrift

Surseance van betaling wordt aangevraagd door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Vooral rechtspersonen maken gebruik van de surseance van betaling.

Het is niet mogelijk om als schuldeiser surseance van betaling voor een andere partij aan te vragen.

Bewindvoerder

Tijdens de surseance van betaling wordt een bewindvoerder aangesteld, die samen met de schuldenaar het beheer over het bedrijf voert.

De schuldenaar heeft voor belangrijke beslissingen medewerking, machtiging of bijstand nodig van de bewindvoerder.

Kan ik surseance van betaling aanvragen?

Het hangt af van uw hoedanigheid of u surseance van betaling kunt aanvragen. Kies uw hoedanigheid en lees meer.

Mijn onderneming/organisatie is een rechtspersoon

Voor een rechtspersoon (denk aan BV, NV, stichting of vereniging) kan surseance van betaling een oplossing bieden bij een tijdelijke schuldensituatie. Zeker als de schulden niet structureel zijn en er op korte termijn zicht is op een verbetering van de financiële situatie. Surseance van betaling is immers gericht op het voortbestaan van de onderneming/organisatie.

Als blijkt dat de financiële problemen toch structureel van aard zijn, volgt er vaak alsnog een faillissement.

Mijn onderneming is een eenmanszaak, ik ben zzp'er, vennoot van VOF of beherend vennoot van een commanditaire vennootschap

Een natuurlijk persoon die zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent, kan ook surseance van betaling aanvragen bij de rechter. Dit komt echter in de praktijk weinig voor, omdat een surseance van betaling een problematisch schuldenprobleem van deze ondernemers meestal niet op kan lossen. Hierdoor is een faillissement vaak onvermijdelijk.

Vennoten van een VOF, beherend vennoten van een commanditaire vennootschap en natuurlijke personen met een eenmanszaak, waaronder zzp'ers, kunnen ook direct een eigen aangifte faillissement indienen. Of een beroep doen op de Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Heeft uw eenmanszaak, VOF of commanditaire vennootschap financiële problemen? Dan is het aan te bevelen om juridisch advies in te winnen over de meest passende oplossing.

Ik ben een natuurlijk persoon (particulier)

Particulieren kunnen geen surseance van betaling aanvragen. Als er sprake is van problematische schulden, kunnen particulieren een beroep doen op de Wsnp of een eigen aangifte faillissement indienen.

Ik ben schuldeiser

Het is niet mogelijk om als schuldeiser surseance van betaling voor een andere partij aan te vragen.

Registratie in het Centraal Insolventieregister
Een surseance van betaling wordt opgenomen in het Centraal Insolventieregister (CIR).

Vraag en antwoord

Wat is een schuldeiser?

Een persoon of onderneming die geld of een prestatie tegoed heeft van een andere persoon of onderneming.

Hoe kom ik er achter of aan een bedrijf surseance van betaling is verleend?

Op het moment dat een surseance van betaling is verleend, wordt dit gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister (CIR). Hierin staat per wanneer de surseance van betaling is verleend en wie is benoemd tot bewindvoerder.

Hoe weet ik dat een bedrijf surseance van betaling heeft aangevraagd?

Als een verzoek om surseance van betaling is ingediend bij de rechtbank, ligt dat ter inzage bij de griffie van de rechtbank.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum