Laden...

Procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Surseance van betaling is uitstel van betaling voor een bedrijf dat in tijdelijke financiële problemen verkeert. Surseance van betaling moet met een verzoekschrift worden aangevraagd bij de rechtbank. De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U kunt alleen voor uw eigen bedrijf surseance van betaling aanvragen, dus niet voor een ander bedrijf. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure

 De verzoekschriftprocedure surseance van betaling bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de procedure met een verzoekschrift waarin u vraagt om surseance van betaling voor het bedrijf waarvan u de vertegenwoordiger bent. Of voor uzelf als u zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent.

  Verzoekschrift surseance van betaling

  Uw advocaat stelt het verzoekschrift voor u op. Het verzoekschrift richt u aan de rechtbank in de regio waar u woont of waar uw bedrijf statutair gevestigd is. Het verzoekschrift wordt ondertekend door u als schuldenaar en door uw advocaat. Uw advocaat dient het verzoekschrift, schriftelijk en in drievoud, in bij de rechtbank.

  Aanvullende vereisten ondertekening:

  • Als er sprake is van een rechtspersoon, tekent het bestuur van de rechtspersoon het verzoekschrift.
  • Als er sprake is van een vennootschap onder firma, tekenen alle vennoten het verzoekschrift. Bij een commanditaire vennootschap, tekenen alle beherend vennoten het verzoekschrift. Als één of meerdere van de vennoten is gehuwd in gemeenschap van goederen, moet/moeten ook de huwelijkspartner(s) mee ondertekenen.
  • Als de surseance door een natuurlijk persoon (die als zelfstandige een bedrijf uitoefent) wordt verzocht en die persoon is in gemeenschap van goederen gehuwd, moet ook de huwelijkspartner mee ondertekenen.

  Zie voor uitgebreide informatie:

 • Voorlopige verlening surseance van betaling

  Als het verzoekschrift compleet is en aan alle vereisten voldoet, wordt de surseance van betaling eerst zonder zitting voorlopig verleend. Dit gebeurt meestal zeer snel na het indienen van het verzoek. De rechtbank benoemt op dat moment ook een bewindvoerder en een rechter-commissaris. Dit doet de rechtbank in een beschikking. In die beschikking staat daarnaast de zittingsdatum genoemd voor de definitieve verlening van de surseance van betaling.

  Definitieve verlening surseance van betaling

  De zitting voor de definitieve verlening van de surseance van betaling vindt plaats binnen 2 tot 4 maanden na de voorlopige verlening. Deze zitting is niet openbaar. Alleen de schuldenaar, de bewindvoerder(s) en de schuldeisers worden opgeroepen voor de zitting. Voor de behandeling van de definitieve verlenging moeten aanvullende stukken worden ingediend.

  Tijdens de zitting wordt de definitieve verlening van de surseance van betaling besproken en kunnen de schuldeisers hun stem daarover uitbrengen. De surseance van betaling kan vervolgens voor maximaal anderhalf jaar (inclusief de voorlopige surseance van betaling) worden verleend. De rechtbank stelt in een beschikking vast of de surseance van betaling definitief wordt en zo ja, voor welke duur.

  Zie voor uitgebreide informatie:

   

  Weigeringsgronden

  De rechtbank kan in sommige gevallen de definitieve verlening van de surseance van betaling weigeren. Bijvoorbeeld:

  • als er onvoldoende schuldeisers vóór hebben gestemd.
  • de vrees bestaat dat de schuldenaar zijn schuldeisers benadeelt.
  • het vooruitzicht ontbreekt dat de schuldeisers op termijn betaald kunnen worden.
 • Gevolgen

  De toewijzing van uw verzoek tot surseance van betaling heeft onder meer de volgende gevolgen voor u:

  • Gedurende een surseance van betaling kunt u niet worden verplicht om schulden te betalen die zijn ontstaan voor de ingangsdatum van de surseance van betaling.
  • Alle verhaalsacties van schuldeisers worden geschorst.
  • Gelegde beslagen vervallen na de definitieve verlening van de surseance van betaling.
  • Zo lang de surseance van betaling voortduurt, bent u verplicht om schulden aan alle schuldeisers gezamenlijk en in evenredigheid te voldoen. Betaling ineens van een vordering aan één van de schuldeisers is niet toegestaan.
  • U bent onbevoegd om zonder medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder beslissingen over de boedel te nemen.

  Publicatie

  Op het moment dat een surseance van betaling is verleend, wordt dit gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister. Hierin staat per wanneer de surseance van betaling is verleend en wie is benoemd tot bewindvoerder.

 • Afwijzing

  De rechter kan uw verzoek om surseance van betaling afwijzen en u al dan niet direct in staat van faillissement verklaren. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u in hoger beroep gaan.

  Hoger beroep

  In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig. 

  Meer over cassatieberoep

Kosten procedure surseance van betaling

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd procedure surseance van betaling

Als het verzoekschrift compleet is en aan alle eisen voldoet, wordt de gevraagde surseance van betaling meteen zonder zitting voorlopig verleend. Ook wordt er een bewindvoerder en een rechter-commissaris benoemd.

Dit doet de rechtbank in een beschikking. In de beschikking staat de zittingsdatum voor de definitieve verlening van de surseance van betaling. Die zitting wordt binnen 2 tot 4 maanden na de voorlopige verlening gepland.

Vraag en antwoord

Wat is een schuldeiser?

Een persoon of onderneming die geld of een prestatie tegoed heeft van een andere persoon of onderneming.

Hoe kom ik er achter of aan een bedrijf surseance van betaling is verleend?

Op het moment dat een surseance van betaling is verleend, wordt dit gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister (CIR). Hierin staat per wanneer de surseance van betaling is verleend en wie is benoemd tot bewindvoerder.

Hoe weet ik dat een bedrijf surseance van betaling heeft aangevraagd?

Als een verzoek om surseance van betaling is ingediend bij de rechtbank, ligt dat ter inzage bij de griffie van de rechtbank.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum