Laden...

Procedures surseance van betaling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksSchulden > Surseance van betaling > Procedures surseance van betaling

Surseance van betaling is uitstel van betaling voor een onderneming, stichting of vereniging die in tijdelijke financiële problemen verkeert. Wilt u een faillissement van uw organisatie voorkomen? Dan kunt u bij de rechter surseance van betaling aanvragen. De procedure valt onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedures surseance van betaling

Aanvragen surseance van betaling

Heeft uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging) tijdelijk betalingsproblemen? En wilt u een faillissement proberen te voorkomen? Dan kunt u surseance van betaling aanvragen. Vooral rechtspersonen maken hiervan gebruik. Een advocaat is voor deze procedure verplicht.

 

Verzoek tot intrekking van de surseance van betaling

De bewindvoerder of een of meer schuldeisers kan de rechter vragen om de surseance van betaling in te trekken. Als zij bijvoorbeeld vinden dat de schuldenaar zich in een faillissementstoestand bevindt, niet aan de regels houdt of de schuldeisers benadeelt. De schuldenaar kan zich tegen dit verzoek verweren.

 

Beëindiging surseance van betaling

De surseance van betaling van een organisatie (onderneming, stichting of vereniging) kan eindigen:

  • na een verzoek om intrekking door de bewindvoerder of een of meer schuldeisers. Als de rechter het verzoek toewijst, volgt daarna meestal een faillissement.
  • na een verzoek om intrekking door de schuldenaar, als zijn organisatie weer in staat is om de betalingen te hervatten. De bewindvoerder kan hierbij helpen.
  • na het definitief worden van een akkoord met de schuldeisers. Dan spreekt de schuldenaar af dat zijn organisatie maar een deel van de schulden hoeft te betalen.
  • als de periode van de surseance van betaling voorbij is en er geen akkoord tot stand kwam met de schuldeisers. Schuldeisers kunnen resterende schulden dan weer bij de schuldenaar afdwingen.

 

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

 

 Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact