Laden...

Surseance van betaling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksSchulden > Surseance van betaling > Surseance van betaling

Surseance van betaling is uitstel van betaling voor een bedrijf dat in tijdelijke financiële problemen verkeert. Surseance van betaling moet met een verzoekschrift worden aangevraagd bij de rechtbank. De procedure bij de rechtbank valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U kunt alleen voor uw eigen bedrijf surseance van betaling aanvragen, dus niet voor een ander bedrijf. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Surseance van betaling

 Veelgestelde vragen surseance van betaling

>Alles uitklappen
 • Een surseance van betaling heeft een ander doel dan een faillissement. Bij een faillissement beëindigt een onderneming haar activiteiten, bij een surseance van betaling staat juist de continuïteit van de onderneming voorop.

  Alleen als er sprake is van tijdelijke en op korte termijn op te lossen financiële problemen, kunt u surseance van betaling aanvragen. Als de financiële problemen van structurele aard blijken te zijn, volgt er vaak alsnog een faillissement.

 • Een surseance van betaling is alleen bedoeld voor rechtspersonen en natuurlijke personen die zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefenen, bijvoorbeeld met een eenmanszaak als zzp’er of als vennoot van een VOF. De Wsnp is alleen bedoeld voor natuurlijke personen met of zonder onderneming, waaronder ook natuurlijke personen met een eenmanszaak, die werken als zzp’er, of vennoten van een VOF. Rechtspersonen kunnen geen beroep doen op de Wsnp.

  Bij de surseance van betaling staat de continuïteit van de onderneming voorop en moet er sprake zijn van tijdelijke en op korte termijn op te lossen financiële problemen. Voor de Wsnp moet er sprake zijn van een problematische schuldensituatie, die de schuldenaar niet meer (zelf) kan oplossen. Het is een wettelijk traject om schulden te saneren, onder toezicht van een bewindvoerder en een rechter-commissaris. De rechter beslist of een schuldenaar wordt toegelaten tot de Wsnp.

 • Tijdens een surseance van betaling kan de schuldenaar niet worden verplicht om schulden te betalen die zijn ontstaan voor de ingangsdatum van de surseance van betaling. Ook worden alle verhaalsacties van schuldeisers geschorst. Gelegde beslagen vervallen als de surseance van betaling definitief is verleend.

  Zo lang de surseance van betaling voortduurt, worden schulden aan alle schuldeisers gezamenlijk en in evenredigheid gedaan. Betaling ineens van een vordering aan één van de schuldeisers is niet toegestaan.

 • Een persoon of onderneming die geld of een prestatie tegoed heeft van een andere persoon of onderneming.

 • Een persoon of onderneming die geld of een prestatie verschuldigd is aan een andere persoon of onderneming.

 • De bewindvoerder voert samen met de schuldenaar het beheer over diens zaken. Tijdens een surseance van betaling verliest de schuldenaar niet het beheer en de beschikking over de boedel. Maar als hij beslissingen neemt over de boedel, heeft hij altijd machtiging of bijstand van de bewindvoerder nodig. De bewindvoerder en de schuldenaar moeten dus samenwerken.

  De bewindvoerder brengt in beginsel elke 3 maanden verslag uit over de stand van de boedel.

 • Op het moment dat een surseance van betaling is verleend, wordt dit gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister (CIR). Hierin staat per wanneer de surseance van betaling is verleend en wie is benoemd tot bewindvoerder.

 • Als een verzoek om surseance van betaling is ingediend bij de rechtbank, ligt dat ter inzage bij de griffie van de rechtbank.

 • Een surseance van betaling eindigt:

  • Na verzoek om intrekking van de bewindvoerder of één van de schuldeisers. Daarna volgt meestal een faillissement.
  • Een schuldenaar kan zelf om intrekking verzoeken als hij weer in staat is zijn betalingen te hervatten.
  • Door het definitief worden van een akkoord met de schuldeisers.

     

 • Ja, er wordt vrijwel altijd een rechter-commissaris benoemd. Anders dan tijdens een faillissement, heeft de rechter-commissaris geen toezichthoudende taak, maar geeft hij advies aan de bewindvoerder.

Vraag en antwoord

Wat is een schuldeiser?

Een persoon of onderneming die geld of een prestatie tegoed heeft van een andere persoon of onderneming.

Hoe kom ik er achter of aan een bedrijf surseance van betaling is verleend?

Op het moment dat een surseance van betaling is verleend, wordt dit gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister (CIR). Hierin staat per wanneer de surseance van betaling is verleend en wie is benoemd tot bewindvoerder.

Hoe weet ik dat een bedrijf surseance van betaling heeft aangevraagd?

Als een verzoek om surseance van betaling is ingediend bij de rechtbank, ligt dat ter inzage bij de griffie van de rechtbank.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum