Laden...

Algemene informatie over toeslagen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Toeslagen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit over een zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget? En heeft de Belastingdienst/Toeslagen uw bezwaar (gedeeltelijk) afgewezen? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechter.

De beroepsprocedure toeslagen is een bestuursrechtelijke procedure. U kunt zich laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde, maar dit is niet verplicht.

Algemene informatie over toeslagen

Wat is een toeslag en welke toeslagen zijn er? Hoe maakt u bezwaar tegen een besluit over een toeslag? Wanneer kunt u in beroep bij de bestuursrechter?

Wat is een toeslag en welke toeslagen zijn er?

Een toeslag is een bijdrage in de kosten van huur, kind(eren) of zorgverzekering. Toeslagen zijn zogenaamde inkomensafhankelijke regelingen: de hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Er zijn 4 toeslagen:

  1. Huurtoeslag
  2. Zorgtoeslag 
  3. Kinderopvangtoeslag 
  4. Kindgebonden budget 
U vraagt een toeslag aan bij de Belastingdienst/Toeslagen. Tegen een besluit over één van de 4 toeslagen kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Het instellen van beroep is pas mogelijk nadat u bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit. 

 

 

Zelf doen: bezwaar maken tegen een besluit over uw toeslag

Bent u het niet eens met een besluit van de Belastingdienst over uw toeslag? Dan moet u eerst bezwaar maken tegen dit besluit. De bezwaartermijn is 6 weken.

Naar de rechter: in beroep gaan tegen het besluit op uw bezwaar

Heeft u bezwaar gemaakt tegen het besluit over uw toeslag? En bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Vanaf de dag na de dagtekening van de uitspraak op bezwaar heeft u 6 weken de tijd om in beroep te gaan. U mag een advocaat inschakelen, maar dit is niet verplicht.

Kunt u niet wachten op het besluit op uw bezwaar of de uitspraak in beroep?

Komt u in de problemen na het besluit over de toeslag? Bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst/Toeslagen uw aanvraag heeft afgewezen? Dan kunt u de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Ook tijdens de bezwaarprocedure is het mogelijk om aan de rechter een voorlopige voorziening te vragen.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact