Laden...

Uitkeringen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Uitkeringen

Is uw aanvraag voor een uitkering afgewezen, uw uitkering (deels) ingetrokken of moet u uw uitkering terugbetalen? Heeft u bezwaar gemaakt bij de uitkeringsinstantie en is dit afgewezen? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. 

De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. 

Uitkeringen

De beroepsprocedure bij de rechtbank is voor alle uitkeringszaken hetzelfde. Ongeacht of het gaat om een uitkering van UWV, SVB, DUO of uw gemeente.

Uitkeringen UWV

Dat zijn bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkering (WW),  arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong), zwangerschapsuitkering (WAZO), ziekengeld (ZW) en toeslag (TW).

Uitkeringen Sociale Verzekeringsbank

Dat zijn bijvoorbeeld: kinderbijslag (AKW), ouderdomspensioen (AOW), nabestaandenuitkering (ANW).

 

Uitkering gemeenten

Dat zijn bijvoorbeeld: bijstandsuitkering (Participatiewet) en uitkeringen voor oudere werklozen (IOAW, IOW en IOAZ).

Uitkering Dienst Uitvoering Onderwijs

Dat zijn bijvoorbeeld: studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren.

Wie kunnen een beroepsprocedure starten?

Uitkeringsgerechtigden

U krijgt geen uitkering, uw uitkering wordt (deels) ingetrokken of u moet uw uitkering terugbetalen? Als uw bezwaar door de uitkeringsinstantie is afgewezen, kunt u naar de rechter.

Werkgevers

Als werkgever bent u mogelijk derde-belanghebbende. U kunt bijvoorbeeld een procedure starten als het UWV u een doorbetalingsverplichting heeft opgelegd, omdat er onvoldoende re-integratiemaatregelen zijn getroffen.

Beroepsprocedure uitkeringen

Is uw aanvraag voor een uitkering afgewezen, uw uitkering (deels) ingetrokken of moet u uw uitkering terugbetalen? Heeft u bezwaar gemaakt bij de uitkeringsinstantie en is dit afgewezen? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

 

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een uitkeringszaak beginnen?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u naar de rechter. In het bezwaarschrift kunt u de overheidsorganisatie (bestuursorgaan) ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Mijn uitkering is stopgezet, vervalt dit als ik een rechtszaak start?

Nee. Als u hierdoor acuut in de problemen komt, kunt u de voorzieningenrechter wel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan ook al tijdens uw bezwaarprocedure bij de uitkeringsinstantie.

Hoe lang duurt een procedure voor een uitkeringszaak?

De beroepsprocedure uitkeringen duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Relevante onderwerpen:

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.