Laden...

Uitkeringen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Uitkeringen

Bent u het niet eens met een beslissing over een uitkering, dan kunt u dit laten weten om te zien of er iets aan de beslissing te doen is.

Uitkeringen

Beslissing over een bijstandsuitkering, WW-uitkering of andere uitkering

Bent u aanvrager of ontvanger van een uitkering? 

U kunt bericht hebben gekregen dat uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen. Of dat uw uitkering is stopgezet of dat u uw uitkering moet terugbetalen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende uitkeringen

Bent u werkgever?

Het UWV kan beslist hebben dat u onvoldoende re-integratiemaatregelen heeft getroffen en u daarom een doorbetalingsverplichting hebben opgelegd. 

 

Uitkeringen UWV

Dat zijn bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkering (WW),  arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong), zwangerschapsuitkering (WAZO), ziekengeld (ZW) en toeslag (TW).

Uitkeringen Sociale Verzekeringsbank

Dat zijn bijvoorbeeld: kinderbijslag (AKW), ouderdomspensioen (AOW), nabestaandenuitkering (ANW).

Uitkeringen gemeenten

Dat zijn bijvoorbeeld: bijstandsuitkering (Participatiewet) en uitkeringen voor oudere werklozen (IOAW, IOW en IOAZ).

Niet eens met deze beslissing? 

U gaat eerst bij de uitkeringsorganisatie in bezwaar tegen de beslissing, als bezwaar mogelijk is. Heeft de uitkeringsorganisatie uw bezwaar afgewezen, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter via de beroepsprocedure.

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een uitkeringszaak beginnen?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u naar de rechter. In het bezwaarschrift kunt u de overheidsorganisatie (bestuursorgaan) ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Mijn uitkering is stopgezet, vervalt dit als ik een rechtszaak start?

Nee. Als u hierdoor acuut in de problemen komt, kunt u de voorzieningenrechter wel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan ook al tijdens uw bezwaarprocedure bij de uitkeringsinstantie.

Hoe lang duurt een procedure voor een uitkeringszaak?

De beroepsprocedure uitkeringen duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact