Laden...

Procedure verzoek gezag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ouderlijk gezag > Procedure verzoek gezag

Als u het gezag over een kind jonger dan 18 jaar heeft, betekent dit dat u het kind moet opvoeden en verzorgen. Ouders krijgen vaak automatisch het ouderlijk gezag, maar soms is het nodig om gezag aan te vragen bij de rechter. De gezagsprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht. Soms bent u verplicht om een advocaat in te schakelen, soms niet.

Procedure verzoek gezag

Een ouder en niet-ouder kunnen een verzoek om gezamenlijk gezag indienen bij de rechtbank. U kunt ook de rechter vragen om het gezag alleen uit te oefenen. In beide gevallen is een advocaat verplicht.

Toelichting procedure verzoek gezag

Verzoek gezamenlijk gezag

Bent u ouder van het kind, maar heeft u geen gezag? Wilt u wel graag samen met de andere ouder het gezag over het kind (gezamenlijk gezag), maar geeft de andere ouder hiervoor geen toestemming? Dan volgt u deze procedure.

Verzoek eenhoofdig gezag

Heeft u samen met de andere ouder het gezag over uw kind, maar wilt u voortaan alleen het gezag over uw kind (eenhoofdig gezag)? Ook dan volgt u deze procedure.

Verzoek gezag aanvragen voor 1 ouder en 1 niet-ouder

Als u samen met uw partner (niet-ouder) voor uw kind wilt zorgen en de verantwoordelijkheid wilt delen, kunt u gezamenlijk gezag aanvragen. U moet dan voldoen aan een aantal voorwaarden.

Heeft het kind 1 ouder? Dan gelden deze voorwaarden:

 • U bent ouder en heeft alleen het gezag.
 • Uw partner (niet-ouder) zorgt al voor het kind. Uw partner en uw kind hebben een nauwe persoonlijke band. Het kind moet kunnen opgroeien in een veilige omgeving.

Als het kind 2 ouders heeft, komen deze voorwaarden er nog bij:

 • U bent ouder en voordat u gezamenlijk gezag aanvraagt met uw partner (niet-ouder), heeft u minstens 3 jaar alleen het gezag.
 • U hebt samen met uw partner minstens 1 jaar voor het kind gezorgd.

Let op: voor de 3 bovenstaande situaties gelden dezelfde procedurestappen. U vindt de procedure hieronder.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Verzoek gezag indienen

  U start de procedure door een verzoek om gezag te krijgen in te dienen bij de rechtbank. Dit heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze procedure. Voor deze procedure is een advocaat verplicht.

  Verzoekschrift gezag

  In het verzoekschrift zet u waarom u het gezag over het kind wilt uitoefenen. Uw advocaat stelt het verzoek op, stelt vast welke aanvullende stukken hij moet meesturen en dient het verzoek in bij de rechtbank.

  Belanghebbenden informeren

  De rechter bepaalt wie belanghebbenden in de procedure zijn. De rechter informeert deze belanghebbenden over het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag.

 • Als een verzoek tot gezamenlijk - of eenhoofdig - gezag is ingediend, krijgt de andere ouder of krijgen andere belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op dit verzoek. De rechtbank verstuurt het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag aan de andere belanghebbenden. Als u het verzoek van de rechtbank heeft ontvangen zijn er 3 mogelijkheden:

  • u bent het niet eens met het verzoek (u gaat in verweer)
  • u bent het met het verzoek eens en laat dat weten met een referteverklaring (of u vertelt dit tegen de rechter als hij een zitting houdt)
  • u reageert niet

  Niet eens met verzoek

  Bent u het niet eens met het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag? Dan kunt u reageren op het verzoek (verweren).

  Schriftelijk verweer

  In een verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Een advocaat stelt het verweerschrift op en dient het in bij de rechtbank.

  Mondeling verweer

  Houdt de rechter een zitting, dan kunt u mondeling verweer voeren. Tijdens de zitting stelt de rechter vragen die u kunt beantwoorden. U heeft hier geen advocaat voor nodig.

  Afzien van verweer met een referteverklaring

  Gaat u niet tegen het verzoek in? Dat kunt u dit met een zogenoemde referteverklaring laten weten aan de rechter. U kunt hiermee de procedure versnellen.  U verklaart daarmee dat u:
  • het verzoek heeft ontvangen,
  • dat u geen verweerschrift indient, en
  • behandeling op een zitting niet nodig vindt
   
  Voor een referteverklaring heeft u een advocaat nodig. Deze kan voor u de verklaring opstellen en indienen.

  Geen reactie

  Reageert u helemaal niet en verschijnt u niet op de zitting? Dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag toegestuurd.
 • Geen zitting

  Er is meestal geen zitting als:

  • aan alle voorwaarden is voldaan
  • als alle belanghebbenden schriftelijk aan de rechter hebben laten weten dat zij het eens zijn met het verzoek én
  • de rechter geen vragen meer heeft

  Dan kan de rechter uitspraak doen. De schriftelijke uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat of thuis als u geen advocaat heeft.

  Wel zitting

  Het kan zijn dat er wel bezwaar is. Of dat de rechter nog vragen heeft. Dan komt er wel een zitting. Ongeveer 6 weken voor de zitting roept de rechter alle betrokkenen op om deze bij te wonen. U krijgt bericht waar en wanneer de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt mondeling toe te lichten.

  Niet openbaar

  Zittingen over verzoeken over gezag zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt wie er aanwezig mogen zijn. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn.

  Kindgesprek minderjarig kind

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen alleen een uitnodiging voor een kindgesprek als de kinderrechter besluit hun verhaal te willen horen. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind. Een kind is niet verplicht om te komen en mag in plaats daarvan ook een brief sturen.

  Het Uniforme Hulpaanbod (UHA) bij een meningsverschil over uw kind

  Heeft u een meningsverschil met uw ex-partner over uw kind(eren)? Dan heeft u wellicht baat bij hulpverlening. Tijdens de zitting bij de rechtbank kan de rechter het Uniforme Hulpaanbod (UHA) met u bespreken.

  Het Uniforme Hulpaanbod omvat een aantal basistrajecten voor hulp, waar de rechter naar kan verwijzen. Deelname aan de hulp is vrijwillig.


 • Ongeveer 4 weken na de zitting doet de rechter schriftelijk uitspraak. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. Heeft u als verweerder geen advocaat omdat u alleen mondeling heeft gereageerd? Dan ontvangt u de beschikking thuis.

  Niet eens? Hoger beroep mogelijk

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter, dan kunt u binnen 3 maanden hiertegen in beroep gaan. Lees meer over hoger beroep in een familiezaak. 

Kosten procedure verzoek gezag

U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat.

Doorlooptijd procedure verzoek gezag

De procedure duurt minimaal 3 maanden tot meer dan 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.


Vraag en antwoord

Hoe krijg ik gezag over mijn kind als ik minderjarig ben?

Bent u de biologische moeder en 16 of 17 jaar? U kunt de rechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring. Een minderjarige vader kan geen gezag aanvragen.

Hoe lang duurt de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Na 2 weken ontvangt u op het adres waar het kind staat ingeschreven van de griffie een uittreksel uit het Gezagsregister. Vanaf dat moment oefent u samen het gezag uit over uw kind.

Wat kost de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Als u de aanvraag digitaal doet, kost het niets. Doet u de aanvraag per post dan moet u betalen voor bepaalde gemeentelijke documenten.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact