Laden...

Procedure verzoek gezag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ouderlijk gezag > Procedure verzoek gezag

Als u het gezag over een kind jonger dan 18 jaar heeft, betekent dit dat u het kind moet opvoeden en verzorgen. Ouders krijgen vaak automatisch het ouderlijk gezag, maar soms is het nodig om gezag aan te vragen bij de rechter. De gezagsprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht. Soms bent u verplicht om een advocaat in te schakelen, soms niet.

Procedure verzoek gezag

Een ouder en niet-ouder kunnen een verzoek om gezamenlijk gezag indienen bij de rechtbank. U kunt ook de rechter vragen om het gezag alleen uit te oefenen. In beide gevallen is een advocaat verplicht.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Als u samen met uw partner (niet-ouder) voor uw kind wilt zorgen en de verantwoordelijkheid wilt delen, kunt u gezamenlijk gezag aanvragen. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

  Als het kind 1 ouder heeft, gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent ouder en heeft alleen het gezag
  • Uw partner zorgt al voor het kind. Uw partner en uw kind hebben een nauwe persoonlijke band. Het kind moet kunnen opgroeien in een veilige omgeving.

  Als het kind 2 ouders heeft, gelden de volgende extra voorwaarden:

  • U bent ouder en voordat u gezamenlijk gezag aanvraagt, heeft u minstens 3 jaar alleen het gezag.
  • U hebt samen met uw partner minstens een jaar voor het kind gezorgd.

  Deze strengere voorwaarden beschermen het kind en de andere ouder.

 • Verzoek gezag indienen

  U start de procedure door een verzoek om gezag te krijgen in te dienen bij de rechtbank. Dit heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze procedure. Voor deze procedure is een advocaat verplicht.

  Verzoekschrift gezag

  In het verzoekschrift zet u waarom u het gezag over het kind wilt uitoefenen. Uw advocaat stelt het verzoek op, stelt vast welke aanvullende stukken hij moet meesturen en dient het verzoek in bij de rechtbank.

  Belanghebbenden informeren

  De rechter bepaalt wie belanghebbenden in de procedure zijn. De rechter informeert deze belanghebbenden over het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag.

 • Als een verzoek tot gezamenlijk - of eenhoofdig - gezag is ingediend, krijgt de andere ouder of krijgen andere belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op dit verzoek. De rechtbank verstuurt een kopie van het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag aan de andere belanghebbenden. Als u van de rechtbank een kopie heeft ontvangen zijn er 3 mogelijkheden:

  • u bent het niet eens met het verzoek (u gaat in verweer)
  • u bent het met het verzoek eens en laat dat weten met een referteverklaring of mondeling op de zitting
  • u reageert niet.

  Niet eens met verzoek

  Bent u het niet eens met het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag? Dan kunt u schriftelijk of mondeling reageren (verweren).

  Schriftelijk verweer

  In een verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Een advocaat stelt het verweerschrift op en dient het in bij de rechtbank

  Mondeling verweer

  U kunt ook alleen mondeling verweer voeren tijdens de zitting. U heeft hier geen advocaat voor nodig.

  Afzien van verweer met een referteverklaring

  Gaat u niet tegen het verzoek in? Dat kunt u met een zogenoemde referteverklaring laten weten aan de rechter. Dan laat u de beslissing aan hem over. U verklaart daarmee dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen, dat u geen verweerschrift indient en behandeling op een rechtszitting niet nodig vindt. Voor een referteverklaring is een advocaat verplicht.

  Geen reactie

  Reageert u helemaal niet? Dan roept de rechtbank u op voor de zitting. U ontvangt de oproep thuis. Komt u niet naar de zitting, dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag toegestuurd.

 • Ongeveer 6 weken voor de zitting roept de rechter alle betrokkenen op om deze bij te wonen. U krijgt bericht waar en wanneer de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt mondeling toe te lichten.

  Niet openbaar

  Zittingen over verzoeken over gezag zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt wie er aanwezig mogen zijn. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn.

  Kindgesprek minderjarig kind

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind. Een kind is niet verplicht om te komen en mag in plaats daarvan ook een brief sturen.

 • Ongeveer 4 weken na de zitting doet de rechter schriftelijk uitspraak. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. Heeft u als verweerder geen advocaat omdat u alleen mondeling heeft gereageerd? Dan ontvangt u de beschikking thuis.

  Niet eens? Hoger beroep mogelijk

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter, dan kunt u binnen 3 maanden hiertegen in beroep gaan. Lees meer over hoger beroep in een familiezaak.

Kosten procedure verzoek gezag

U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat.

Doorlooptijd procedure verzoek gezag

De procedure duurt minimaal 3 maanden tot meer dan 1 jaar, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.                     

Vraag en antwoord

Hoe krijg ik gezag over mijn kind als ik minderjarig ben?

Bent u de biologische moeder en 16 of 17 jaar? U kunt de rechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring. Een minderjarige vader kan geen gezag aanvragen.

Hoe lang duurt de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Na 2 weken ontvangt u op het adres waar het kind staat ingeschreven van de griffie een uittreksel uit het Gezagsregister. Vanaf dat moment oefent u samen het gezag uit over uw kind.

Wat kost de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Als u de aanvraag digitaal doet, kost het niets. Doet u de aanvraag per post dan moet u betalen voor bepaalde gemeentelijke documenten.

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.