Laden...

Kosten aanvragen gezag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ouderlijk gezag > Kosten aanvragen gezag

Als u het gezag over een kind jonger dan 18 jaar heeft, betekent dit dat u het kind moet opvoeden en verzorgen. Ouders krijgen vaak automatisch het ouderlijk gezag, maar soms is het nodig om gezag aan te vragen bij de rechter. De gezagsprocedures bij de rechter vallen onder het civiel recht. Soms bent u verplicht om een advocaat in te schakelen, soms niet.

Kosten aanvragen gezag

Aan de aanvraag van gezamenlijk gezag met een formulier zijn soms kosten verbonden. Aan een procedure bij de rechter zijn altijd kosten verbonden. Op deze pagina leest u meer over deze kosten.

Kosten aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)

Wilt u met de andere ouder gezamenlijk gezag aanvragen? Hiervoor hoeft u geen advocaat in te schakelen.

 • Doet u de aanvraag digitaal? Dan is dat gratis.
 • Doet u de aanvraag schriftelijk? Dan stuurt u diverse documenten mee die u moet opvragen bij de gemeente, zoals een geboorteakte. Daar zijn kosten aan verbonden. De hoogte van het bedrag verschilt per gemeente.

Kosten procedures Verzoek gezag en Verzoek meerderjarigheidsverklaring

Voor de procedures Verzoek gezag en Verzoek meerderjarigheidsverklaring bij de rechter moet u griffierechten betalen.

 • De griffierechten bedragen in 2021 € 309. 
 • Heeft u te weinig geld om dit te betalen? Dan geldt u als onvermogende en betaalt u € 85 aan griffierechten (2021). 

U moet u laten bijstaan door een advocaat, dat kost geld. Mogelijk krijgt u bijzondere bijstand of subsidie, zie verderop.

Wanneer geldt welk tarief?

De tarieven 2021 gelden voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2021.

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. Bij verzoekschriften geldt deze termijn vanaf de datum dat u het verzoekschrift heeft ingediend.

Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen.

De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

Let op, de hoogte van het griffierecht hangt van een aantal factoren af:

 • de hoogte van het bedrag waar het om gaat (de vordering)
 • het rechtsgebied waar de zaak onder valt
 • of u particulier of organisatie bent

 

Bijzondere bijstand griffiekosten

Als u een laag inkomen heeft, kunt u bij uw gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de griffiekosten. Uw gemeente bepaalt of u de bijzondere bijstand ontvangt. Voor meer informatie neemt u contact op met uw gemeente.

Tegemoetkoming in advocaatkosten

Kunt u de kosten van een advocaat en/of mediator niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand (of ‘toevoeging’). Hoeveel subsidie u ontvangt, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

 


Extra kosten naast griffierecht

Aan een procedure zijn mogelijk meer kosten verbonden, bijvoorbeeld voor een advocaat.

 

 

Vraag en antwoord

Hoe krijg ik gezag over mijn kind als ik minderjarig ben?

Bent u de biologische moeder en 16 of 17 jaar? U kunt de rechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring. Een minderjarige vader kan geen gezag aanvragen.

Wat zijn uw rechten en plichten als vader of duomoeder met erkenning maar zonder gezag?

 • U moet het kind onderhouden totdat het 21 jaar oud is
 • U hebt het recht en de plicht tot omgang met uw kind
 • U hebt recht op informatie over uw kind
 • U kunt gezag aanvragen als de biologische moeder het ermee eens is
 • U en het kind zijn elkaars wettelijke erfgenamen

Wat kost de aanvraag gezamenlijk gezag (formulier)?

Als u de aanvraag digitaal doet, kost het niets. Doet u de aanvraag per post dan moet u betalen voor bepaalde gemeentelijke documenten.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is alleen bij een procedure voor de civiele rechter verplicht. Bij een kantonprocedure is dit niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.