Over de CRvB

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere twee zijn de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

De Centrale Raad van Beroep wordt geleid door een bestuur, bestaande uit de president (voorzitter), een rechterlijk bestuurslid en een niet-rechterlijk bestuurslid. De Centrale Raad van Beroep bestaat uit een afdeling met vier werkstromen, een Bureau ondersteuning bedrijfsvoering en een Wetenschappelijk Bureau.

 

Zittingen

De zittingen van de Centrale Raad van Beroep zijn in beginsel openbaar en dus voor het publiek toegankelijk. Kort gezegd geldt er voor sommige zaken waarin een medisch geschil aan de orde is een uitzondering op het beginsel van openbare behandeling. Iedereen van 18 jaar of ouder kan een zitting als toeschouwer bijwonen. Personen jonger dan 18 jaar mogen dit alleen als de rechter daar toestemming voor geeft. Lees meer informatie over bijwonen zittingen.

Klachtenregeling

De Centrale Raad van Beroep heeft een klachtenregeling. Op grond van deze regeling kan iedereen (doorgaans een burger of een gemachtigde) een klacht indienen bij de Raad.
Algemene landelijke informatie over de rechterlijke macht in Nederland kunt u vinden in het onderdeel Recht in Nederland.

Locatie


Contactgegevens