Laden...

Start verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringzaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRaad voor de rechtspraak > Nieuws > Start verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringzaken
Den Haag, 12 juni 2017

Vanaf vandaag (12 juni 2017) moeten vreemdelingenadvocaten digitaal procederen in asiel- en bewaringzaken. Dat betekent dat ze als ze een rechtszaak starten, digitaal stukken moeten indienen. Gedurende de rechtszaak verrichten ze de proceshandelingen in een digitaal dossier. Dit levert veel tijdwinst en gemak op.

Asiel- en vreemdelingenbewaringszaken zijn de eerste zaken waarin het voor professionals verplicht wordt digitaal te procederen. In het kader van het digitaliserings- en moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie, wordt digitaal procederen voor juridische professionals in de verschillende rechtsgebieden gefaseerd verplicht. Voor particulieren blijft het mogelijk op papier te procederen als zij dat willen. Hiervoor is gekozen om de drempel tot de rechter zo laag mogelijk te houden.

Ervaring

In asiel- en bewaringszaken is er op vrijwillige basis al ruim ervaring opgedaan met de nieuwe manier van werken. Ruim 300 advocaten hebben al meer dan 6 duizend zaken digitaal ingediend. Er zijn 2 manieren om digitaal te kunnen procederen bij gerechten: via de digitale systemen Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak. Via deze systemen kan veilig informatie worden uitgewisseld.

Sneller en begrijpelijker

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, licht toe (zie filmpje) dat digitalisering rechtspraak sneller, begrijpelijker en inzichtelijker maakt. ‘Bij procedures op papier is weinig inzichtelijk wat er op welk moment gebeurt. Het kost bovendien heel veel tijd om papieren stukken steeds heen en weer te sturen. In het digitaal dossier dat elke rechtszaak straks heeft, is 24/7 voor alle partijen te zien wat de stand van zaken is.’ Vreemdelingenadvocaat Thomas Thissen legt uit dat er veel sneller kan worden gezocht in stukken en het scheelt veel sjouwwerk. Ook rechter Guus Kleijn ziet alleen maar voordelen in het niet meer hoeven te werken met papieren dossiers. Het gaat, zoals in het filmpje te zien is, vaak om enorme stapels papier, die met karretjes in de rechtbank worden rondgereden.

Volgende stap

Op 1 september 2017 wordt de volgende stap gezet. Met ingang van die datum wordt het voor advocaten in civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25 duizend euro die procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland, verplicht digitaal te procederen. Bij deze rechtbanken is het nu al mogelijk op vrijwillige basis digitaal te procederen in dit soort zaken.

​Meer informatie

Op rechtspraak.nl zijn webinars terug te kijken over digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken en in civiele handelsvorderingszaken. Voor eventuele hulp is het Rechtspraak Servicecentrum beschikbaar.

Zie ook: Modernisering rechtspraak

Uitspraken