Laden...

Centrale Balie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Opening Centrale Balie Paleis van Justitie Den Haag

De Centrale Balie is beperkt toegankelijk voor bezoekers* van 10:00 uur tot 16:30 uur. Als u wilt langskomen moet u eerst telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer: 088 361 20 12.

Onze diensten staan hieronder omschreven op alfabetische volgorde. Per dienst kunt u zien wat de mogelijkheden zijn. 

* Advocaten, tolken, deskundigen, getuigen en procespartijen die reeds in het gebouw aanwezig zijn (voor zittingen) kunnen ook bij de Centrale Balie terecht. Voor hen is een apart loket beschikbaar.

Waarvoor kunt u bij de Centrale Balie terecht?

 • Algemene voorwaarden | deze kunnen per post en e-mail aangevraagd of gedeponeerd worden.
 • Apostille en legalisatie  | Aanvragen opsturen per post. De gevraagde documenten zullen wij per post retourneren. De verwerking duurt minimaal 2 werkdagen. U kunt ook langskomen: maak dan wel een afspraak. U dient het griffierecht dan direct per PIN te betalen.
 • Deurwaardersexploten | kunnen in een gesloten envelop in brievenbus worden gedaan of na afspraak bij de balie worden aangeboden.
 • Echtscheidingsbeschikking opvragen | dit afschrift is schriftelijk aan te vragen per post of fax.
 • Eigen aangifte faillissement | per post naar de administratie. 
 • Erfrechtverzoeken | per post naar de administratie.
 • Gezagsregister uittreksel | aanvragen per mail, per post, per DigiD of na afspraak.                       
 • Instellen hoger beroep en cassatie | dit kan per post, per e-mail of per fax naar de betreffende afdeling (volmacht geven aan een medewerker) of aan de balie na afspraak.
 • Huwelijkse voorwaarden | per post naar de administratie.
 • Inname post | via de brievenbus. Aan koeriers wordt gevraagd om hun post af te geven bij de personeelsingang op de Prins Clauslaan 20, dus niet bij de hoofdingang. De koerier meldt zich en legt de poststukken neer vóór het beveiligingsloket. Een postmedewerker zal vanachter het loket voor ontvangst een stempel zetten of tekenen. We gebruiken momenteel geen digitale apparaten om te tekenen voor ontvangst.
 • Inzagekamer | uitsluitend op afspraak.
 • Kasbetalingen | Voor apostilles en legalisaties wordt een nota verzonden, mits op afspraak bij de Centrale Balie verkregen. De nota dient in dat geval  direct per pin voldaan te worden. Overige griffiegelden gaan via een bankbetaling aan het LDCR (bedrijven hebben meestal een rekening courant).
 • Non-appèl verklaring | per post naar de administratie.
 • Non-failliet verklaring | per post naar de administratie.
 • Nalatenschappen | per post naar de administratie of na afspraak.
 • Ouderlijk gezag | Aanvragen via www.rechtspraak.nl. U heeft hierbij DigiD nodig.
 • Rijbewijzen | uitsluitend na afspraak.
 • Tolkenbureau | afgetekende tolkenoproepen per post of mail of deponeren in het postbakje bij het bij het Tolken- en Vertaalbureau.
 • Togaverhuur | momenteel niet mogelijk.
 • Verzet | stuur uw verzetschrift per post naar het adres dat in de strafbeschikking staat vermeld.