Laden...

Centrale Balie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Opening Centrale Balie Paleis van Justitie Den Haag

De Centrale Balie is toegankelijk voor bezoekers van 08:30 uur tot 17:00 uur. De kas is toegankelijk tot 16:30 uur.

Onze diensten staan hieronder omschreven op alfabetische volgorde. Per dienst kunt u zien wat de mogelijkheden zijn.

Het e-mailadres van de Centrale Balie is: informatiebalie.dhg@rechtspraak.nl

Waarvoor kunt u bij de Centrale Balie terecht?

 • Algemene voorwaarden | of u kunt het per post of e-mail aanvragen of deponeren.
 • Apostille en legalisatie| of u kunt de aanvraag opsturen per post. De gevraagde documenten zullen wij per post retourneren, de verwerking duurt minimaal twee werkdagen.
 • Deurwaardersexploten.
 • Echtscheidingsbeschikking opvragen | of schriftelijk aan te vragen per post via de administratie of via Veilig mailcontact met Administratie Familierecht (zivver.com).
 • Eigen aangifte faillissement | per post naar de administratie. 
 • Gezagsregister uittreksel | of aan te vragen per mail of per post naar de administratie.
 • Instellen hoger beroep en cassatie
 • Inname post | of via de brievenbus. Aan koeriers wordt gevraagd om hun post af te geven bij de personeelsingang op de Prins Clauslaan 20, dus niet bij de hoofdingang. De koerier meldt zich bij de beveiligingsbalie en bied daar de poststukken aan. De beveiliger of een medewerk(st)er van de postkamer neemt de poststukken in ontvangst en kan een stempel zetten of tekenen voor ontvangst. We gebruiken momenteel geen digitale apparaten om te tekenen voor ontvangst.
 • Inzagekamer | uitsluitend op afspraak.
 • Kasbetalingen.
 • Non-appèl verklaring | of per post naar de administratie.
 • Nalatenschappen | of per post naar de administratie.
 • Ouderlijk gezag | Aanvragen via onze website. U heeft hierbij DigiD nodig. Lees meer over de procedure digitaal aanvragen ouderlijk gezag.
 • Rijbewijzen.
 • Togaverhuur | Togaverhuur is mogelijk.
 • Verzet | of stuur uw verzetschrift per post naar het adres dat in de strafbeschikking staat vermeld.