Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Noord-Holland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Noord-Holland > Veelgestelde vragen

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Noord-Holland een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Noord-Holland.

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt de akte per post of mail aanvragen bij:

  Locatie Alkmaar:

  Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 251
  1800 BG Alkmaar

  Veilig mailcontact met Non-verzet (zivver.com)

  Locatie Haarlem:

  Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

  Veilig mailcontact met Non-verzet(zivver.com)

  Nadat u de nota heeft betaald, krijgt u de akte zo spoedig mogelijk toegezonden.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.
  Meer over verklaring non-faillissement

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Noord-Holland aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Noord-Holland. 

  U kunt de aktemail aanvragen via de mail:Afdeling Insolventies Veilig mailcontact met Non failliet (zivver.com)

  Nadat u de nota heeft betaald, krijgt u de akte non-failliet zo snel mogelijk toegezonden.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om hiertegen in beroep te gaan.

  Als u niet in beroep wilt en u niet wilt wachten tot het einde van de beroepstermijn, kunt u een ‘akte van berusting’ tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

  Als na de beroepstermijn blijkt dat uw partner de ‘akte van berusting’ niet heeft ondertekend en uw partner ook geen beroep heeft aangetekend, kan bij de griffier van onze rechtbank – als daar de zaak voor het laatst aanhangig was - een ‘verklaring van non-appèl’ worden opgevraagd. Hierin geeft de rechtbank aan dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

 • Deponeren

  U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Noord-Holland door ze op te sturen naar of af te geven bij de informatiebalie van de locatie Haarlem of Alkmaar. Deze zullen worden ingeschreven. Na betaling van het griffierecht krijgt u de akte inschrijving toegestuurd.

  Opvragen

  Bij de rechtbank Noord-Holland gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen. U kunt dat persoonlijk of schriftelijk opvragen bij de informatiebalie van de locatie Haarlem (Appelaar) of Alkmaar. Geef bij uw aanvraag aan of u het document wilt afhalen of dat u het per post wilt krijgen.

  • Per post: U krijgt een nota toegestuurd. Zodra de nota is voldaan krijgt u het document toegestuurd.
  • Afhalen: U krijgt bericht wanneer het document voor u klaar ligt. Zodra u bij de informatiebalie heeft betaald, krijgt u het document mee.

  Houd u rekening met een verwerkingstijd, omdat de rechtbank het document op moet vragen bij het archief.

  Meer over algemene voorwaarden 
  Contact

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.
  Meer over afschrift huwelijkse voorwaarden


  Het is alleen mogelijk om een afschrift op te vragen bij de rechtbank Noord-Holland als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Noord-Holland.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Noord-Holland
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank
    
  U kunt het afschrift schriftelijk (per post of mail) opvragen bij de rechtbank Noord-Holland. Het afschrift wordt binnen 2 weken opgestuurd.

  Locatie Haarlem

  Rechtbank Noord-Holland
  Familie en jeugd
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

  E-mail: administratie.familie.rb-nho@rechtspraak.nl

  Locatie Alkmaar

  Rechtbank Noord-Holland
  Familiegriffie
  Postbus 251
  1800 BG Alkmaar

  E-mail: info.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar of Haarlem, kunt u een afschrift opvragen bij de afdeling Familie van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. U kunt het afschrift schriftelijk opvragen (ook per e-mail), telefonisch of aan de balie.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Noord-Holland

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Noord-Holland.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Noord-Holland voor meer informatie.

 • Ja, dat kan. U kunt het vakje per e-mail of telefonisch aanvragen (en opzeggen) via de klantenservice. Er zijn geen kosten aan verbonden.

  Het e-mailadres is klantenservice.rb-nho@rechtspraak.nl. Of neem telefonisch contact op via 088  361 11 99.

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de pagina onderwerpen. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Noord-Holland kunt u contact opnemen.

 

 Procedures

>Alles uitklappen

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen