Laden...

Organisatie rechtbank Oost-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Over de rechtbank > Organisatie rechtbank Oost-Brabant

Over rechtbank Oost-Brabant

Bij de rechtbank Oost-Brabant werken zo’n 730 medewerkers. Of je nu gerechtsjurist, bode, administratief medewerker, rechter of adviseur bent: samen dragen we bij aan een rechtvaardige en tijdige rechtspraak.

We behandelen op jaarbasis zo’n 100.000 zaken. Dat gebeurt in het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch (pal naast het centraal station) en in het gerechtsgebouw in het centrum van Eindhoven.

We zijn een organisatie met zelfbewuste medewerkers die verantwoordelijkheid krijgen en zich ook vrij voelen om initiatieven te nemen. Een organisatie waarin we samenwerken en werkplezier heel belangrijk vinden vanuit onze kernwaarden: ‘de rechtzoekende centraal’ en ‘aandacht voor elkaar’: ‘we doen het samen’. Bij ons staan vertrouwen, gelijkwaardigheid en veiligheid hoog in het vaandel, worden talenten benut en is er voor iedereen ruimte om initiatieven te nemen en om te leren van fouten.

We vinden het belangrijk te investeren in effectieve rechtspraak. Daarom hebben we  in Eindhoven de eerste wijkrechtbank van het land opgericht en verwijzen we rechtzoekenden met probleemschulden snel en goed naar de juiste instanties. Daarnaast voert onze rechtbank landelijke taken uit. Zo is het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren (CBM) bij onze rechtbank ondergebracht en hebben we een kenniscentrum erfrecht opgericht. Onze rechtbank is bovendien aangewezen als concentratierechtbank om grote strafzaken te behandelen, onder meer op het gebied van fraudedelicten. 

 

Werken bij

Er zijn regelmatig vacatures voor administratief medewerkers, juridisch adviseurs, rechters (in opleiding) en medewerkers bij bedrijfsvoering en facilitaire zaken. Zie de vacaturebank Rechtspraak voor openstaande vacatures van onze rechtbank:

Stages en afstuderen

We bieden studenten graag de kans om stage te lopen bij onze rechtbank. Kijk op onze website voor beschikbare stageplekken.

Contactgegevens

Met vragen kun je altijd contact opnemen met de collega’s van het team HRM via rbvacatures.denbosch@rechtspraak.nl.
Sollicitaties via dit e-mailadres nemen we niet in behandeling.

Kijkje nemen bij een zitting?

Wil je eerst eens een kijkje nemen bij een van onze zittingen? Je bent van harte welkom. 

Gerechtsbestuur

Het bestuur van de rechtbank houdt zich bezig met:

 • de algemene leiding
 • de organisatie en kwaliteit van de rechtspraak
 • de bedrijfsvoering van de rechtbank

Het gerechtsbestuur gaat niet over beslissingen van rechters. Rechters oordelen onafhankelijk.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een rechterlijk en een niet-rechterlijk lid. De voorzitter van het bestuur is een rechter en draagt de titel van president.Mr. S. Sicking-Sluis
Functie: President


Mr. W.J. Vierveijzer
Functie: Rechterlijk bestuurslid


dr.ir. R.E. Grift
Functie: Niet-rechterlijk bestuurslid

 Rechtsgebieden

>Alles uitklappen
 • De teams Bestuursrecht behandelen conflicten tussen overheid en personen of bedrijven, ook belastingrecht en vreemdelingenrecht vallen onder bestuursrecht. Denk aan zaken over bouwprojecten en/of bestemmingsplannen, het niet verlenen van een verblijfsvergunning aan een vreemdeling, het weigeren of intrekken van een uitkering of geschillen over lokale heffingen.


 • De teams Strafrecht behandelen misdrijven en overtredingen. Als concentratierechtbank behandelen de teams ook onder meer de grote zaken op het gebied van fraude, cybercrime, milieu, mensenhandel en drugs uit heel Zuid-Nederland. Denk daarnaast aan alle categorieën strafzaken, jeugdstrafzaken, de strafraadkamer en het kabinet rechter-commissaris.


 • Het team Civiel Recht behandelt conflicten van burgers die een geschil hebben met een andere burger of met een onderneming. Denk aan een ontbinding van een huurovereenkomst of een geschil tussen een medewerker en zijn werkgever of tussen een aannemer en een klant. De zaken worden behandeld door:

  • kantonrechter : bijvoorbeeld huur-, pacht-, consumentenkoop en arbeidszaken, sommige familie- en strafzaken, beroep tegen boetes, handelszaken tot €25.000, consumentenkrediet.
  • civiele rechter : handelszaken vanaf €25.000 en familiezaken


 • Het team Toezicht spreekt niet alleen recht, maar houdt ook toezicht in zaken waarin mensen onder curatele, bewind of mentorschap worden gesteld. Daarnaast behandelt het team verzoeken voor schuldsaneringen en faillissementen (insolventie).
  Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM maakt ook deel uit van het team.


 • Het team Familie- en Jeugdrecht behandelt zaken die spelen op het gebied van familierelaties zoals:

  • ondertoezichtstelling
  • uithuisplaatsing
  • bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen
  • echtscheiding en aanverwante zaken
  • verdelingszaken
  • overige familiezaken


 • Ook als er een rechtszaak is begonnen, kan mediation soms helpen een conflict gedeeltelijk of helemaal op te lossen. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. U kunt zelf mediation in een rechtszaak voorstellen, maar de rechter kan dit ook doen. Voordat de eerste afspraak kan worden gemaakt, moet u de mediator kiezen. Op de website van de Raad voor de rechtsbijstand staat een overzicht van mediators uit het MfN-register. Mediators worden in het MfN-register opgenomen als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.


Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of professionals voldoen aan de kwaliteitseisen voor curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

Concentratierechtbank

Rechtbank Oost-Brabant (locatie ‘s-Hertogenbosch) is een van de vier concentratierechtbanken. Een concentratierechtbank behandelt grote en ingewikkelde zaken van het Functioneel Parket en het Landelijk Parket. Voor dit soort zaken zijn gespecialiseerde rechtbanken nodig.

 

Kamer voor het notariaat

De kamer voor het notariaat valt onder de tuchtrechtspraak en behandelt notariszaken. Rechtbank Oost-Brabant behandelt zaken in eerste aanleg voor de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg

 

 

Wijkrechtspraak Oost-Brabant

Bij wijkrechtspraak staat niet de rechtszaak, maar de mens centraal. Bij wijkrechtspraak gaat iemand samen met (hulp)organisaties actief aan de slag met persoonlijke problemen. De aanpak richt zich op het voorkomen dat iemand nog een keer in de fout gaat of dat er andere problemen bijkomen.

PGTO: Procedure Gezamenlijke Toegang Ouders

Deze procedure is voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar die uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn. Zij leggen samen de onderwerpen aan de rechter voor waarover zij het niet eens kunnen worden.