Laden...

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Curatele, bewind en mentorschap > Landelijk kwaliteitsbureau CBM

Eisen professionals

In het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Rijksoverheid.nl) staat aan welke eisen professionals moeten voldoen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of u hieraan voldoet.


 Mededelingen voor (aspirant-)uitvoerders

>Alles uitklappen
 • Op de website kunt u aanvraagformulieren voor een VOG vinden. Door een wijziging moet u de gegevens van paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 voortaan zelf invullen. Het is ook van belang dat u bij de aanvraag van een VOG een bijlage meestuurt. Die bijlage zit achter het aanvraagformulier en vervangt de ondertekening bij paragraaf 2.5. Hier vindt u het formulier met de bijlage.

 • Vanaf 19 mei 2022 is het mogelijk om als assistent-mentor werkzaam te zijn. De opleidingseisen die gelden voor een assistent-mentor kunt u hier vinden. Hierop heeft de Expertgroep een aanvullende bepaling afgesproken. Iemand die werkzaam is als assistent-bewindvoerder en assistent-mentor dient bij een minimaal 24-urige werkweek tenminste 3 jaar werkervaring op te doen om aan de opleidingseis voor een bewindvoerder, mentor en curator te voldoen. Bij een minimaal 36-urige werkweek volstaat tenminste 2 jaar werkervaring. Het is belangrijk dat u in beide functies gemiddeld even veel uren werkervaring heeft opgedaan.

 • Als professionele uitvoerder mag u vanaf 1 januari 2022 per persoon voor wie u bewind of curatele voert éénmaal per jaar € 10 in rekening brengen voor extra bankkosten (€ 20 bij een economische eenheid, ongeacht het aantal bankrekeningen). Vermeld het bedrag in de rekening en verantwoording onder de post 'bankkosten' (niet als beloning) en specificeer het in een bijlage.

  Stopt het bewind/de curatele gedurende het jaar, omdat de maatregel wordt opgeheven, dan mag u toch het volledige bedrag van € 10 in rekening brengen. Bij een ontslag/benoeming mag de opvolgende uitvoerder de bankkosten pas in het erop volgende kalenderjaar in rekening brengen.

  Het genoemde bedrag is een totaalbedrag. Bij de Belastingdienst kunt u navragen of u over deze extra bankkosten btw in rekening moet brengen en afdragen. Als dat het geval is, dan mag er geen btw worden doorbelast bovenop de € 10.

  De expertgroep CBM besloot tot de tijdelijke regeling met ingang 2020. Deze regeling geldt totdat een nieuwe beloningsregeling is ingevoerd. De jaarlijkse indexering van de bestaande beloningsregeling heeft geen invloed op deze tijdelijke regeling.

  Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende rechtbank.

Professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden

Kwaliteitseisen professionals

U kunt namens uw organisatie een verzoek indienen om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden. Doorloop de hieronder beschreven stappen bij 'Toelatingsverzoek indienen'.

Aan welke opleidings- en werkervaringseisen moet ik voldoen? Hoe dien ik een handhavingsverzoek in? Hoe kan ik in contact komen met een medewerker van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM? Het antwoord op deze en andere vragen kunt u vinden bij Veelgestelde vragen over het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

Beoordeling

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of u aan de kwaliteitseisen voldoet. Of u vervolgens daadwerkelijk in een zaak tot professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wordt benoemd, bepaalt de daarvoor bevoegde kantonrechter.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van het verzoek om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden. Wel zijn er kosten verbonden aan de aanvraag van de benodigde Verklaring Omtrent het Gedrag, het inschakelen van een accountant voor een rapport feitelijke bevindingen en het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Vennoot of maat

Iedere vennoot of maat die professioneel curator, beschermingsbewindvoerder en/of mentor wil worden of blijven, moet als natuurlijk persoon individueel getoetst worden. Het is wel toegestaan om een gezamenlijk toelatings- en/of handhavingsverzoek in te dienen.

 

 

Toelatingsverzoek indienen

U kunt een verzoek indienen om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden als u aan de opleidings- en werkervaringseisen voldoet.

>Alles uitklappen
 • Beoordeel of u aan de opleidings- en werkervaringseisen voldoet. Een overzicht van de opleidings- en werkervaringseisen vindt u bij Veelgestelde vragen. Twijfelt u of u aan de eisen voldoet, dan kunt u dit voordat u een toelatingsverzoek (pdf, 683,5 KB) indient, laten toetsen door de kantonrechter. Hoe dit werkt, leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 643 KB).

  Voor een opleidingstoets hanteert het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM een streeftermijn van vier weken.

 • In de checklist toelating (pdf, 289,6 KB) kunt u zien welke documenten nodig zijn voor het beoordelen van uw verzoek.

  Zodra uw verzoek volledig is, kunt u de ingevulde checklist en bijbehorende stukken in pdf-formaat via e-mail sturen naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post indienen (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA 's-Hertogenbosch). U dient daarbij de volgorde van de checklist aan te houden en de bijlagen te benoemen met het nummer dat overeenkomt met het nummer op de checklist.

  Meer informatie vindt u in de antwoorden op de veelgestelde vragen.

 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 16 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst.

  Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daarover bericht.

  Wanneer u aan de kwaliteitseisen voldoet, worden alle rechtbanken daarvan op de hoogte gesteld. Het is aan de toezichthoudende rechtbank om te beoordelen of die rechtbank u benoembaar acht in individuele zaken. Om dit te kunnen beoordelen vindt in veel gevallen eerst nog een kennismakingsgesprek plaats bij de toezichthoudende rechtbank.

Handhavingsverzoek indienen

Professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren moeten jaarlijks aantonen dat zij nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voert de handhavingscontrole uit.

Het handhavingsverzoek moet op tijd worden ingediend bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Als het verzoek niet is ingediend op de handhavingsdatum, dan kan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM niet vaststellen of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Het gevolg hiervan is dat de rechtbanken u niet zullen benoemen in zaken.

>Alles uitklappen
 • In de checklist handhaving (pdf, 276,8 KB) kunt u zien welke documenten nodig zijn voor het beoordelen van uw verzoek. Hieronder wordt een aantal onderdelen toegelicht:

  Verzoek indienen:

  Zodra uw verzoek volledig is, kunt u de ingevulde checklist en bijbehorende stukken in pdf-formaat via e-mail sturen naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post indienen (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA 's-Hertogenbosch). U dient daarbij de volgorde van de checklist aan te houden en de bijlagen te benoemen met het nummer dat overeenkomt met het nummer op de checklist.

  Meer informatie over (onderdelen van) uw handhavingsverzoek vindt u in de veelgestelde vragen en de checklist handhaving (pdf, 276,8 KB).

 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 16 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst.

  Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daarover bericht.

Omzetting rechtsvorm indienen

Wanneer de rechtsvorm van uw organisatie wijzigt, bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een bv, kan dit gevolgen hebben voor uw aanstelling als curator, beschermingsbewindvoerder of mentor. Daarom moet u dat melden bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Dit werkt als volgt.

>Alles uitklappen
 • Als de rechtsvorm van uw onderneming is gewijzigd, kunt u een verzoek indienen voor omzetting van de rechtsvorm. In de checklist omzetting rechtsvorm (pdf, 1,1 MB) kunt u zien welke documenten nodig zijn voor het beoordelen van uw verzoek.

  Zodra uw verzoek volledig is, kunt u de ingevulde checklist en bijbehorende stukken in pdf-formaat via e-mail sturen naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post indienen (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA 's-Hertogenbosch). U dient daarbij de volgorde van de checklist aan te houden en de bijlagen te benoemen met het nummer dat overeenkomt met het nummer op de checklist.

 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 8 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst.

  Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daarover bericht.

 

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Contactgegevens

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden bij de veelgestelde vragen? Neem contact met ons op:

Telefoon: 088 361 11 06
E-mail: kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl

Postadres: Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Cluster Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres: Leeghwaterlaan 8, 5223 BA te 's-Hertogenbosch

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur.

Klachten

Het Landelijk kwaliteitsbureau CBM heeft een klachtenregeling. Bent u ontevreden over de gang van zaken binnen het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM? Dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de rechtbank. Bijvoorbeeld als u:

 • te lang moet wachten op de afhandeling van uw zaak
 • vindt dat u niet correct te woord bent gestaan
 • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de medewerkers van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM.

U kunt geen klacht indienen over de inhoud en motivering van de uitkomst van de kwaliteitscontrole CBM.