Laden...

Herroepen voorwaardelijke invrijheidstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksProcedures > Voorwaardelijke invrijheidstelling > Herroepen voorwaardelijke invrijheidstelling

Let op: deze procedure geldt voor veroordeelden wiens straf is uitgesproken vóór 1 juli 2021.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Om uw invrijheidstelling te herroepen, dient het OM een vordering in bij de rechtbank.

  Welke rechtbank?

   Bij welke rechtbank het OM de vordering in moet dienen, hangt af van de reden waarom het OM de v.i. wil herroepen.

  Nieuw strafbaar feit

  Als u ervan verdacht wordt een nieuw strafbaar feit te hebben gepleegd voor het einde van de proeftijd, moet het OM de vordering indienen bij de rechtbank die bevoegd is om over dat nieuwe strafbare feit te oordelen.

  Overige situaties

  In alle andere gevallen moet het OM de vordering indienen bij de rechtbank die over het oorspronkelijke strafbare feit heeft geoordeeld.

   

   Bepalen datum door rechtbank

  Nieuw strafbaar feit

  Als het OM uw invrijheidstelling wil herroepen omdat u opnieuw verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, behandelt de rechtbank de vordering tot herroeping tegelijkertijd met de strafzaak van het nieuwe feit.

  Overige situaties

  In alle andere gevallen zal de rechtbank na ontvangst van de vordering zo snel mogelijk een datum bepalen voor een zitting.

   

   Advocaat

  Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen. Als u zonder advocaat op de zitting verschijnt, onderzoekt de rechter of u zich ervan bewust bent wat er van u verwacht wordt. De rechtbank kan op uw verzoek een advocaat aan u toevoegen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

   

 • U ontvangt een brief van het OM waarin u wordt opgeroepen om op de zitting te verschijnen.

   

 • Er is altijd een zitting. De vordering kan door 1 of door 3 rechters (de meervoudige kamer) worden behandeld. Als bijvoorbeeld het nieuwe strafbare feit waarvan u wordt verdacht een zwaar misdrijf betreft, zal de v.i.-vordering samen met dat nieuwe misdrijf door de meervoudige kamer worden behandeld.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan kunt u de vragen van de rechter beantwoorden en krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Komt u niet, dan kunt u een advocaat machtigen om tijdens de zitting namens u het woord te voeren. Als de rechter het nodig vindt dat u aanwezig bent, kan hij dit wel in een bevel eisen.

  Openbaar

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen boven de 12 jaar deze mag bijwonen. De voorzitter van de rechtbank kan aan iemand tot 18 jaar de toegang weigeren als hij het ongepast vindt dat deze de zaak bijwoont.

   

   

   

  Tolk

  Als u niet goed Nederlands spreekt of begrijpt of als u doof of slechthorend bent, kan er door de officier van justitie of de rechter een tolk geregeld worden die u kosteloos bijstaat. U of uw advocaat moet dit bij voorkeur ruim voor de zittingsdatum aangeven.

   

  Getuigen en deskundigen

  Zowel u als het OM zijn bevoegd getuigen en deskundigen op te roepen om op de zitting te verschijnen.

  Reclassering

  Als u onder toezicht staat van de reclassering, roept het OM uw toezichthouder als getuige op. De reclassering stelt meestal vooraf een rapport op, maar de rechter wil vaak zelf ook nog vragen stellen.

  Verloop zitting

  Tijdens de zitting bespreekt de rechter de vordering van het OM. Ook mag u zelf een toelichting geven. Het OM komt daarna aan het woord. U en het OM mogen hierna op elkaars standpunten reageren. U mag in de praktijk als laatste spreken.

 • De rechter doet vaak direct uitspraak, maar in ieder geval binnen 2 weken. De rechter kan de volgende beslissingen nemen.

  Toewijzen vordering

  U komt weer vast te zitten. U wordt pas weer in (voorwaardelijke) vrijheid gesteld op de in de vordering aangegeven datum.

  Afwijzen vordering

  U blijft op vrije voeten. U dient zich uiteraard tot aan het eind van de periode van uw v.i. aan de voorwaarden te houden.

  Deels afwijzen

  De rechter bepaalt zelf een nieuwe datum voor de v.i. De rechter kan het OM adviseren over het stellen van bijzonder voorwaarden, maar het OM is als enige bevoegd de voorwaarden op te leggen.

   

 • U kunt niet in hoger beroep tegen de beslissing van de rechter behalve als de herroeping samenhangt met het feit dat u bent veroordeeld voor een nieuw strafbaar feit. In dat laatste geval kunt u hoger beroep instellen tegen de veroordeling voor dat nieuwe strafbare feit en tegelijkertijd ook voor de herroeping van de v.i.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact