Laden...

Schorsen voorwaardelijke invrijheidstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksProcedures > Voorwaardelijke invrijheidstelling > Schorsen voorwaardelijke invrijheidstelling

Let op: deze procedure geldt voor veroordeelden wiens straf is uitgesproken vóór 1 juli 2021.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Als u zich niet aan de voorwaarden van de v.i. houdt, kan de officier van justitie u laten aanhouden en bij de rechter-commissaris een vordering tot schorsing van de v.i. indienen. Vaak wordt schorsing ook vooruitlopend op een vordering tot herroeping gevorderd.

  Welke rechtbank?

  Bij welke rechtbank het OM de vordering in moet dienen, hangt af van de reden waarom het OM de v.i. wil schorsen.

  Nieuw strafbaar feit

  Als u ervan verdacht wordt een nieuw strafbaar feit te hebben gepleegd, moet het OM de vordering indienen bij de rechtbank die bevoegd is om over dat nieuwe strafbare feit te oordelen.

  Overige situaties

  In alle andere gevallen moet het OM de vordering indienen bij de rechtbank die over het oorspronkelijke strafbare feit heeft geoordeeld.

   

   

   

 • Bij een vordering tot schorsing is er geen zitting. Wel moet de rechter-commissaris u horen.

  Tolk

  Als u niet goed Nederlands spreekt of begrijpt of als u doof of slechthorend bent, kunt u aan de officier van justitie of de rechtbank vragen om een tolk. Deze mag bij het verhoor door de rechter-commissaris aanwezig zijn.

  Advocaat

  De rechtbank kan op uw verzoek een advocaat aan u toevoegen, maar u bent niet verplicht een advocaat in te schakelen.

   

 • De rechter-commissaris wijst de vordering af

  U wordt onmiddellijk weer voorwaardelijk in vrijheid gesteld. U dient zich uiteraard tot aan het eind van de periode van v.i. aan de voorwaarden te houden.

  De rechter-commissaris wijst de vordering toe

  U komt in een penitentiaire inrichting, in ieder geval totdat de rechtbank de vordering tot herroeping behandelt of totdat de periode van uw v.i. voorbij is.

   

 • U kunt niet in hoger beroep tegen de beslissing van de rechter-commissaris.

   


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact