Laden...

Uitstellen of afstellen voorwaardelijke invrijheidstelling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksProcedures > Voorwaardelijke invrijheidstelling > Uitstellen of afstellen voorwaardelijke invrijheidstelling

Let op:  per 1 juli 2021 is de v.i.-regeling gewijzigd
Is uw onvoorwaardelijke gevangenisstraf uitgesproken op of na 1 juli 2021? Dan gelden er voor voorwaardelijke invrijheidstelling (vaak afgekort tot v.i.) nieuwe regels. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • de v.i. gaat niet langer automatisch in, maar het Openbaar Ministerie neemt voor iedere veroordeelde een individuele beslissing.
 • de v.i. wordt maximaal 2 jaar.
 • u kunt bezwaar indienen als het Openbaar Ministerie beslist dat u (voorlopig) niet voor v.i. in aanmerking komt of als het Openbaar Ministerie de voorwaardelijke invrijheidstelling terugdraait en u weer vastzet.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Uitgangspunt van de regeling v.i. is dat veroordeelden met een straf van meer dan een jaar in aanmerking komen voor v.i. Als het OM niet wil dat u wordt vrijgelaten, dient de officier van justitie een vordering tot uitstel of afstel in bij de rechtbank die over het oorspronkelijke strafbare feit heeft geoordeeld. Totdat de rechter een beslissing heeft genomen over de vordering, wordt u nog niet in voorwaardelijke vrijheid gesteld.

  Bepalen datum door rechtbank

  De rechtbank bepaalt na ontvangst van de vordering zo snel mogelijk een datum voor een zitting.

  Advocaat

  Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen. Mocht u op de zitting verschijnen zonder advocaat, dan onderzoekt de rechter of u zich ervan bewust bent wat er van u verwacht wordt. De rechtbank kan op uw verzoek een advocaat aan u toevoegen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

   

 • Er is altijd een zitting. Dit is meestal een zitting met 1 rechter (enkelvoudige zitting).


  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan kunt u de vragen van de rechter beantwoorden en krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Komt u niet, dan kunt u ook een advocaat machtigen om namens u tijdens de zitting het woord te voeren. Als de rechter het nodig vindt dat u aanwezig bent, kan hij dit wel in een bevel eisen.

  Openbaar

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen boven de 12 jaar deze mag bijwonen. De voorzitter van de rechtbank kan aan iemand tot 18 jaar de toegang weigeren als hij het ongepast vindt dat deze de zaak bijwoont.

   

  Tolk

  Als u niet goed Nederlands spreekt of begrijpt of als u doof of slechthorend bent, kan er door de officier van justitie of de rechter een tolk geregeld worden die u kosteloos bijstaat. U of uw advocaat moet dit bij voorkeur ruim voor de zittingsdatum aangeven.

   

  Getuigen en deskundigen

  Zowel u als het OM zijn bevoegd getuigen en deskundigen op te roepen om op de zitting te verschijnen.

   

  Verloop zitting

  Tijdens de zitting bespreekt de rechter de vordering van het OM. Ook mag u zelf een toelichting geven. Het OM komt daarna aan het woord. U en het OM mogen hierna op elkaars standpunten reageren. U mag als laatste spreken.

   

   

 • De rechter doet vaak direct uitspraak, maar in ieder geval binnen 2 weken. De rechter kan het volgende besluiten.

  Toewijzen vordering

  De rechter stelt het OM in het gelijk en wijst de vordering toe.

  Bij uitstel

  U wordt pas vrijgelaten op de door het OM gevraagde tijdstip. Aan die invrijheidstelling kan het OM voorwaarden verbinden.

  Bij afstel

  U wordt pas in vrijheid gesteld als u uw straf volledig heeft uitgezeten. Aan die invrijheidstelling zijn dan geen voorwaarden meer verbonden.

   

   Afwijzen vordering

  Geheel afwijzen

  U wordt op de gebruikelijke datum in voorwaardelijke vrijheid gesteld. U moet zich uiteraard tot aan het eind van de periode van v.i. aan de voorwaarden te houden.

  Gedeeltelijk afwijzen

  De rechtbank bepaalt zelf een nieuwe datum voor de v.i. De rechter kan het OM adviseren over het stellen van bijzonder voorwaarden. Het OM is zelf als enige bevoegd de voorwaarden op te leggen.

   

   

   

   

 • U kunt niet in hoger beroep tegen de beslissing van de rechter.

   

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact