Laden...

Procedure bewind stoppen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Bewind > Procedure bewind stoppen

Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan.

U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Procedure bewind stoppen

Bewindvoering stopt alleen vanzelf bij tijdelijk bewind of als de betrokkene overlijdt. In alle andere gevallen stopt het bewind alleen als de kantonrechter dit uitspreekt.

     

>Alles uitklappen
 • Bewind eindigt automatisch:

  • aan het einde van de periode waarvoor de maatregel is opgelegd
  • door het overlijden van de persoon die onder bewind staat (betrokkene) De bewindvoerder moet de kantonrechter schriftelijk informeren over het overlijden van de betrokkene. Dit moet hij zo snel mogelijk doen.
  • door ondercuratelestelling van betrokkene

  De bewindvoerder dient bij het einde van bewind de eindrekening en verantwoording in. Daarmee legt hij verantwoording af.

  Lees meer over eindrekening en verantwoording.

  Opheffing via de kantonrechter

  Eindigt het bewind niet automatisch? Dan kunt u bewind laten stoppen via een procedure bij de kantonrechter. De kantonrechter kan ook aan de bewindvoerder en de betrokkene voorstellen het bewind te stoppen. Zij kunnen zeggen wat ze van het voorstel vinden en of ze er wel of niet mee akkoord gaan.

 • Iedereen die een aanvraag voor bewind mag indienen, kan de kantonrechter vragen om het bewind te stoppen. Bijvoorbeeld als de betrokkene weer zijn geldzaken kan regelen. Of als doorgaan met de maatregel niet zinvol is. De persoon die het opheffingsverzoek indient is de verzoeker.
  Hieronder leest u hoe u als verzoeker het verzoek indient.

 • U schrijft een brief aan de kantonrechter. Hierin schrijft u op:

  • uw voornamen, naam, adres en woonplaats
  • de datum waarop u het verzoek schrijft
  • dat u vraagt om het stoppen van bewind en waarom
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de bewindvoerder
  • uw handtekening

  Stuur het verzoek naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar de betrokkene woont.

 • De kantonrechter roept de volgende personen op voor een mondelinge behandeling van het verzoek (zitting):

  • de verzoeker
  • de betrokkene
  • de bewindvoerder
  • andere belanghebbenden als die er zijn

  Tijdens de zitting bespreekt de kantonrechter het verzoek met alle aanwezigen. Hierna doet hij uitspraak. Hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek of het verzoek afwijst.

  Gaat de kantonrechter akkoord met het verzoek? Dan stopt het bewind. De bewindvoerder moet dan eindrekening en verantwoording afleggen.

  Lees meer over eindrekening en verantwoording.

  Wijst de kantonrechter het verzoek af? Dan loopt het bewind gewoon door.

  Beschikking

  De kantonrechter zet de uitspraak op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt de beschikking zo snel mogelijk na de zitting naar:

  • de verzoeker
  • de betrokkene
  • de bewindvoerder
  • de belanghebbende(n)

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het als verzoeker, betrokkene, bewindvoerder of belanghebbende niet eens met de beslissing van de kantonrechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • Hoger beroep

  In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? Dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Verwijdering uit Centraal Curatele- en bewindregister

  Als de kantonrechter het bewind stopt, dan maakt de griffie dit bekend in het Centraal Curatele- en bewindregister (het CCBR). De griffie verwijdert de registratie zodra de beslissing definitief is. Dit is het geval als de termijn om in hoger beroep te gaan voorbij is. Is het bewind geregistreerd in het kadaster of het handelsregister? Dan verwijdert de bewindvoerder deze registraties.

Kan iemand niet goed beslissen over zijn persoonlijke zaken?

Het kan voorkomen dat een betrokkene wel zijn geldzaken kan regelen, maar niet zelf kan beslissen over zijn persoonlijke zaken. Zoals zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dan is het mogelijk om bij de kantonrechter een verzoek om mentorschap in te dienen. Mentorschap staat los van bewindvoering. U kunt dus altijd alleen om mentorschap vragen bij de kantonrechter.

 

Kosten procedure bewind stoppen

Voor het stoppen van bewind betaalt u griffierechten. Dit zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de kantonrechter. Schakelt u een advocaat in? Dan betaalt u ook daarvoor.

Doorlooptijd procedure bewind stoppen

Over het algemeen vindt de zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum