Erfrechtprocedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Erfenis > Erfrechtprocedures

Bent u erfgenaam? Soms leidt een erfenis tot een procedure bij de rechter. Bijvoorbeeld bij het verwerpen of beneficiair aanvaarden van een erfenis. Of als u het niet eens bent met de verdeling van een erfenis.

De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). In een verdelingsprocedure kan een advocaat verplicht zijn. Voor het aanvaarden of verwerpen van een erfenis bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Erfrechtprocedures

 Aanvaarden of verwerpen

Bent u erfgenaam? U kunt een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Verdelen

Bent u een van de erfgenamen en bent u het niet eens met de verdeling van de erfenis? U kunt een procedure starten bij de rechter.

 Als er een vereffening plaatsvindt, zijn bijzondere regels van toepassing. Er vindt een vereffening plaats:

  • als iemand een erfenis beneficiair aanvaardt, of:
  • als de rechtbank een vereffenaar benoemt (bijvoorbeeld omdat de verdeling van de erfenis niet soepel loopt).
Welke bijzondere regels in deze gevallen gelden en wat u dan (als vereffenaar) moet doen leest u in de Richtlijnen Vereffening nalatenschappen (pdf, 369,7 KB) met als bijlage het formulier boedelbeschrijving erfrecht (pdf, 784,4 KB)
Uitgebreide informatie over erfrechtprocedures bij de kantonrechter vindt u in de Handleiding erfrechtprocedures bij de kantonrechter (pdf, 955,2 KB). De handleiding is bedoeld voor (juridische) professionals en de erfgenamen die bij de afwikkeling van een nalatenschap zijn betrokken.

Niet eens met erfbelasting?

Als u een erfenis krijgt, kunt u erfbelasting (Belastingdienst.nl) verschuldigd zijn. Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag? Dan kunt u bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. Bent u het vervolgens niet eens met de uitkomst van de bezwaarprocedure? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter

Boedelregister

Informatie over een erfenis kunt u opzoeken in het boedelregister. Denk aan verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of verworpen. Of gegevens van de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis.

Elke rechtbank heeft een eigen boedelregister. Ieder register is openbaar. Hoe u het boedelregister kunt inzien verschilt per rechtbank.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is bij het aanvaarden of verwerpen van een erfenis niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een notaris, een advocaat of andere juridisch adviseur. De medewerkers van de rechtbank kunnen u geen juridisch advies geven.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum