Laden...

Boedelregister

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Registers > Boedelregister

Boedelregister bij de rechtbank

Iedere rechtbank heeft een eigen boedelregister. Dit register is openbaar. U kunt het kosteloos inzien of er een uittreksel uit opvragen. Uw verzoek moet betrekking hebben op een bepaalde nalatenschap (zie Besluit boedelregister, artikel 7 (wetten.overheid.nl)).

De laatste woonplaats van de overledene is bepalend. De rechtbank die deze woonplaats binnen haar werkgebied heeft, heeft de gegevens opgenomen in het boedelregister.

Hoe u het boedelregister kunt inzien en hoe u een uittreksel uit het boedelregister kunt opvragen, verschilt per rechtbank:

Wat staat in het boedelregister?

In het boedelregister staan rechtsfeiten rondom opengevallen nalatenschappen. Een nalatenschap 'valt open' zodra de erflater overlijdt.

Rechtsfeiten zijn bijvoorbeeld:

  • verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard of verworpen
  • gegevens van de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis
  • gegevens van de vereffenaar (een persoon die door de rechter is benoemd om de nalatenschap af te wikkelen, ofwel te vereffenen)

Onderdeel van de vereffening van de nalatenschap is dat er een boedelbeschrijving moet worden opgemaakt. Deze geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van de nalatenschap. Zo kunnen schuldeisers nagaan of er een positief saldo is en of er bezittingen zijn die verkocht kunnen worden. Via het boedelregister kunnen schuldeisers opzoeken met wie ze contact moeten opnemen voor inzage in de boedelbeschrijving.

Wat staat er niet in?

De boedelbeschrijving zélf komt niet in het boedelregister terecht. Ook worden geen gegevens geregistreerd die betrekking hebben op echtscheiding. Bijvoorbeeld de verdeling en verrekening van de gemeenschap van goederen als u getrouwd bent en gaat scheiden.

Bent u bewindvoerder? En bent u op deze pagina gekomen omdat u meer informatie wilt over het maken van een boedelbeschrijving ? Ga dan naar de pagina met speciale informatie voor de bewindvoerder.


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


volg ons op instagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Lees meer over contact via WhatsApp