Laden...

Algemeen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Omgevingsvergunning

Heeft een overheidsorganisatie een omgevingsvergunning verleend of geweigerd en uw bezwaar daartegen afgewezen? Of is een omgevingsvergunning verleend en vindt u dat er te weinig rekening is gehouden met uw zienswijze tegen de ontwerpvergunning? Vanaf het besluit van de overheidsorganisatie heeft u 6 weken de tijd om hiertegen in beroep te gaan bij de rechter.

De beroepsprocedure omgevingsvergunning is een bestuursrechtelijke procedure. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Algemeen

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is de officiële (noodzakelijke) toestemming van een overheidsorganisatie zoals een college van b & w van een gemeente om bepaalde activiteiten te verrichten. Bijvoorbeeld het bouwen van een serre of een dakkapel, het verbouwen van een huis, het plaatsen van zonnepanelen of het slopen van bouwwerken. De omgevingsvergunning kan ook vereist zijn voor het kappen van een boom, het maken van een uitweg of een bedrijfsmatige activiteit die hinder voor het milieu kan veroorzaken.

Een omgevingsvergunning is vaak nodig, maar soms is bouw of sloop vergunningvrij. Bij het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen om te zien of een omgevingsvergunning nodig is en een omgevingsvergunning aanvragen.

 

Waar vindt u aanvragen en besluiten over een omgevingsvergunning?

U kunt de aanvragen voor omgevingsvergunningen en de besluiten van overheidsorganisaties inzien (overheid.nl).

 

Wanneer kunt u in beroep gaan?

Als u in beroep gaat, vraagt u de rechter om een oordeel over een beslissing van een overheidsorganisatie. In de volgende situaties kunt u in beroep gaan:

  • u bent de aanvrager van een omgevingsvergunning. De overheidsorganisatie heeft uw aanvraag afgewezen. Daartegen heeft u bezwaar gemaakt. Of u heeft een zienswijze (een brief met daarin uw mening over een voornemen om ergens een omgevingsvergunning voor te verlenen) ingediend bij de overheidsorganisatie. Uw bezwaar is (gedeeltelijk) afgewezen of er is volgens u onvoldoende rekening gehouden met uw zienswijze.
  • er is aan bijvoorbeeld uw buurman een omgevingsvergunning verleend en u heeft daartegen bezwaar gemaakt, dat (gedeeltelijk) is afgewezen. Of u heeft een zienswijze (een brief met daarin uw mening over een voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen) ingediend en er is volgens u onvoldoende rekening gehouden met uw zienswijze.

Het hangt af van de procedure die de overheidsorganisatie heeft moeten volgen of u bezwaar kunt maken tegen een genomen besluit, of een zienswijze kunt geven over een voorgenomen besluit.

 

Tot wanneer kunt u in beroep gaan?

Na een besluit van een overheidsorganisatie heeft u 6 weken de tijd om ertegen in beroep te gaan bij de rechter. U volgt hiervoor de beroepsprocedure omgevingsvergunning.

 

Is een advocaat verplicht?

De beroepsprocedure omgevingsvergunning is een procedure die bij de bestuursrechter wordt gevoerd. U bent niet verplicht om een advocaat of gemachtigde in te schakelen.

 

Kunt u niet wachten op de uitspraak van de rechter?

Als een omgevingsvergunning is verleend, mag de bouw of sloop starten, ook als u nog in beroep wilt gaan. Wilt u dit voorkomen? Of kunt u vanwege acute financiële nood of gevaar voor het voortbestaan van uw onderneming niet wachten op de beslissing van de rechter in de beroepsprocedure? U kunt de rechter vragen om een voorlopige beslissing te nemen. Dit doet u door een zogeheten voorlopige voorziening aan te vragen.

 

Relevante onderwerpen:

 

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.