Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Gerechtshoven > Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Adressen

Bezoekadres Arnhem

Paleis van Justitie
Walburgstraat 2-4
6811 CD Arnhem

Bezoekadres Leeuwarden

Paleis van Justitie (Zittingen)
Wilhelminaplein 1
8911 BS Leeuwarden

Gerechtsgebouw (Kantoren)
Zaailand 102
8911 BN Leeuwarden

Bezoekadres Zwolle

Gerechtsgebouw (Zittingen)
Schuurmanstraat 2
8011 KP Zwolle

 

Openingstijden

Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Telefoonnummer

088 - 361 81 81

Ressort

Werk- en rechtsgebied gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 

 

Nieuws gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  Nieuws gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

 

 

Het hof straft voormalig notaris zwaarder wegens valsheid in geschrifte en witwassen19-9-2017 22:00:00<p>Voor witwassen en valsheid in geschrifte heeft het hof een notaris een zwaardere straf opgelegd dan de rechtbank Gelderland. Zowel het OM als de verdachte waren in hoger beroep gegaan.</p>
Overeenkomst Dokterswacht met waarnemend huisarts opzegbaar met in achtneming opzegtermijn29-8-2017 22:00:00<p>Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij tussenarrest van 29 augustus 2017 een voorschot genomen op haar eindarrest in de zaak tussen Dokterswacht Friesland en een waarnemend huisarts.</p>
Zakkenrollerij van bejaarde mensen wordt door het hof aanmerkelijk zwaarder bestraft23-8-2017 22:00:00<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p>Voor het beroven van bejaarde mensen heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden twee verdachten veroordeeld tot een hogere straf dan opgelegd door de politierechter. De beide verdachten waren in hoger beroep gegaan.</p>

Vraag en antwoord

Mag ik mensen meenemen als ik ter zitting moet verschijnen?

Dat is afhankelijk van het soort zaak. Een groot deel van de zaken is openbaar. Bekijk welke zaken openbaar zijn en welke niet.

Hoe dien ik een klacht in over het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Bij welke hoflocatie moet het hoger beroep worden ingediend?

In het zaakverdelingsreglement is aangegeven op welke zittingsplaats van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de rechtzoekende terecht kan.