Laden...

Werk- en rechtsgebied gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksGerechtshoven > Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden > Werk- en rechtsgebied

Ressort Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Nederland en Overijssel, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State). Er werken ongeveer 400 mensen in vaste dienst.

Rechtsgebieden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt zaken in de volgende rechtsgebieden:

Locaties

Er zijn twee kantoorlocaties en negen wettelijke zittingsplaatsen (waarvan de zittingsplaatsen Arnhem, Leeuwarden en Zwolle permanent door het hof worden gebruikt):

  • Arnhem, paleis van justitie (hier zetelt het gerechtsbestuur)
  • Leeuwarden, paleis van justitie en gerechtsgebouw
  • Zwolle, gerechtsgebouw

Verdeling van zaken

In het zaaksverdelingsreglement is vastgelegd voor welke zaken de rechtzoekende op welke zittingsplaats van het gerechtshof terecht kan.

Hoofdregel voor de behandeling van zaken

Locatie Arnhem
Het hoger beroep tegen de beslissingen van:

  • de rechtbank Gelderland,
  • de rechtbank Midden-Nederland, gedaan in de zittingsplaatsen Utrecht en Amersfoort,
  • de rechtbank Overijssel, gedaan in de zittingsplaatsen Almelo en Enschede.

Locatie Leeuwarden
Het hoger beroep tegen de beslissingen van:

  • de rechtbank Midden-Nederland gedaan in de zittingsplaatsen Almere en Lelystad,
  • de rechtbank Noord-Nederland,
  • de rechtbank Overijssel gedaan in de zittingsplaats Zwolle.

Uitzonderingen op de hoofdregel zijn vermeld in het zaaksverdelingsreglement.