Laden...

Familie en relaties

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Familie en relaties

Door het coronavirus kunnen procedures en regelingen anders zijn dan normaal.

 

 

Alle procedures familie en relatie

 • U en of uw partner wil scheiden. U gaat naar de rechter om een echtscheidingsverzoek in te dienen en bijvoorbeeld alimentatie te regelen.
 • Voor een Nederlands kind dient u een adoptieverzoek in bij de rechtbank. Bij een buitenlands kind hoeft u alleen in specifieke situaties naar de rechter.
 • Om ouderlijk gezag uit te oefenen over uw kind moet u in principe 18 jaar of ouder zijn. Bent u een moeder van 16 of 17 jaar dan beslist de kinderrechter op verzoek of hij een meerderjarigheidsverklaring uitspreekt.
 • De kinderrechter kan op verzoek een kind uit huis plaatsen. U kunt zelf geen verzoek indienen. U kunt wel reageren als u het niet eens bent met het verzoek.
 • Wilt u een voogd aanwijzen? Of bent u als voogd aangewezen of door de rechtbank benoemd en wilt u dit aanvaarden of weigeren? Lees hoe u dit doet.
 • Hoe verloopt de aanvraag van curatele? En welke taken heeft een curator?
 • Is uw aanvraag voor de pgb afgewezen, (deels) ingetrokken of moet u terugbetalen en is uw bezwaar hiertegen ook afgewezen? U kunt beroep instellen.
 • Bent u erfgenaam van een nalatenschap? U kunt de nalatenschap aanvaarden of verwerpen bij de kantonrechter.
 • U kunt een afschrift (kopie) van de afspraken tussen u en uw partner over de verdeling van uw bezittingen en inkomen opvragen bij de rechtbank waar ze ingeschreven zijn.
 • Een akte non-appèl is een verklaring van de rechtbank dat partijen geen hoger beroep hebben ingesteld tegen bijvoorbeeld een echtscheiding.
 • Bij mediation voert u gesprekken onder begeleiding van 1 of 2 onafhankelijke deskundigen. Mediation naast rechtspraak kan in de plaats komen van een rechtszaak. Mediation in strafzaken is een vorm van herstelrecht en is onderdeel van de strafprocedure.

Staat uw procedure er niet bij?

Dat betekent niet direct dat de rechter uw zaak niet kan behandelen. De pagina naar de rechter kan u verder helpen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum