Laden...

Procedure curatele stoppen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Procedure curatele stoppen

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Procedure curatele stoppen

Curatele stopt alleen vanzelf bij tijdelijke curatele, als de curatele overgaat in mentorschap en/of bewind of als de betrokkene overlijdt. In alle andere gevallen kunt u in een verzoek de kantonrechter vragen de curatele te stoppen. De kantonrechter kan dit ook zelf aan de curator en de betrokkene voorstellen.

Als de betrokkene overlijdt, moet de curator dit zo snel mogelijk aan de kantonrechter doorgeven. Dit kan schriftelijk of telefonisch.

 

 

 Curatele stoppen

>Alles uitklappen
 • Iedereen die een aanvraag voor curatele mag indienen, kan de kantonrechter vragen om de curatele te stoppen. Bijvoorbeeld als de betrokkene weer zelf zijn financiën, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kan regelen. Of als doorgaan met de maatregel niet zinvol is. De persoon die het verzoek tot opheffing van de curatele indient, is de verzoeker.

 • U schrijft een brief (verzoekschrift) aan de kantonrechter. Hierin schrijft u op:

  • naam, adres en woonplaats van de betrokkene
  • naam, adres en woonplaats van de curator(en)
  • naam, adres en woonplaats van de belanghebbende(n)
  • dat u vraagt om de curatele te stoppen en waarom u dat vraagt
  • uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft

  Stuur het verzoek naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont.

 • De kantonrechter roept de volgende personen op voor een mondelinge behandeling van het verzoek (zitting):

  • de betrokkene
  • de curator(en)
  • belanghebbende(n) als die er zijn

  Tijdens de zitting bespreekt de kantonrechter het verzoek met alle aanwezigen. Hierna doet hij uitspraak. Hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek of het verzoek afwijst.

  • Gaat de kantonrechter akkoord met het verzoek? Dan stopt de curatele. De curator(en) moet(en) eindrekening en verantwoording afleggen.
  • Wijst de kantonrechter het verzoek af? Dan loopt de curatele gewoon door.

  Beschikking

  De kantonrechter zet de uitspraak op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt de beschikking zo snel mogelijk na de zitting naar:

  • de betrokkene
  • de curator(en)
  • de belanghebbende(n)

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan. 

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? Dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Verwijdering uit Centraal Curatele- en bewindregister

  Als de kantonrechter de curatele stopt, dan maakt de griffie dit bekend in het Centraal curatele- en bewindregister (het CCBR).  De griffie verwijdert de registratie zodra de beslissing definitief is. Dit is het geval als de termijn om in hoger beroep te gaan voorbij is. Is de curatele geregistreerd in het kadaster of het handelsregister? Dan verwijdert de curator deze registraties.

Kosten procedure curatele stoppen

Voor het stoppen van curatele betaalt u griffierechten. Dit zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de kantonrechter. Schakelt u een advocaat in, dan brengt dit ook kosten met zich mee.

Doorlooptijd procedure curatele stoppen

Over het algemeen vindt de zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.