Laden...

Curatele stoppen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Curatele stoppen

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de rechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Curatele stoppen

Curatele stopt alleen vanzelf bij tijdelijke curatele, als de curatele overgaat in mentorschap en/of bewind of als de betrokkene overlijdt. In alle andere gevallen kunt u in een verzoek de rechter vragen de curatele te stoppen. De rechter kan dit ook zelf aan de curator en de betrokkene voorstellen.

Als de betrokkene overlijdt, moet de curator dit zo snel mogelijk aan de rechter doorgeven. Dit kan schriftelijk of telefonisch.

 Curatele stoppen

>Alles uitklappen
 • Iedereen die een aanvraag voor curatele mag indienen, kan de rechter vragen om de curatele te stoppen. Bijvoorbeeld als de betrokkene weer zelf zijn financiën, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kan regelen. Of als doorgaan met curatele niet zinvol is. De persoon die het verzoek tot opheffing van de curatele indient, is de verzoeker.

 • U schrijft een brief (verzoekschrift) aan de rechter. Hierin schrijft u op:

  • naam, adres en woonplaats van de betrokkene
  • naam, adres en woonplaats van de curator(en)
  • naam, adres en woonplaats van de belanghebbende(n)
  • dat u vraagt om de curatele te stoppen en waarom u dat vraagt
  • uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft

  Stuur het verzoek naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont.

 • De rechter roept de volgende personen op voor een mondelinge behandeling van het verzoek (zitting):

  • de betrokkene
  • de curator(en)
  • belanghebbende(n) als die er zijn

  Tijdens de zitting bespreekt de rechter het verzoek met alle aanwezigen. Hierna doet hij uitspraak. Hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek of het verzoek afwijst.

  • Gaat de rechter akkoord met het verzoek? Dan stopt de curatele. De curator(en) moet(en) eindrekening en verantwoording afleggen. Bewaar de administratie over de curatele 5 jaar voor de kantonrechter (voor andere organisaties zoals de Belastingdienst kan dit anders zijn, vraagt u het daar na).
  • Wijst de rechter het verzoek af? Dan loopt de curatele gewoon door.

  Beschikking

  De rechter zet de uitspraak op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt de beschikking zo snel mogelijk na de zitting naar:

  • de betrokkene
  • de curator(en)
  • de belanghebbende(n)

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan. 

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Verwijdering uit Centraal Curatele- en bewindregister

  Als de rechter de curatele stopt, dan maakt de griffie dit bekend in het Centraal curatele- en bewindregister (het CCBR).  De griffie verwijdert de registratie zodra de beslissing definitief is. Dit is het geval als de termijn om in hoger beroep te gaan voorbij is. Is de curatele geregistreerd in het kadaster of het handelsregister? Dan verwijdert de curator deze registraties.

Kosten procedure curatele stoppen

Voor het stoppen van curatele betaalt u griffierechten. Dit zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter. Schakelt u een advocaat in, dan brengt dit ook kosten met zich mee.

Doorlooptijd procedure curatele stoppen

Over het algemeen vindt de zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

 

 

Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:


InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.

Op dit moment is het drukker bij ons dan u gewend bent, de wachttijd kan hierdoor oplopen. We doen ons best om u zo spoedig mogelijk te woord te staan.