Laden...

Kosten erfrechtprocedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Erfenis > Kosten erfrechtprocedures

De erfenis (nalatenschap) is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Degene aan wie de erfenis nagelaten wordt, heet erfgenaam. Een erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting. Er kunnen één of meer erfgenamen zijn.

Erfgenamen kunnen een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Kosten erfrechtprocedures

Voor het afwikkelen van een erfenis bij de rechtbank betaalt u kosten, griffierecht genoemd. Daarnaast betaalt u de kosten voor een notaris, juridisch adviseur of advocaat als u deze inschakelt.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de kosten bij de rechtbank, zodat u weet waar u rekening mee moet houden.

Kosten erfenis aanvaarden of verwerpen

Voor het aanvaarden of verwerpen van een erfenis legt u een verklaring af. Daarna krijgt u van de rechtbank een zogenoemde akte nalatenschap. Daarvoor betaalt u griffierecht (kosten).

Griffierecht

Het griffierecht voor de akte nalatenschap is € 155. 

Griffierecht betalen

Als u de verklaring nalatenschap per post bij de rechtbank indient, krijgt u per post een factuur voor het griffierecht. Na uw betaling stuurt de rechtbank u de akte nalatenschap.

Bij sommige rechtbanken kunt u het griffierecht ook bij de balie van de rechtbank betalen en krijgt u de akte direct mee of per post.

Kosten gezamenlijk aanvaarden of verwerpen

Zijn er naast u meer erfgenamen die dezelfde erfenis willen verwerpen of aanvaarden? Als u gezamenlijk de verklaring nalatenschap instuurt of inlevert, betaalt u samen eenmaal griffierecht.

Let op: als niet alle erfgenamen dezelfde keuze maken, dan worden er 2 verklaringen ingediend bij de rechtbank:

 • één door de erfgenaam die beneficiair aanvaardt namens de overige erfgenamen
 • één door de erfgenaam die verwerpt namens de overige erfgenamen.

De rechtbank maakt dan 2 aktes op en u betaalt 2 keer griffierecht.

Akte nalatenschap kosteloos voor onvermogenden

Erfgenamen betalen geen griffierecht voor de akte als zij:

U vraagt de inkomensverklaring aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Stuur de inkomensverklaring gelijk mee met de verklaring nalatenschap, zodat de rechtbank weet dat de aanvraag voor u kosteloos is.

Kosten procedure erfenis verdelen

Het verdelen van de erfenis is een procedure. U betaalt griffierecht (kosten) voor het behandelen van de zaak door de civiele rechter. De hoogte van het griffierecht hangt ervan af of:

 • de erfenis van bepaalde of onbepaalde waarde is
 • u als erfgenaam een niet-natuurlijke persoon of natuurlijke persoon bent
 • u wel of geen laag inkomen heeft (bij uw gemeente kunt u navragen of u bijzondere bijstand kunt krijgen)

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. De termijn gaat de dag na de eerste terechtzitting (rolzitting) in. De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding.

Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen.

De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

 

Let op: de hoogte van het griffierecht hangt van een aantal factoren af:

 • de hoogte van het bedrag waar het om gaat (de vordering)
 • het rechtsgebied waar de zaak onder valt
 • of u particulier of organisatie bent
 • of u onvermogend bent

Tegemoetkoming in advocaatkosten

Kunt u de kosten van een advocaat en/of mediator niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand (of ‘toevoeging’). Hoeveel subsidie u ontvangt, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

 

Extra kosten naast griffierecht

Aan een procedure zijn mogelijk meer kosten verbonden, bijvoorbeeld voor een advocaat.

 

Vraag en antwoord

Mag ik als erfgenaam enkele dierbare spullen uit het huis van de overledene meenemen?

Door dit te doen, loopt u het risico dat uw handelen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding en dat u dus aansprakelijk bent voor alle schulden uit de erfenis. 

Dit kunt u voorkomen door de spullen die u meeneemt tijdelijk op te slaan en/of te bewaren en dus niet te verkopen of voor uzelf te houden.

Ik heb de erfenis verworpen. Kan ik terugkomen op deze beslissing?

Nee, dat is niet mogelijk. Een verklaring van verwerping kan niet worden terug gedraaid.

Ik wil een verdelingsprocedure starten. Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren. Maar dit is vaak wel nodig. 

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact