Laden...

Kosten erfrecht regelen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Erfenis > Kosten erfrecht regelen

De erfenis (nalatenschap) is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Degene aan wie de erfenis nagelaten wordt, heet erfgenaam. Een erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting. Er kunnen één of meer erfgenamen zijn.

Erfgenamen kunnen een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Kosten erfrecht regelen

Voor het afwikkelen van een erfenis bij de rechtbank betaalt u kosten, griffierecht genoemd. Daarnaast betaalt u de kosten voor een notaris, juridisch adviseur of advocaat als u deze inschakelt.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de kosten bij de rechtbank, zodat u weet waar u rekening mee moet houden.

Kosten erfenis aanvaarden of verwerpen

Voor het aanvaarden of verwerpen van een erfenis legt u een verklaring af. Daarna krijgt u van de rechtbank een zogenoemde akte nalatenschap. Daarvoor betaalt u griffierecht (kosten).

Griffierecht

Het griffierecht voor de akte nalatenschap is in 2021 € 132. In 2020 was dat € 130

Griffierecht betalen

Als u de verklaring nalatenschap per post bij de rechtbank indient, krijgt u per post een factuur voor het griffierecht. Na uw betaling stuurt de rechtbank u de akte nalatenschap.

Bij sommige rechtbanken kunt u het griffierecht ook bij de balie van de rechtbank betalen en krijgt u de akte direct mee of per post.

Kosten gezamenlijk aanvaarden of verwerpen

Zijn er naast u meer erfgenamen die dezelfde erfenis willen verwerpen of aanvaarden? Als u gezamenlijk de verklaring nalatenschap instuurt of inlevert, betaalt u samen eenmaal griffierecht.

Let op: als niet alle erfgenamen dezelfde keuze maken, dan worden er 2 verklaringen ingediend bij de rechtbank:

  • één door de erfgenaam die beneficiair aanvaardt namens de overige erfgenamen
  • één door de erfgenaam die verwerpt namens de overige erfgenamen.

De rechtbank maakt dan 2 aktes op en u betaalt 2 keer griffierecht.

Akte nalatenschap kosteloos voor onvermogenden

Erfgenamen betalen geen griffierecht voor de akte als zij een toevoeging hebben of een inkomensverklaring waarbij het inkomen onder een bepaald bedrag is (zoals vermeld in artikel 2, eerste of tweede lid, van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand).

Kosten procedure erfenis verdelen

Het verdelen van de erfenis is een procedure. U betaalt griffierecht (kosten) voor het behandelen van de zaak door de civiele rechter. De hoogte van het griffierecht hangt ervan af of:

  • de erfenis van bepaalde of onbepaalde waarde is
  • u als erfgenaam een niet-natuurlijke persoon of natuurlijke persoon bent
  • u wel of geen laag inkomen heeft (bij uw gemeente kunt u navragen of u bijzondere bijstand kunt krijgen)

Griffierecht betalen

Het griffierecht moet binnen 4 weken betaald zijn. De termijn gaat de dag na de eerste terechtzitting (rolzitting) in. De datum van de rolzitting staat in de dagvaarding.

Als u het griffierecht niet op tijd betaalt, kan de rechtbank of het gerechtshof beslissen de zaak inhoudelijk niet in behandeling te nemen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen.

De datum waarop het griffierecht bij de rechtbank binnen moet zijn, staat samen met de IBAN van de rechtbank vermeld op de griffienota.

 

Let op: de hoogte van het griffierecht hangt van een aantal factoren af:

  • de hoogte van het bedrag waar het om gaat (de vordering)
  • het rechtsgebied waar de zaak onder valt
  • of u particulier of organisatie bent
  • of u onvermogend bent

Tegemoetkoming in advocaatkosten

Kunt u de kosten van een advocaat en/of mediator niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand (of ‘toevoeging’). Hoeveel subsidie u ontvangt, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen.

 

Extra kosten naast griffierecht

Aan een procedure zijn mogelijk meer kosten verbonden, bijvoorbeeld voor een advocaat.

 


Vraag en antwoord

Mag ik als erfgenaam enkele dierbare spullen uit het huis van de overledene meenemen?

Door dit te doen, loopt u het risico dat uw handelen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding en dat u dus aansprakelijk bent voor alle schulden uit de erfenis. 

Dit kunt u voorkomen door de spullen die u meeneemt tijdelijk op te slaan en/of te bewaren en dus niet te verkopen of voor uzelf te houden.

Ik heb de erfenis verworpen. Kan ik terugkomen op deze beslissing?

Nee, dat is niet mogelijk. Een verklaring van verwerping kan niet worden terug gedraaid.

Ik wil een verdelingsprocedure starten. Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren. Maar dit is vaak wel nodig. 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.