Laden...

Veelgestelde vragen handhaving en sancties

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Handhaving en sancties > Veelgestelde vragen handhaving en sancties

Handhaven is de controle of burgers en bedrijven zich aan de regels houden en het ingrijpen bij overtredingen. Niet alleen de politie doet aan handhaving, maar ook overheidsorganisaties zoals gemeente, provincie en waterschap. Zij leggen sancties op bij overtredingen.

Bent u het niet eens bent met een opgelegde sanctie? Of wijst de overheid uw verzoek om te handhaven af? Als de overheid uw bezwaar hiertegen afwijst, kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Veelgestelde vragen handhaving en sancties

 Algemeen

>Alles uitklappen
 • Als u bezwaar heeft gemaakt en dat is afgewezen, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

 • Als u de rechtszaak start, betaalt u griffierecht. Als u gelijk krijgt, moet het bestuursorgaan de door u gemaakte proceskosten (deels) vergoeden. Meer over de kosten.

 • De beroepsprocedure duurt minimaal 3 maanden en kan oplopen tot langer dan 1 jaar. Meer over de doorlooptijd.

 • De overheid stelt binnen het bestuursrecht regels en wetten op voor personen en organisaties. U mag bijvoorbeeld pas een schuur bouwen in uw tuin, als u daarvoor een vergunning (toestemming) heeft gekregen. En u moet op tijd uw belastingaangifte doen. Overtreedt u de regels? Dan kan een overheidsorganisatie u een sanctie opleggen.

 • De last onder bestuursdwang is een herstelsanctie, gericht op het herstellen van de oude situatie. De last onder bestuursdwang wordt vaak opgelegd bij eenmalige overtredingen.  

  Voorbeeld: een illegaal gebouwde schuur

  Onderneemt de overtreder voor een bepaalde datum geen actie, dan sloopt de gemeente de schuur. Dit heet de tenuitvoerlegging van de bestuursdwang. De kosten hiervan zijn voor rekening van de overtreder.

 • De last onder dwangsom is een herstelsanctie, gericht op het herstellen van de oude situatie. Deze sanctie wordt vaak opgelegd bij een herhaalde overtreding, om te voorkomen dat de overtreder de overtreding in de toekomst opnieuw begaat.

  Voorbeeld: een eigenaar verhuurt zijn huis illegaal aan toeristen en blijft dit doen

  Een gemeente heeft als beleid dat reguliere woningen niet recreatief mogen worden verhuurd en wil optreden tegen illegale recreatieve verhuur van reguliere woningen. De gemeente legt de eigenaar die een woning illegaal aan toeristen verhuurt een last onder dwangsom op. Blijkt daarna bij een volgende controle dat de woning weer recreatief verhuurd is, dan moet de eigenaar de last onder dwangsom betalen.

 • De bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie (ook wel punitieve sanctie genoemd). Enkele voorbeelden van overtredingen waarbij overheidsorganisaties een bestuurlijke boete kunnen opleggen:

  • een werkgever overtreedt de Arbeidsomstandighedenwet
  • een burger met een uitkering geeft zijn inkomsten niet op
  • een werkgever vraagt geen tewerkstellingsvergunning aan voor werknemers afkomstig uit een ander land

  Het doel van de bestuurlijke boete is om ‘leed toe te voegen’. Zodat de overtreder een bepaalde regel, maar ook de andere regels, niet (meer) zo snel zal overtreden. Een overheidsorganisatie mag een bestuurlijke boete alleen opleggen als de wet- en regelgeving bepalen dat een boete kan worden opgelegd.

  Voorbeeld

  Iemand heeft zijn afvalcontainer een dag te vroeg aan de weg gezet en krijgt hiervoor een bestuurlijke boete. Dit kan omdat in de regelgeving van de gemeente staat dat het verboden is om de afvalcontainer voor een bepaald tijdstip aan de weg te zetten. Ook bepaalt de regelgeving dat het college van b en w van de gemeente een boete kan opleggen als het verbod wordt overtreden

Vraag en antwoord

Ik heb een sanctie opgelegd gekregen, kan ik in beroep gaan?

Als u bezwaar heeft gemaakt en dit bezwaar is ongegrond verklaard kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter.

Wat kost een beroepsprocedure handhaving en sancties?

Als u de rechtszaak start, betaalt u griffierecht. Als u gelijk krijgt, moet de overheidsorganisatie (bestuursorgaan) de door u gemaakte proceskosten (deels) vergoeden. Meer over de kosten

Hoelang duurt een beroepsprocedure wanneer mij een sanctie is opgelegd?

De beroepsprocedure duurt minimaal 3 maanden. Meer over de doorlooptijd

 

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact