Laden...

Handhaving en sancties

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Handhaving en sancties

Bestuursorganen zijn belast met de uitvoering van wetten en kunnen sancties opleggen om de naleving daarvan te bevorderen. Zoals het opleggen van een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of het aankondigen van bestuursdwang. Als uw bezwaar tegen de aan u opgelegde sanctie is afgewezen, kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter. De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Handhaving en sancties

Bestuursorganen hebben diverse handhavingsinstrumenten om de naleving van de wetten te bevorderen. Zo kan een bestuursorgaan een bestuursrechtelijke sanctie opleggen, zoals de last onder bestuursdwang, de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete.

 

Herstelsancties

Deze sancties zijn bedoeld om de overtreding te stoppen en om een nieuwe overtreding te voorkomen.

 

Last onder bestuursdwang

Deze wordt vaak opgelegd bij eenmalige overtredingen.

Bijvoorbeeld: een illegaal gebouwde schuur
Er is een illegaal gebouwde schuur. De gemeente meldt de overtreder dat zij bestuursdwang zal toepassen als de overtreder niet zelf de illegale schuur sloopt. De overtreder krijgt hiervoor een bepaalde termijn.

Onderneemt de overtreder geen actie, dan kan de gemeente overgaan tot de tenuitvoerlegging van de bestuursdwang. Dit betekent dat de gemeente de overtreding zelf ongedaan maakt. De kosten hiervan zijn voor rekening van de overtreder.

 

Last onder dwangsom

Het bestuursorgaan kan een last onder dwangsom inzetten om:

  • een overtreding geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken of te beëindigen
  • herhaling van een overtreding te voorkomen
  • de gevolgen van de overtreding weg te nemen of te beperken

Bijvoorbeeld: struiken op de erfgrens die over de openbare weg hangen.
Als de overtreder de struiken niet binnen de gestelde termijn snoeit, moet hij voor elke week dat de struik erover hangt een dwangsom betalen.

 

 

Bestraffende sanctie

De bestuurlijke boete wordt vooral opgelegd als de gevolgen niet of niet eenvoudig ongedaan te maken zijn, zoals:

  • een illegaal gekapte boom
  • het niet opgeven van verdiensten bij het ontvangen van een uitkering
  • een café dat in strijd met de Drank- en Horecawet handelt

 

 

Naar de rechter

U kunt beroep instellen bij de bestuursrechter als:

  • het bestuursorgaan een sanctie heeft opgelegd, u bezwaar heeft gemaakt en dit bezwaar is afgewezen.
  • u het bestuursorgaan heeft verzocht een handhavingsinstrument in te zetten, bijvoorbeeld omdat u last heeft van de overhangende struiken, dit verzoek is afgewezen en uw bezwaar daartegen ook.

 

 

Vraag en antwoord

Ik heb een sanctie opgelegd gekregen, kan ik in beroep gaan?

Als u bezwaar heeft gemaakt en dit bezwaar is ongegrond verklaard kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter.

Wat kost een beroepsprocedure handhaving en sancties?

Als u de rechtszaak start, betaalt u griffierecht. Als u gelijk krijgt, moet het bestuursorgaan de door u gemaakte proceskosten (deels) vergoeden. Meer over de kosten

Hoelang duurt een beroepsprocedure wanneer mij een sanctie is opgelegd?

De beroepsprocedure duurt minimaal 3 maanden. Meer over de doorlooptijd

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.