Laden...

Handhaving en sancties

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Handhaving en sancties

Handhaven is de controle of burgers en bedrijven zich aan de regels houden en het ingrijpen bij overtredingen. Niet alleen de politie doet aan handhaving, maar ook overheidsorganisaties zoals gemeente, provincie en waterschap. Zij leggen sancties op bij overtredingen.

Bent u het niet eens bent met een opgelegde sanctie? Of wijst de overheid uw verzoek om te handhaven af? Als de overheid uw bezwaar hiertegen afwijst, kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Handhaving en sancties

In de wet- en regelgeving staat wanneer overheidsorganisaties kunnen handhaven. Bijvoorbeeld bij strafbare feiten zoals diefstal, geweld, vandalisme (handhaving binnen het strafrecht). Maar ook bij overtredingen van andere regels en wetten: de handhaving binnen het bestuursrecht.

Handhaving en sancties binnen het bestuursrecht

U heeft een regel of wet binnen het bestuursrecht overtreden. Bijvoorbeeld omdat u een activiteit heeft uitgevoerd zonder de daarvoor vereiste vergunning. Een overheidsorganisatie kan zelf de overtreding ontdekken door te controleren. De overheid kan ook handhaven omdat een belanghebbende daarom vraagt (verzoek om handhaving). Bij een overtreding kan een overheidsorganisatie u een sanctie opleggen. Dit gebeurt meestal in de vorm van een brief met een besluit.

 

Wat is een handhavingsverzoek?

Een handhavingsverzoek is een verzoek aan een overheidsorganisatie om te handhaven bij een mogelijke overtreding. De overheidsorganisatie neemt over het verzoek een formeel besluit, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Neem voor meer informatie over het handhavingsverzoek contact op met bijvoorbeeld uw gemeente.

 

 

Soorten sancties binnen het bestuursrecht

Overheidsorganisaties kunnen 2 soorten sancties opleggen:

 

Een herstelsanctie

Bedoeld om u te dwingen de overtreding te stoppen (ongedaan te maken) en de oude situatie te herstellen. Er zijn 2 soorten herstelsancties:

Last onder bestuursdwang

Voorbeeld: een gebouwde schuur zonder vergunning. Sloopt u de schuur zelf niet voor een bepaalde datum, dan doet de gemeente dit en moet u de kosten hiervan betalen.

Last onder dwangsom

Voorbeeld: uw takken hangen over de weg. Voor elke week dat u de takken niet heeft gesnoeid, moet u een dwangsom aan de gemeente betalen.

Een bestraffende (punitieve) sanctie

Bedoeld als straf voor de overtreding. Een bekend voorbeeld is de bestuurlijke boete.

Een overheidsorganisatie kan een bestraffende sancties opleggen om de overtreder ‘leed toe te voegen’. Met als doel overtredingen in de toekomst te voorkomen (preventie).

Voorbeeld: een burger met een uitkering heeft zijn inkomsten niet opgegeven en krijgt een bestuurlijke boete opgelegd.

 

 

Naar de bestuursrechter

U kunt eerst bezwaar maken

Bent u het niet eens met een sanctie? Of is uw handhavingsverzoek afgewezen? U kunt eerst bezwaar maken (rijksoverheid.nl) tegen deze beslissing. In bijzondere gevallen kunt u in het bezwaarschrift de overheidsorganisatie vragen akkoord te gaan met een rechtstreeks beroep.

In beroep gaan

Wijst de overheidsorganisatie uw bezwaar af? Dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Onder aan de brief met de beslissing op uw bezwaar, leest u binnen welke termijn u beroep kunt instellen.

 

 

Zodra de sanctie is opgelegd treedt deze in werking. U kunt dit voorkomen door een bezwaar- of beroepschrift in te dienen én de rechter te vragen een voorlopige voorziening te treffen

 

Vraag en antwoord

Ik heb een sanctie opgelegd gekregen, kan ik in beroep gaan?

Als u bezwaar heeft gemaakt en dit bezwaar is ongegrond verklaard kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter.

Wat kost een beroepsprocedure handhaving en sancties?

Als u de rechtszaak start, betaalt u griffierecht. Als u gelijk krijgt, moet de overheidsorganisatie (bestuursorgaan) de door u gemaakte proceskosten (deels) vergoeden. Meer over de kosten

Hoelang duurt een beroepsprocedure wanneer mij een sanctie is opgelegd?

De beroepsprocedure duurt minimaal 3 maanden. Meer over de doorlooptijd

 

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

  • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
  • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

  • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact