Laden...

Procedures huren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Huren

Huren van een woning

Bij huurwoningen kunnen er problemen ontstaan tussen de huurder en de verhuurder. U kunt ervoor kiezen om een huurconflict aan de rechter voor te leggen.

 • Heeft u een snelle, voorlopige beslissing nodig? U start een spoedprocedure (kort geding) bij de kantonrechter of voorzieningenrechter (civiele rechter).
 • Voor een definitief oordeel start u een uitgebreide procedure (bodemprocedure) bij de kantonrechter.

Bij een procedure bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht. Bij de civiele rechter wel.

Procedures huren

Naar welke rechter?

 • Voor een definitief oordeel (bodemprocedure) gaat u naar de kantonrechter. Ongeacht de hoogte van de vordering. 
 • Heeft u een snelle beslissing nodig? En is er een spoedeisend belang, zoals een uitzetting uit de woning? U kunt in een spoedprocedure (kort geding) het huurconflict voorleggen aan de kantonrechter of aan de voorzieningenrechter (civiele rechter). De uitspraak van de rechter in een spoedprocedure is een tijdelijke beslissing.

 

Verschillen spoedprocedure kanton- en civiele rechter

 • Bij de kantonrechter is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Bij de civiele rechter wel.
 • Bij een kantonprocedure betaalt alleen degene die de procedure start (eiser) de kosten voor de rechter: griffierechten. Bij een civiele procedure betalen beide partijen ieder hun eigen griffierecht. Daarnaast is het griffierecht bij de civiele rechter hoger dan bij de kantonrechter. Tenzij u recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten.

 

Woning sociale sector

Als het om een woning in de sociale sector gaat, kunt u bij bepaalde huurgeschillen kiezen of u deze aan de Huurcommissie óf de rechter voorlegt. Sommige huurconflicten moeten eerst aan de Huurcommissie worden voorgelegd, voordat het mogelijk is om een procedure bij de rechter te starten. Bijvoorbeeld als u het onderling niet eens wordt over de huurprijs.

 

Niet eens met uitspraak Huurcommissie

De Huurcommissie doet uitspraak over het huurgeschil. Bent u het niet eens met deze uitspraak, dan kunt u een procedure starten bij de kantonrechter. Dit moet binnen 8 weken nadat de huurcommissie de uitspraak heeft verzonden.

 

Voorbeelden

Niet eens over huurprijs

Als de huurder van een woning in de sociale sector het niet eens is met de huurprijs, dan kan hij bij de verhuurder huurverlaging vragen. Lukt het niet om hierover overeenstemming te bereiken, dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie? U kunt een procedure bij de rechter starten. Dit moet binnen 8 weken na het verzenden van de uitspraak door de Huurcommissie.

 

Gebrek aan woning

Bent u het niet eens over gebreken aan de woning? Bij een huurwoning in de sociale sector kunt u kiezen of u een procedure start bij de Huurcommissie of direct bij de rechter.

Onderhoud door verhuurder en huurder

De verhuurder moet ervoor zorgen dat de huurwoning in goede staat verkeert. Hij is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud van de woning, zoals lekkages van het dak of houtrot in kozijnen en deuren. De huurder moet het klein dagelijks onderhoud zelf uitvoeren en betalen.
 

 

Uitzetting uit woning

Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst wil beëindigen en de huurder hier niet mee akkoord gaat, kan de verhuurder een procedure starten bij de rechter. 

 • Huurachterstand
  Als een huurder de huur niet betaalt, dan kan ontbinding van de huurovereenkomst en/of ontruiming van de woning worden gevorderd door een verhuurder. De rechter beoordeelt dan of sprake is van betalingsachterstand en of de hoogte hiervan een ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.
 • Woning nodig voor dringend eigen gebruik
  Als de verhuurder de woning nodig heeft voor dringend eigen gebruik, dient de verhuurder dat aan te tonen. De rechter beoordeelt of daarvan ook daadwerkelijk sprake is.

Bij tijdelijke huur, kamerhuur en hospitakamers gelden speciale regels.

 

 

Kosten procedure over huurconflict

Aan de procedures zijn kosten verbonden. Als eiser betaalt u de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd procedure over huurconflict

Een uitgebreide procedure (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden en vaak langer. Een spoedprocedure (kort geding) duurt minimaal 4 weken.

 

Vraag en antwoord

Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

Wat kost een procedure bij de civiele rechter?

U betaalt als eiser de kosten voor de deurwaarder en de kosten van uw advocaat indien u deze heeft. Ook betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoe lang duurt een uitgebreide procedure?

Minimaal 3 maanden. Vaak meer dan 6 maanden, afhankelijk van het verloop van uw zaak.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.